Hvorfor Danmark har en division


Chef for Danske Division, generalmajor Michael A. Lollesgaard. (Foto: Niels Brandt.)

ons. 25. febr. 2015"Selvom informationsoperationer har været kendt og anvendt op igennem krigshistorien har den elektroniske udvikling gjort, at det er blevet langt nemmere og hurtigere at sprede nøjagtigt afstemte budskaber til helt afgrænsede segmenter af en befolkningsgruppe. Derfor er det vigtigt, at også Danmark kan bidrage til den kampform."

Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
tirs. 17. febr. 2015: Det komplette øvelsesscenarium sparer ressourcer
fre. 7. nov. 2014: Øvelse Red Knight er slut
tirs. 4. nov. 2014: Danske Division øver i Letland
man. 3. nov. 2014: Fjenden kommer fra nord
fre. 31. okt. 2014: Træner i nyeste NATO-doktrin
tirs. 29. april 2014: Samarbejdet med Hærens allierede styrkes

Den danske hærs størrelse til trods har Danske Division en afgørende betydning for brigadernes uddannelse og udvikling, fortæller Chefen for Danske Division, generalmajor Michael Lollesgaard. Uden divisionen var vi en militshær.

Generalmajor Michael Anker Lollesgaard er chef for Danske Division. I sit kontor lader han tankerne flyve, mens han forklarer Danske divisions raison d'tre - eller eksistensberettigelse.

Vigtig ramme for brigader og stabsofficerer
     - Divisionen skaber en førings- og uddannelsesramme for vores brigader. Uden den ville vi kun have en militshær. Det vigtige for brigaderne er, at de kan arbejde sammen med andre brigader. Det har været muligt for os siden 2006, hvor Danske Division først fik affilieret den litauiske brigade og senere den lettiske og den estiske brigade, så Danske Division i dag har tilknyttet i alt fem brigader. Affilieringsaftalerne betyder, at Danske Division har både et uddannelses- og et evalueringsansvar overfor brigaderne, forklarer divisionschefen og fortsætter ...
     - En anden vigtig ting ved at have en division er, at Danmark har stabsofficerer, der er i stand til at arbejde i højere stabe. På den måde oparbejder vi en pulje af medarbejdere, der kan sendes ud for at arbejde i internationale stabe hos vores koalitionspartnere. Det giver Danmark både fordele og indflydelse.

Totalforsvaret
     Ved siden af de rent militære opgaver skaber divisionen også den uddannelsesmæssige ramme for totalforsvarsregionerne. De har en grundlæggende struktur, der minder meget om en brigadestab, som gør det relativt nemt for Danske Division at opbygge realistiske øvelsesscenarier.
     Som Hærens taktiske stab er det derfor en naturlig opgave og samtidig aflaster det Hærstaben.

Kæmper med informationer - ikke kun granater
     Selvom den førings- og uddannelsesmæssige del fylder meget i det daglige arbejde ved Danske Division påtager den sig også en del udviklingsarbejde. Det drejer sig om studie og udvikling af informationsoperationer, som får en stadig større plads på slagmarken.
     Hvilken type informationsoperationer, man skal gennemføre er resultatet af en anden udviklingsproces, som Danske Division driver, nemlig targeting.
     Det er et militært speciale, der i grove træk drejer sig om analyse og udpegning af mål samt anbefaling af hvilke midler, der skal anvendes til at nedkæmpe målet.
     De klassiske midler til nedkæmpelse af mål er kinetiske midler, som for eksempel flybomber, missiler eller artilleri, men i de seneste årtier er de non-kinetiske midler blevet stadigt mere fremherskende. Det er informationsoperationer.
     - Selvom informationsoperationer har været kendt og anvendt op igennem krigshistorien har den elektroniske udvikling gjort, at det er blevet langt nemmere og hurtigere at sprede nøjagtigt afstemte budskaber til helt afgrænsede segmenter af en befolkningsgruppe. Derfor er det vigtigt, at også Danmark kan bidrage til den kampform, fortæller generalmajor Michael Lollesgaard.

Trænes selv af to NATO korps
     Da Danmark har et relativt lille forsvar, er der ikke mulighed for en national træning af Danske Division. Derfor er divisionen affilieret eller tilknyttet til to NATO korps. Dels Allied Rapid Reaction Corps i Innsworth i England og dels Multinational Corps North East i Szczecin i Polen.
     Korpsene har dog ikke det samme uddannelsesansvar, som Danske Division har overfor de to danske og de tre affilierede brigader fra Estland, Letland og Litauen.
     - Vi er kun knyttet til korpsenes øvelsescyklus. Det betyder, at vi stiller med stabsofficerer, som fungerer som LOCON eller Lower Control. Her bliver de trænet i at operere som en stab og aflevere produkter til et korpshovedkvarter. Derfor er vores tilknytning til korpsene en ren fordelsforretning. Vi leverer kontrolstabe til deres øvelser og vi modtager uddannelse og træning, opbygger kompetencer og danner netværk, afslutter generalmajor Michael Lollesgaard.

Maj 2015: Certificeringsøvelse
     Danske Divisions engagement ved Allied Rapid Reaction Corps har givet bonus. Til maj 2015 skal Danske Division deltage som LOCON ved det britiske korpshovedkvarters certificeringsøvelse Trident Jaguar15.
     Samtidig skal divisionen optræde som "landforce", hvor divisionen skal optræde som en division med fire manøvrebrigader og divisionstropper med blandt andet en opklaringsbataljon, en artilleribrigade, en ingeniørbataljon, en stærk føringsstøtte og logistisk støttestruktur.
     Desuden skal Danske Division samarbejde med sammensatte maritime-, fly- og special operations styrker. Øvelsen finder sted ved NATOs Joint Warfare Center i Stavanger i perioden 3.-15. maj.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5393-Danske-Division--hvorfor-danmark-har-en-division.htm.

Tweet