Chefen for Danske Division på plads


Flemming Mathiasen svarede på spørgsmål fra staben og kom med løsningsforslag.

tirs. 25. aug. 2015"Vi skal erkende, fejlfinde og rette Divisionens doktriner så den forbliver sund i den forstand, at ønsketænkning holdes ude. Vi kan kun handle efter erfaring og ikke skære alt over en kam."

Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
tors. 4. juni 2015: Kampen igang - på et kæmpe-kort
tirs. 2. juni 2015: Ny chef leder øvelse i Litauen
tirs. 2. juni 2015: Fakta: Danske Division

Generalmajor Flemming Mathiasen tiltrådte den 15. juni 2015 stillingen som chef for Danske Division, men først efter sommerferien har han haft mulighed for at samle hele staben for at udstikke retningen for divisionens indsats.

Da Flemming Mathiasen besøgte stabens afdelinger, kaldte han til cheftime for hele staben for at få lejlighed til at videregive prioritering og retning for stabens arbejde.

Til cheftimen gav Flemming Mathiasen udtryk for, at der skal være fokus på staben som en god arbejdsplads, hvor der er en uformel og ligetil omgangstone. Han forventer, at staben leverer velovervejede, rettidige og dækkende oplæg, og at divisionen går forrest som rollemodel, uanset om det drejer sig om doktrin, taktik eller holdninger.
     Den nye chef for Danske Division er ikke bange for at springe ud i en opgave, og det er hans overtagelse af kommandoen over Danske Divisions på øvelse Saber Knight, 14 dage forud for hans officielle tiltrædelse som chef, et godt eksempel på.
     - Saber Knight var en fantastisk øvelse, godt planlagt og veludført. Men vi kan altid blive bedre. Vi skal være offensive og gå forrest. Vi skal være velforberedte, velovervejede og velstuderede og på denne måde opnå bedst mulige resultater og løsninger. Blæser det, skal I ikke opsætte læskærme, men bygge vindmøller, sagde Flemming Mathiasen.

Afgørende at give sig tid til kvalitet
     I sin tid i Forsvaret har Flemming Mathiasen haft en bred vifte af stillinger og udsendelser. Han har blandt andet været chef for Det Danske Kontingent i Afghanistan i 2010 og Det Danske Internationale Logistikcenter, og forud for stillingen som chef for Danske Division fratrådte han stillingen som chef for Ledelsessekretariatet ved Værnsfælles Forsvarskommando.
     - Danske Division går en spændende og udfordrende tid i møde med udfordringer indenfor såvel uddannelse af brigader som på inspektionsområdet. Jeg ser frem til, i et tæt samarbejde med staben og Hærens øvrige myndigheder og vores allierede partnere, at fremme Hærens og brigadernes virke og ikke mindst være med til at udvikle kontrolvirket i Hæren. For at nå det er det afgørende, at vi giver os tid til kvalitet. Det er forudsætningen for, at vi får mest mulig effekt af de ressourcer, der er tildelt til løsning af de opgaver, vi er pålagt, sagde generalen.

Sunde doktriner uden ønsketænkning
     Flemming Mathiasen gav et kort overblik over Divisionens interne og eksterne opgaver.
     - Vi har masser af udfordringer på alle hovedopgaver. Vi har ikke brug for revolution, men udvikling skal der altid være. Vi skal erkende, fejlfinde og rette Divisionens doktriner så den forbliver sund i den forstand, at ønsketænkning holdes ude. Vi kan kun handle efter erfaring og ikke skære alt over en kam, sagde Flemming Mathiasen.
     - Vi skal fastholde og udvikle det gode samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere, Litauen, Letland og Estland og andre nationer, for på den måde at tilføje Divisionen mere viden og færdigheder og samtidig fordre den kontinuerlige udvikling, sagde Flemming Matiasen.
     Inden Flemming Mathiasen afrundede cheftimen, gav han sit personale mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, som han besvarede åbent og efter bedste overbevisning.

Der blev lyttet opmærksomt, da generalmajor Flemming Mathiasen havde Danske Divisions fremtidige virke på programmet.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5635-Danske-Division--chefen-for-danske-division-paa-plads.htm.

Tweet