Leder del af øvelse i Baltikum og Polen


Arkivfoto: Den estiske brigadechef fremlægger plan for angreb for divisionen under øvelsen Yellow Knight 2014. (Foto: Kjeld Andersen.)

ons. 27. maj 2015"Hensynet til den civile befolkning spiller en særligt vigtig rolle, og samtidig skal vi tage højde for bevaringsværdige bygninger og vigtig infrastruktur, som også skal kunne fungere, efter at kampene er overstået. Alt sammen giver det ekstra friktioner og øget kompleksitet i beslutningsprocesserne, noget vi ser meget frem til at øve med brigaderne."

Kilde: forsvaret.dk.


Saber Strike 2015
  Amerikansk ledet øvelse, der i år gennemføres for femte år i træk. Øvelsen er en del af USA's træningsprogram med de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.
   Formålet er at træne samarbejdet mellem styrker af forskellige nationaliteter med henblik på at forbedre evnen til sammen at planlægge og gennemføre fælles operationer.
   Øvelsen finder sted 1.-19. Juni i Estland, Letland, Litauen og Polen og har deltagelse af ca. 6.000 soldater fra de fire værtslande, samt Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Norge, Portugal, England og USA.Baggrund:
fre. 15. maj 2015: Øvelse Trident Jaguar er slut
man. 11. maj 2015: Øvelsen i Arnland udvikler sig
ons. 6. maj 2015: Danske Division i Trident Jaguar
fre. 7. nov. 2014: Øvelse Red Knight er slut
man. 2. juni 2014: Tonstungt materiel udskibet til Litauen
tirs. 29. april 2014: Samarbejdet med Hærens allierede styrkes

Under den amerikanske øvelse Saber Strike 2015 er Danske Division ansvarlig for gennemførslen af stabsøvelsen, som har fået navnet Saber Knight 2015.

Fra den 1.-19. juni afvikler hovedkvarteret for de amerikanske hærstyrker i Europa øvelsen Saber Strike 2015 i Estland, Letland, Litauen og Polen.

Leder del af træning af central- og østeuropæiske lande
     Danske Division står i spidsen for gennemførelsen af en vigtig del, nemlig stabsøvelsen Saber Knight 2015, hvor begge de danske brigader, den litauiske Iron Wolf brigade, 1. Latvian Landforces Brigade og den estiske 1. Infantry Brigade deltager. Desuden deltager 1. Brigade med en kampvognseskadron og et logistikelement i en feltøvelse i Polen i perioden 8.-19. juni.
     Det er femte gang, de amerikanske styrker i Europa gennemfører øvelse Saber Strike, som er en del af USA's træningsprogram med de central- og østeuropæiske allierede. I år har Danske Division for første gang overtaget ansvaret for at planlægge og gennemføre en del af øvelsen, nemlig Saber Knight, der finder sted i Nemencine i Litauen fra 1.-12. juni.

Forsvarskamp
     Øvelse Saber Knight 2015 afslutter Danske Divisions uddannelsescyklus 2014-15 for de fem faste tilknyttede brigader og er bygget op omkring en fiktiv situation, hvor Letland efter længere tids politiske spændinger frygter et angreb fra et aggressivt naboland.
     NATO indsætter en styrke for at afskrække nabolandet, men uagtet dette angribes Estland, og fjenden rykker hurtigt frem mod syd. På den baggrund indsættes divisionen, der til lejligheden er forstærket med en amerikansk brigade, i forsvarskamp for at standse fjendens fremrykning og skabe forudsætning for et modangreb, der kan befri Letland og Estland.

Stabsøvelse på højt niveau med US Army
     - Det centrale formål er at træne de seks brigadechefer og deres stabe i at træffe operative beslutninger, føre underlagte enheder, samt koordinere deres indsættelse med naboenhederne. Den brede multinationale sammensætning af Danske Division til denne øvelse giver os særdeles gode betingelser for at øve os i et internationalt scenarie og få drøftet forskellige løsningsmuligheder, så vi kan tage herfra med ny viden og erfaring. I år ser vi særligt frem til at træne sammen med US Army. Det er ikke så ofte, vi har lejlighed til at træne vores stabsprocedurer på så højt niveau med dem, og det vil helt sikkert blive lærerigt for begge parter, siger den fungerende chef for Danske Division oberst Claus Wessel-Tolvig.

Tæt på bebyggede områder - og civile
     - Vi kommer til at gennemføre mange operationer i og tæt på bebyggede områder i et NATO-land. Det medfører nogle helt særlige træningsmæssige aspekter. Hensynet til den civile befolkning spiller en særligt vigtig rolle, og samtidig skal vi tage højde for bevaringsværdige bygninger og vigtig infrastruktur, som også skal kunne fungere, efter at kampene er overstået. Alt sammen giver det ekstra friktioner og øget kompleksitet i beslutningsprocesserne, noget vi ser meget frem til at øve med brigaderne, siger Claus Wessel-Tolvig.

En stabs- og signaløvelse
     Øvelsen gennemføres som en såkaldt stabs- og signaløvelse. Det vil sige en øvelse, hvor det udelukkende er de centrale føringselementer, tilknyttede stabsofficerer og hjælpere, der deltager.
     Der deltager cirka 600 soldater i øvelsen, men ingen deciderede kampenheder. Danmark deltager i øvelsen med omkring 260 soldater i alt, mens 1. Brigade deltager i feltøvelsen i Polen med cirka 110 mand. I alt deltager cirka 6.000 soldater fra 13 forskellige nationer i øvelsen.

Arkivfoto: Hektisk aktivitet hos indspillerne under Yellow Knight 2014. (Foto: Kjeld Andersen)

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5497-Danske-Division--leder-del-af-oevelse-i-baltikum-og-polen.htm.

Tweet