Hvid celle - civile presser de militære


Foto: Niels Brandt.

lør. 6. juni 2015"Det er en unik metode til at præge brigaderne og tvinge dem til at tage beslutninger, der har dyb indvirkning på de operative beslutninger. Derfor er vi også meget taknemmelige for deres deltagelse i øvelsen. Samtidig er det også meget troværdigt, for det sker på den lettiske måde."

Kilde: forsvaret.dk.Læs også:
tirs. 8. april 2014: Kommunen dybt involveret i Yellow Knight
man. 17. mar. 2014: At tage sig af flygtninge

Flygtninge, dæmninger og evakuering af civile er på dagsordnen under rollespillet, hvor brigadechefer med følge skal forklare en udvalgt gruppe af civile fra lettiske statslige myndigheder om konsekvensen af deres operationer.

Mødelokalet er lummert i den litauiske sommervarme, hvor der er vindstille og op til 30 grader udenfor. I lokalet sidder repræsentanter fra de lettiske myndigheder. Brand og redning, politi, sundhedsmyndighederne, medier og hjemmeværnet, alt sammen med en repræsentant fra det lettiske Forsvarsministerium for bordenden. Over for dem sidder brigadechefen for den 1. Lettiske Landstyrke Brigade, oberst Martin Liberts, med sit følge af specialister, som skal supplere chefen med deres specialviden.

Civile enige: Infrastruktur mv.
     Inden mødet er de civile myndigheder blevet enige om, hvilke forhold, de skønner, er vigtigst at få belyst. Det drejer sig om transporter af militære kolonner over den store dæmning over Daugovafloden i Letlands hovedstad Riga samt at få sikkerhed for, at brigaden ikke har tænkt sig at udsætte dæmningen for angreb. Det drejer sig om håndtering af flygtningestrømme og endelig evakuering af civile.
     Spillet kører. Spørgsmål og svar på de vigtige spørgsmål fyger over bordet. Ikke alle svar er lige tilfredsstillende. De civile myndigheder havde imødeset flere konkrete planer, men alt i alt har de fået indtrykket af, at deres nationale brigade har godt styr på situationen og ikke har til sinde at ødelægge vitale infrastrukturelle anlæg.

Civile eksperter præger beslutninger
     De civile, der deltager, kommer alle fra Letland og arbejder til dagligt inden for deres egne specialer, hvilket er vigtigt forklarer lederen af White Cell oberstløjtnant Sven Straarup.
     - De bidrager alle til at spille det civile ansigt ind i øvelsen, og de bringer øvelsen ind i en lettisk kontekst.
     De specialer, der er repræsenteret i gruppen af civile, dækker hele spektret af de myndigheder, som de militære enheder forventes at skulle samarbejde med i tilfælde af krig. Det skaber et troværdigt miljø for de brigader, der skal opererer i området.
     - Det er en unik metode til at præge brigaderne og tvinge dem til at tage beslutninger, der har dyb indvirkning på de operative beslutninger. Derfor er vi også meget taknemmelige for deres deltagelse i øvelsen. Samtidig er det også meget troværdigt, for det sker på den lettiske måde, uddyber Sven Straarup.

Civile: Indsigt i militære operationer
     For de civile er det også meget lærerigt, for de får indsigt i, hvilke konsekvenser det får, når store militære enheder rykker ind i et land. Det har været tankevækkende for læge Laura Pule fra Riga.
     - Vi har naturligvis planer for, hvad vi skal gøre ved katastrofer, og vi har et beredskab, der kan håndtere et stort antal patienter, men det her er meget større. Det er klart for os, at der mangler planer for samarbejdet med militæret og alle de andre civile myndigheder og NGO'er som Røde Kors, forklarer Laura Pule.
     For lederen af gruppen Valdis Otzulis, der til dagligt arbejder i det lettiske Forsvarsministerium, er denne øvelse en interessant oplevelse.
     - Tidligere har jeg været involveret i lignende øvelser, men der har jeg arbejdet på det strategiske niveau. Nu bliver jeg tvunget til at forholde mig til taktisk operationelle spørgsmål og problemstillinger. Det niveauspring har været meget lærerigt for mig og har givet mig megen indsigt, siger Valdis Otzulis.

Tolv rollespil forberedt
     I alt består White Cell af 14 personer inklusive to fra Danske Division. Fem af dem er fra det lettiske hjemmeværn og de resterende syv er civile. I alt er der forberedt 12 rollespil for fire af brigaderne, så de hver får tre spil. Desuden har brigaderne mulighed for selv at bede om møder med specifikke myndigheder.
    
Der er en intens stemning, mens Valdis Otzulis fra det lettiske forsvarsministerium udspørger den lettiske brigadechef om transporten over dæmningen. (Foto: Niels Brandt.)

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5543-Danske-Division--hvid-celle---civile-presser-de-militaere.htm.

Tweet