Samarbejdet med Hærens allierede styrkestirs. 29. april 2014


Kilde: forsvaret.dk.


Kampbataljoner klar på skift
  Det er en fast del af Hærens fremtidige struktur, at tre kampbataljoner på skift, et halvt år ad gangen, sammen med enheder med forskellige andre specialer, vil være i beredskab som reaktionskampgrupper. Enten som samlet kampgruppe eller i stand til at sammensætte task forces, der er tilpasset en specifik opgave. Det kunne for eksempel være enheder til løsning af særlige logistikopgaver, konstruktionstjeneste, minerydning, kommunikation eller kampbidrag af kompagnistørrelse.
  
   Hæren har omstillet sig fra at være en indsat hær til at være en indsatsklar hær på højt beredskab.
   Se artiklen fra Hærens Operative Kommandos hjemmeside den 28. marts 2014 " Hæren er klar - ude og hjemme"
  
   - Den lette opklaringseskadron fra Gardehusarregimentet og brigadestaben fra 2. Brigade er i beredskab i hele 2014.
   - 2. Lette Opklaringseskadron er i beredskab til NATO´s reaktionsstyrke - NRF 2014.
   - Reaktionskampgruppen fra Jydske Dragonregiment er i beredskab i 1. halvår af 2014.
   - I 2. halvår af 2014 opstilles reaktionskampgruppen af 2. Brigade med blandt andet en bataljon fra Den Kongelige Livgarde.
   - I 2015 er det først en bataljon fra Gardehusarregimentet og derefter igen en fra Jydske Dragonregiment, der indgår i reaktionskampgruppen.
   - I Hærens fremtidige stående struktur vil der med de tre kampbataljoner fra 1. og 2. Brigade være mulighed for at løse en given opgave med tre hold, altså i halvandet år. Hvis en mission strækker sig herudover, vil der skulle foretages uddannelse af yderligere soldater, videreuddannelse af egnede værnepligtige, hvilket vil kræve ekstra ressourcer.


Danske Division har netop gennemført øvelse med baltiske styrker i Oksbøl. Senere i 2014 udbygger Hæren samarbejdet med de allierede styrker og deltager i en stor øvelse i Letland og Litauen kaldet SABER STRIKE.

Hæren skal fra 2015 være klar på højt beredskab
     Med de seneste forsvarsforlig er det besluttet at indrette dele af forsvaret, ikke mindst Hæren anderledes. Det betyder, at der er udviklet et nyt uddannelseskoncept og en flerårig øvelsesplan for Hærens reaktionskampgrupper. Allerede nu er Hæren fuldt indsatsklar med dele af styrken, og fra 2015 skærpes beredskabet for reaktionsstyrkerne yderligere.
     Reaktionsstyrkerne skal kunne indgå i løsning af mange forskellige opgaver under en eventuel fremtidig indsættelse i konflikt eller krig.
     Reaktionskampgrupperne er det centrale instrument i Hæren og skal med kort varsel kunne deployeres til indsættelser under omstændigheder og vilkår, som ikke nødvendigvis er kendt længere tid i forvejen.
     Derfor skal kampgrupperne hvert år deltage i et større antal nationale og multinationale øvelser, der gennemføres for danske og udenlandske enheder. Øvelserne vil blive holdt både i Danmark og i udlandet.
     Hæren lægger stor vægt på at øve det multinationale og værnsfælles samarbejde med Danmarks allierede, idet Hærens erfaringer fra en række af verdens brændpunkter viser, at netop det er afgørende for en effektiv indsættelse og opgaveløsning. Hæren bruger princippet: "Train as you fight".

Øvelse SABER STRIKE i Baltikum
     Som led i Hærens nye uddannelseskoncept og flerårige øvelsesplan deltager Hæren i den amerikansk ledede øvelse SABER STRIKE 2014. Øvelsen er gennem de seneste år blevet gennemført i Estland, Letland og Litauen, hvor den også gennemføres i juni i år. Chefen for Danske Division deltog som observatør på øvelsen sidste år, og har siden overvejet mulighederne for dansk deltagelse. Hæren støttes af Joint Movement and Transportation Organisation, der skal forestå deployeringen af øvelsesstyrken til og fra øvelsesområdet.
     Det er planen, at Hæren deltager i øvelsen med stabsofficerer fra Danske Division og 2. Brigade, der indgår direkte i henholdsvis det amerikanske divisionshovedkvarter og i den estiske og den litauiske brigadestab.
     Hertil kommer Reaktionskampgruppe 2014-II, der er en Task Force sammensat af kapaciteter fra stort set alle Hærens myndigheder og enheder. I alt vil cirka 900 danske soldater deltage i SABER STRIKE 2014.
     Øvelsen betyder blandt andet, at Hæren kan øve multinationalitet og værnsfælles opgaveløsninger. I internationalt regi betyder Hærens deltagelse i øvelse SABER STRIKE også, at øvelsessamarbejde med den amerikanske hær styrkes.
     Øvelsen er ikke en NATO-øvelse og er ikke rettet mod Rusland. Den har været årligt tilbagevendende gennem de seneste år, og har været planlagt inden krisen i Ukraine.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4946-Danske-Division--samarbejdet-med-haerens-allierede-styrkes.htm.

Tweet