Uddannelse i informationsoperationer


MJ Poul (til højre) ser frem til mange ansøgninger. (Foto: Niels Brandt.)

man. 2. mar. 2015"Mange af de aktører, man møder i verdens brændpunkter, anvender medierne langt mere offensivt og aktivt end tidligere. Derfor er det vigtigt, at danske soldater er klædt på til at kunne løse informationsopgaven proaktivt."

"Konkret handler det om, hvordan, hvor og hvornår man skal levere hvilke budskaber og aktiviteter, som sikrer, at der er en sammenhæng mellem det vi gør og det vi siger under operationer."

"Desuden bidrager vi med at skabe en sammenhæng i den militære indsats på kort og lang sigt mellem de mange også ikke-militære aktører i missionsområdet, forklarer major Holm og fortsætter"


Kilde: forsvaret.dk.


Informations-operationer
  - koordinere indsatsen indenfor civilt/militært samarbejde, psykologiske operationer, medieoperationer, samt en række andre områder,
   - sikre sammenhæng mellem det vi gør og det vi siger under operationer.Baggrund:
ons. 25. febr. 2015: Hvorfor Danmark har en division
ons. 6. juni 2012: Sådan tackler Afghanistan-soldaterne pressen
tirs. 5. aug. 2008: Åbenhed i Forsvaret
man. 1. nov. 2004: Mediekrigen er i gang

I to weekender var IOCC (Information Operation Coordination Centre) fra Danske Division samlet for at blive meget klogere på informationsoperationer. En kompleks disciplin i rivende udvikling med gode karrieremuligheder.

Forsvarsakademiets auditorium og undervisningslokaler har i to weekender dannet rammen om Danske Divisions kursus om informationsoperationer.

Komplekst at koordinere informationer
     Deltagerne dykkede dybt i en af Hærens mest komplekse discipliner. Foruden medarbejdere ved Danske Division, var der også deltagere fra både Hærens Efterretningscenter i Varde, samt de to danske brigader.
     Netop på grund af den høje kompleksitet er det vigtigt at træne og øve sig i planlægning og analyse indenfor informationsoperationer. Major Holm, som er chef for IOCC, forklarer, at Informationsoperationer er en koordinationsdisciplin, hvor man lidt forsimplet koordinerer indsatsen indenfor civilt/militært samarbejde, psykologiske operationer, medieoperationer, samt en række andre områder.

Stort behov for sammenhængende information
     - Konkret handler det om, hvordan, hvor og hvornår man skal levere hvilke budskaber og aktiviteter, som sikrer, at der er en sammenhæng mellem det vi gør og det vi siger under operationer. Desuden bidrager vi med at skabe en sammenhæng i den militære indsats på kort og lang sigt mellem de mange også ikke-militære aktører i missionsområdet, forklarer major Holm og fortsætter ...
     - Mange af de aktører, man møder i verdens brændpunkter, anvender medierne langt mere offensivt og aktivt end tidligere. Derfor er det vigtigt, at danske soldater er klædt på til at kunne løse informationsopgaven proaktivt, afslutter major Holm.

Afspejler erfaringer fra missioner
     Kaptajn Peter arbejder til dagligt som sagsbehandler ved staben i 1 Brigade. Han er en af dem, der har valgt at deltage i kurset om informationsoperationer. For ham er det en kærkommen lejlighed til at dykke ned i en disciplin, som han ofte har set resultatet af i de missioner, han har deltaget i.
     - Emnerne, vi er igennem på kurset, afspejler meget de erfaringer, vi har fra vores missioner. Det er meget udfordrende, og så er det rart, at der bliver taget hånd om emnet. Det er også spændende at arbejde sammen med kolleger, der har været i missionerne og har erfaringer med informationsoperationer og den høje grad af kompleksitet.

Søger de rette medarbejdere
     I Hæren er det Danske Division, der har ansvaret for at drive udviklingen af informationsoperationer. Her har major Poul en koordinerende rolle indenfor informationsoperationer.
     - Sidste år blev første udkast til doktrinen for Hæren udarbejdet, og det har været styrende i uddannelsen af de danske brigader indenfor Informationsoperationer. Det sidste ben i udviklingsprocessen er rekruttering af de rigtige medarbejdere. Det er vigtigt for os, at de der er interesseret også har kompetencerne til at deltage i udviklingen af en disciplin, som er i rivende udvikling og udgør et stadigt vigtigere område for forsvaret, siger major Poul.
     Ved Danske Division er man meget bevidst om betydningen af informationsoperationer og er klar til at tage udfordringen op. Allerede nu er et antal rådighedsstillinger rettet imod reserveofficerer slået op på job-i-forsvaret, og flere stillinger også til fast tjenstgørende er på vej.

MJ Holm brænder for at arbejde med en af de mest komplekse og vanskelige discipliner i Hæren. (Foto: Niels Brandt.)

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5403-Danske-Division--uddannelse-i-informationsoperationer.htm.

Tweet