Danske Division

Link | Danske Division |

Chefen for Danske Division på plads
  tirs. 25. aug. 2015   Generalmajor Flemming Mathiasen tiltrådte den 15. juni 2015 stillingen som chef for Danske Division, men først efter sommerferien har han haft mulighed for at samle hele staben for at udstikke retningen for divisionens indsats. ...

Hvid celle - civile presser de militære
  lør. 6. juni 2015   Flygtninge, dæmninger og evakuering af civile er på dagsordnen under rollespillet, hvor brigadechefer med følge skal forklare en udvalgt gruppe af civile fra lettiske statslige myndigheder om konsekvensen af deres operationer. ...

Svensk brigade overvejer samarbejde
  fre. 5. juni 2015   Under Saber Knight fik Danske Division besøg af en svensk brigadechef. Formålet med besøget var at få inspiration til træning af de svenske brigadestabe. Et af forslagene, brigadechefen tager med sig hjem, er at deltage i øvelser med Danske Division. ...

Kampen igang - på et kæmpe-kort
  tors. 4. juni 2015   Saber Knight 2015: Her til morgen præsenterede de seks brigadestabe deres operative planer for chefen for Danske Division, generalmajor Flemming Mathiasen. ...

Sammen er vi stærke
  tirs. 2. juni 2015   Øvelsen SABER KNIGHT 2015 i Litauen blev bl.a. indledt med taler om at være en sammentømret enhed og bevægeligt forsvar. ...

Ny chef leder øvelse i Litauen
  tirs. 2. juni 2015   Selv om oberst Flemming Mathiasen først tiltræder som chef for Danske Division om to uger, har han i dag overtaget kommandoen over divisionen for at lede øvelse SABER KNIGHT 2015 i Litauen. ...

Fakta: Danske Division
  tirs. 2. juni 2015   Danske Division er det højeste operative hovedkvarter i den danske hær og uddanner stabsofficerer og stabe til at kunne indgå i hovedkvarterer på korps-, divisions- eller brigade-niveau. ...

Ny chef for Danske Division
  fre. 29. maj 2015   Fra den 15. juni 2015 tiltræder oberst Flemming Mathiasen stillingen som chef for Danske Division, hvor han ansættes som generalmajor. ...

Leder del af øvelse i Baltikum og Polen
  ons. 27. maj 2015   Under den amerikanske øvelse Saber Strike 2015 er Danske Division ansvarlig for gennemførslen af stabsøvelsen, som har fået navnet Saber Knight 2015. ...

Øvelse Trident Jaguar er slut
  fre. 15. maj 2015   ENDEX - ENDEX - ENDEX!! Signalet kommer ud på alle skærme i det store træningsmiljø ved Joint Warfare Centre. 14 dages øvelse er slut. ...

Øvelsen i Arnland udvikler sig
  man. 11. maj 2015   Allied Rapid Reaction Corps er deployeret til det opdigtede land Arnland og har indsat Danske Division med sine fire brigader og støttetropper. Oprørslederen Gaston Plahn har annekteret Kalmarprovinsen i Arnland. Nu skal han tvinges til forhandlingsbordet. ...

Danske Division i Trident Jaguar
  ons. 6. maj 2015   Allied Rapid Reaction Corps skal certificeres for at kunne gå på beredskab fra juli i år. Derfor gennemfører NATOs Joint Warfare Centre i Stavanger øvelsen Trident Jaguar. Danske Division er med og skal spille landstyrker. ...

Dansk top-officer får nøglestilling i Mali
  lør. 7. mar. 2015   FN's generalsekretær Ban Ki-Moon har i dag oplyst, at den danske generalmajor Michael Anker Lollesgaard er udpeget til stillingen som styrkechef (Force Commander) for FN's fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). ...

Uddannelse i informationsoperationer
  man. 2. mar. 2015   I to weekender var IOCC (Information Operation Coordination Centre) fra Danske Division samlet for at blive meget klogere på informationsoperationer. En kompleks disciplin i rivende udvikling med gode karrieremuligheder. ...

Hvorfor Danmark har en division
  ons. 25. febr. 2015   Den danske hærs størrelse til trods har Danske Division en afgørende betydning for brigadernes uddannelse og udvikling, fortæller Chefen for Danske Division, generalmajor Michael Lollesgaard. Uden divisionen var vi en militshær. ...

Det komplette øvelsesscenarium sparer ressourcer
  tirs. 17. febr. 2015   Skolkan Danmark er allerede klar til at kunne anvendes ved den danske hærs øvelser på Dansk territorium. Det bygger på det Skolkan øvelsesscenarium, der er udviklet ved Joint Warfare Center (JWC) i Stavanger til brug for NATO øvelser. ...

Øvelse Red Knight er slut
  fre. 7. nov. 2014   Deltagerne har lært at "kravle" og at "gå". Om seks måneder gennemfører Danske Division den afsluttende test i øvelsesserien med de fem affilierede brigader. ...

Et job for holdspillere
  tors. 6. nov. 2014   Når plancenteret ved 1. Brigade gennemfører operativ planlægning, er det under mottoet: Vi er et team. ...

Danske Division øver i Letland
  tirs. 4. nov. 2014   Danske Division har flyttet hele sin øvelsesvirksomhed til Estland, Letland og Litauen. Det sker som led i NATOs Assurance Measures til støtte for de baltiske lande. ...

Fjenden kommer fra nord
  man. 3. nov. 2014   Letland, Riga: Øvelse Red Knight er i gang. De næste fire døgn skal Danske Divisions fem brigadestabe arbejde intensivt med dette års tema, som er bevægelig forsvarskamp. ...

Træner i nyeste NATO-doktrin
  fre. 31. okt. 2014   I Letland sidder 300 officerer fra fem forskellige nationer og sveder. De skal øve sig i planlægningens svære kunst og blive klar til at levere varen under øvelse Red Knight. Så skal de vise, om de har lært at gå. ...

Samarbejdet med Hærens allierede styrkes
  tirs. 29. april 2014   Danske Division har netop gennemført øvelse med baltiske styrker i Oksbøl. Senere i 2014 udbygger Hæren samarbejdet med de allierede styrker og deltager i en stor øvelse i Letland og Litauen kaldet SABER STRIKE. ...

Logistikken styrer krigen
  fre. 11. april 2014   Når kampvogne og infanteri rykker frem, er der et stort apparat af støtteenheder bag dem. Under øvelsen Yellow Knight i Oksbøl er logistikken med i spillet, og Danske Division satser på at skabe mere multinationalitet på området. ...

Kommunen dybt involveret i Yellow Knight
  tirs. 8. april 2014   Danske Division og Varde Kommune har et tæt samarbejde under øvelsen Yellow Knight. Målet er at træne divisionens brigader i at kommunikere med civile myndigheder. ...

Med Krim-krisen i baghovedet
  lør. 5. april 2014   Baltiske soldater har krisen mellem Rusland og Vesten i tankerne, når de i næste uge træner med danske soldater i Oksbøllejren. ...

Krigen er rykket til Oksbøl
  fre. 4. april 2014   NATO-landet Estland er delvis besat af fjendtlige militærenheder. Fem brigader, ledet af Danske Division, skal angribe og befri. Det er opgaven under øvelse Yellow Knight 2014 3.-11. april. ...

Danske Division leder international øvelse
  ons. 2. april 2014   I næste uge afholder Danske Division øvelsen Yellow Knight i Oksbøl. Her skal brigader fra Estland, Letland og Litauen samt to danske brigader gå militært ind i og befri 'Estland'. ...

At tage sig af flygtninge
  man. 17. mar. 2014   Danske Division, Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen satte fokus på, hvordan militære enheder kan og bør tage sig af de civile flygtninge og interne fordrevne. ...

Skal kasernen bevares eller tømmes?
  tors. 25. april 2013   I marts blev Haderslev Kaserne reddet fra lukning. Nu frygter kasernevennerne, at hæren er ved at tømme den for funktioner. ...

Lettisk brigade tilknyttet Danske Division
  fre. 12. april 2013   Endnu en brigade er blevet tilknyttet Danske Division. Det skete ved afslutningen af divisionens store øvelse, hvor fem brigader blev trænet. Den lettiske brigade er dermed den tredje af divisionens affilierede brigader. ...

War Gaming for fem brigader
  man. 10. dec. 2012   Danske Division skaber uddannelsesramme for de tre baltiske og de to danske brigader, og det udvikler både divisionen og brigadernes føringsproces. ...

Brigadestab øver sig i multinationalt miljø
  ons. 28. nov. 2012   Staben ved 1. Brigade deltager i stabsøvelsen ved 1. Britiske Panserdivision i Sennelager, Tyskland. Øvelsen bliver gennemført i perioden 19. til 30. nov. ...

Slut med tropper på divisionsniveau
  tors. 25. nov. 2010   Forsvarsforliget har ændret Hærens struktur. Hæren kan ikke længere opstille en troppeenhed på divisionsniveau, men forliget har bevaret Danske Division som en stab og en føringskapacitet. ...

Anerkendt for undervisning
  tirs. 20. april 2010   Han gør "en prisværdig stor indsats for til stadighed at højne et allerede meget højt kvalitativt niveau". Især derfor blev premierløjtnant J.V. Frederiksen i dag påskønnet af divisionens chef. ...

Hædret som fornem ambassadør
  tirs. 1. sept. 2009   Major Svend-Christian Just Lippert har modtaget Hegelunds Mindelegat 2009. Majoren, der gør tjeneste ved Forsvarsministeriet, modtog i dag "Oberst, direktør T.V. ...

På vej til vinterkrig
  tirs. 10. mar. 2009   550 danske soldater fra alle værn er på vej til stor vinterøvelse i Nordnorge. ...

Rokade i Forsvarets top
  ons. 18. febr. 2009   Generalmajor Agner Rokos beordres til varig tjeneste som Chef for Danske Division i Haderslev fra den 1. marts 2009. Generalmajoren bestrider i dag en stilling i NATO, som Director Joint Forces Training Centre i Bydgoscz, Polen. ...

Den nye hærchef er artillerist
  fre. 9. jan. 2009   - Det er med ydmyghed, at jeg nu overtager kommandoen, sagde generalmajor Niels Bundsgaard i sin tale, da han i dag fik overdraget kommandoen over hæren.  ...

Danske Divisions historie
  dec. 2008   Det danske forsvars genetablering efter 2. Verdenskrig medførte oprettelse af Vestre Landsdelskommando med fire regioner og Østre Landsdels- kommando med tre regioner. ...

HOK's chef til Nato-hovedkvarter
  man. 22. dec. 2008   Generalmajor Poul Kiærskou afløser bortvist dansk kontreadmiral i Natos hovedkvarter. Niels Henrik Bundsgaard bliver ny chef for Hærens Operative Kommando. ...

Danske Division træner angreb
  fre. 6. juni 2008   Øvelse Yellow Knight har haft fokus på stabene i 1. Brigade og den litauiske Iron Wolf Brigade. Angreb er på programmet i disse dage, hvor Danske Division træner i Oksbøl, men øvelsen er kun en af flere i et større scenarie, hvor divisionen kommer igennem en hel konflikt fra krig til senere stabilisering og genopbygning. ...

1. Brigade træner digitalt
  ons. 16. april 2008   De gamle omkostningstunge øvelser - personel, materiel og økonomi - er afløst af træning i Taktisk Træner med hjælp fra Cyperspace. ...

Koldkrigshistorie slettes ubegrundet
  lør. 15. mar. 2008   Statens Arkiver har beordret destruktion af hovedparten af det kildegrundlag, som er nødvendig for al sammenhængende militærhistorisk eller militærsociologisk forskning i hæren, søværnet og flyvevåbnet efter 1957, skriver forfatteren bl.a. i denne artikel. ...

ARRCADE FUSION
  fre. 11. jan. 2008   En af stabens større aktiviteter i det forgangne kvartal, var øvelsen ARRCADE FUSION i Sennelager i Tyskland. Sennelager er en engelsk kaserne, der ligger godt 600 km syd for den dansk-tyske grænse. ...

Vi skal, vi vil, og vi gør det sgu'
  ons. 14. nov. 2007   Øvelse ARRCADE FUSION, Tyskland: - Vi skal igen kunne operere fra et mobilt hovedkvarter, siger stabschefen ved Danske Division, oberst Eigil Schjønning. ...

Mærkerne er ankommet
  fre. 12. okt. 2007   Som nævnt i sidste Nyhedsbrev har jeg længe haft det ønske, at kunne udlevere afdelings- og batterimærker til soldaterne i 3 Førings- og Målopklaringsafdeling: formålet er at vise andre, hvor vi kommer fra - det kan vi nemlig godt være stolte af! ...

To gode store øvelser
  fre. 6. juli 2007   I den årlige (og lærerige) JCATS-øvelse blev det testet om planerne holdt - og om man kunne tilpasse sig. En efterretningsøvelse testede tidspres og brug af engelsk. ...

Toptunede stabsfolk og procedurer
  man. 8. jan. 2007   Dele af staben deltog i øvelsen kaldet Jagged Sword i september måned i Tyskland. Denne internationale øvelse havde til formål at træne Danske Division. ...

Artilleriet samlet i Danske Division
  2006   Alle danske artilleri-enheder er operativt underlagt en af de tre enheder i Danske Division, DDIV: Divisionstropper (3. Førings- og Målopklaringsafdeling og Luftværnsmissilafdeling), 1. Brigade (1. Artilleriafdeling) og 2. Brigade (2. Uddannelsesafdeling) ...

DDIV sikrer skrøbelig fred
  fre. 19. maj 2006   Danske Division, DDIV, har i den seneste uge gennemført en øvelse i den vestlige del af Jylland, hvor sikring af en skrøbelig fred i et eller andet land i verden er emnet. ...

FAK og HO på fælles øvelse
  fre. 24. mar. 2006   Hæren forsøgte for første gang samlet at anvende føringsstøtte- og simulationssystemer til at øve alle de elementer, som indgår i en divisionsorganisation. ...

Får travlt med at skrotte haubitser
  fre. 1. april 2005   Hæren er i gang med at overtage civiles logistiske job - og får travlt med at føre forsvarsforliget ud i praksis. Nye enheder opstår og de fleste haubitser skal enten bruges som reservedele eller sælges. ...

Artilleriets bløde værdier
  fre. 1. april 2005   Som en del af artilleriets indpasning i den nye struktur skal der også tages stilling til håndteringen af artilleriets bløde værdier. ...

Forventer ny struktur til marts
  man. 7. febr. 2005   Fire nye afdelinger skal fremover gøre det ud for det danske artilleri. Læs her om hvad enhederne hedder og hvornår de oprettes: ...

Oksbøllejren: 500 ud - andre ind
  tors. 17. juni 2004   200 værnepligtige og 300 fastansatte rykker ud af Oksbøllejren. Med det nye forsvarsforlig bliver kampvognsenheden 3. panserbataljon nemlig nedlagt.  ...

Danske Divisionsartilleri

Hjemmeside:

Ingen

E-adresse:

KAR-DDIVART@mil.dk ??

Historie:

Korps- og Divisionsartilleriet

Opgaver:

Øvelser, studier, rekognoscering m.m.

Organisation:

Diagram

Skyts:

Overblik

Ledelse:

Chef-gruppens opgaver

Danske Division indtager forsamlingshuse
  ons. 28. april 2004   Den store stabs- og signaløvelse KLAR IGEN ruller i det centrale Jylland. Danske Division leder øvelsen, og har indtaget forsamlingshuse, skoler og idrætshaller. Her opstilles midlertidige kontrolcentre, hvorfra soldaterne kan kontrollere situationen. ...

Elektroniske befalinger under KLAR IGEN 2004
  tors. 22. april 2004   Danske Divisions øvelse KLAR IGEN gennemføres 26.-30. april i den centrale del af Jylland. Der er tale om en stabs- og signaløvelse, og der deltager ca. 1.400 soldater og 450 køretøjer. ...

Oversigt: Artilleriets enheder
  jan. 2004   Hæren råder i januar 2004 over ni regimenter, hvoraf fire uddanner kamptropper, to artillerister, en ingeniører, en telegrafister og en trænfolk sammen med en ekstra trænenhed DANILOG. ...

NATO-udvidelse ændrer forsvaret
  tors. 14. nov. 2002   NATOs udvidelse og nye opgaver ryster grundlaget for dansk forsvar. Den store krigsstyrke af værnepligtige soldater er ved at blive overflødig. Til gengæld trænger indkøb af nyt og højteknologisk udstyr sig på. ...

Stab- og Målopklaringsbatteriet
  ons. 27. mar. 2002   Batteriets opgaver er bl.a. at: - Føre artillerienheder, herunder gennemføre ildledelse. - Deltage i planlægningen af ildstøtten og koordinering af ildstøttevirksomheden. ...

Stab- og Målopklaringsbatteriet
  ons. 27. mar. 2002   Danske Division Stab- & Målopklaringsbatteriet (ST- & MÅLOPKBT) er en selvstændig underafdeling, som blev oprettet 25. marts 1970 ved Sjællandske Artilleriregiment på Holbæk Kaserne. ...

Stab- og Målopklaringsbatteriet
  ons. 27. mar. 2002   Stabsdelingen (STDEL) kan oprette en mobil føringscentral i felten, som staben fra Danske Divisionsartilleri anvender i krig. ...

Forventninger eller virkelighed?
  aug. 2000   Som det vil være læserne bekendt afgår jeg fra Kongens Artilleriregiment med udgangen af august. Min nye funktion er pensioneret oberst. ...

Nyt forsvarsforlig - hvor langt er vi?
  maj 2000   Forsvarsforlig 2000-2004 har nu et par måneder på bagen, og en hel række detaljer er fastlagt - i virkeligheden de fleste, selv om der er et par enkelte uafklarede sprgsmål. ...

Enheder efter forsvarsforliget
  jan. 2000   1999 - og dermed et helt årtusind - er til ende, og det er tiden at vurdere de opnåede resultater. Sådan plejer man jo at gøre; men "plejer" har i år skiftet karakter. ...

Året der gik
  nov. 1994   Også 1994 var et år med mange forskelligartede og krævende aktiviteter for regimentet. De mange aktiviteter har krævet en stor indsats også af vores reservepersonel, og hvis ikke jeres støtte og velvillighed havde været til stede, var vi ikke kommet ud af året på en så tilfredsstillende måde. ...

1995 - endnu et smalt år
  nov. 1994   Næste år bliver mindst lige så turbulent som i år, spår DANK. Føreruddannelsen har fortsat 1. prioritet. ...