Svensk brigade overvejer samarbejde


På sin rundtur til brigaderne fik oberst Lars Karlsson (H) en grundig orientering af den lettiske brigadechef oberst Martin Liberts. (Foto: Niels Brandt.)

fre. 5. juni 2015


Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
ons. 27. maj 2015: Stærkere samarbejde med Sverige

Under Saber Knight fik Danske Division besøg af en svensk brigadechef. Formålet med besøget var at få inspiration til træning af de svenske brigadestabe. Et af forslagene, brigadechefen tager med sig hjem, er at deltage i øvelser med Danske Division.

Store svenske besparelser
     Den svenske hær har været underkastet temmelig omfattende besparelser tilbage i 2008, hvilket har betydet, at de tilbageværende svenske brigader ikke bliver øvet i rammen af en division, som det sker i Danmark. Det er meningen, at brigaderne skal øves af den svenske hærstab, men dette er grundet begrænsede ressourcer endnu ikke gennemført.
     Derfor tog oberst Lars Karlsson, chef for 3. Svenske Brigade, imod tilbuddet om at besøge Danske Division, mens den øver sine fem affilierede brigader og den amerikanske 56th Stryker Brigade Combat Team fra Pennsylvania Army National Guard under Saber Knight 2015.

Koordinere med nabobrigader
     Formålet med besøget var dels at få indblik i, hvordan divisionen leder sine brigader - dels at overvære en moderne stabsøvelse på divisionsniveau.
     En af de detaljer, Lars Karlsson var særligt interesseret i, var, hvordan brigaderne bliver øvet i at koordinere operationer med nabobrigaderne både til siderne, samt styrkerne foran og bagved egen enhed.
     Derfor deltog han i den store kortøvelse "Combined Arms Rehearsal", hvor alle brigadernes styrker var opstillet på et stort kort og hvor brigaderne i detaljer gennemgik og koordinerede deres operationer. Senere blev Lars Karlsson ledsaget rundt til alle brigadernes hovedkvarterer, hvor han drøftede brigadernes situation med de enkelte brigadechefer.

Svenske brigader med i Saber Knight?
     Forsynet med et væld af indtryk tager Lars Karlsson nu hjem til Sverige, hvor han vil præsentere den svenske hærchef for sine forslag til, hvordan de svenske brigader kan blive øvet. Et af forslagene vil være at undersøge mulighederne for at en eller begge svenske brigader fremover kan deltage i øvelse Saber Knight.
     Det er ingen tilfældighed, at oberst Lars Karlsson aflægger Danske Division et besøg. I flere år har 3. Svenske Brigade og 1. Danske Brigade haft et godt samarbejde. Det sker hver vinter, hvor 1. Bataljon fra Jydske Dragonregiment tager til Nordsverige for at deltage i øvelse Vinterstorm sammen med 3. Svenske Brigade fra Norrbotten Regimentet. Det var under sådan en øvelse at Lars Karlsson blev inviteret til at besøge øvelse Saber Knight 2015 i Litauen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5542-Norden--svensk-brigade-overvejer-samarbejde.htm.

Tweet