Fakta: Danske Divisiontirs. 2. juni 2015Baggrund:
fre. 29. maj 2015: Ny chef for Danske Division
ons. 25. febr. 2015: Hvorfor Danmark har en division
fre. 12. april 2013: Lettisk brigade tilknyttet Danske Division

Danske Division er det højeste operative hovedkvarter i den danske hær og uddanner stabsofficerer og stabe til at kunne indgå i hovedkvarterer på korps-, divisions- eller brigade-niveau.

I den egenskab udvikler og opretholder Danske Division kompetencer og viden der naturligt gør divisionen til Hærens Taktiske Stab og Hærens taktiske uddanner, ligesom Chefen for Danske Division varetager hvervet som Hærens Taktikinspektør.

Opgaver
     Som Hærens Taktiske Stab er det Danske Divisions kerneopgave at omsætte viden og erfaringer med føring og taktik til konkret uddannelse af de tilknyttede brigaders stabe med det formål at sikre at disse til stadighed er i stand til at gennemføre stabsprocedurer og analyseprocesser på højt niveau, træffe operative beslutninger, omsætte det til stærke planer og på den baggrund føre underlagte enheder effektivt.
     Derudover løser Danske Division en række nært beslægtede opgaver:
     - Planlægger og gennemfører med faste mellemrum værnsfælles øvelser for Søværnet, Flyvevåbenet og Hæren, samt årlige stabsøvelser for hver af de tre Totalforsvarsregioner.
     - Opretholder en pulje af officerer, der med kort varsel kan besætte stillinger på taktisk niveau i stabe - f.eks. i forbindelse med fredsbevarende og fredsskabende operationer, nødhjælpsoperationer m.v.
     - Kan opstille hele eller dele af et rent landmilitært hovedkvarter eller et blandet værnsfælles hovedkvarter.
     - Chefen for Danske Division varetager hvervet som Hærens Taktikinspektør.

Bemanding
     I dagligdagen udgøres den faste stab i hovedkvarteret af ca. 60 fastansatte officerer, befalingsmænd og konstabler. Derudover er der tilknyttet ca. 110 reserveofficerer, som divisionen løbende trækker på i sin opgaveløsning.

Hovedkvarter
     Danske Division er hjemmehørende på Haderslev Kaserne.

Chef
     Generalmajor Flemming Mathiasen (fra 15. juni 2015).

Historie
     Danske Division blev oprettet i 1997 som efterfølger for Jyske Division og indgik fra 1999 i Multinational Corps North East sammen med 14. Tyske Division og 12. Polske Division.
     DDIV er nu tilknyttet både Multinational Corps North East og det britiske Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), idet tyngden i samarbejdet de seneste år har været med ARRC, som er placeret i England.
     Medio 2006 blev den litauiske Iron Wolf Brigade tilknyttet (affilieret) Danske Division og siden da har både 1. Estonian Infantry Brigade (2009) og 1. Latvian Landforce Brigade (april 2013) etableret officiel tilknytning til danske division, der dermed i uddannelsesmæssig sammenhæng består af fem brigader. De sidste to udgøres af de danske 1. Brigade og 2. Brigade.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5525-Danske-Division--fakta-danske-division.htm.

Tweet