At tage sig af flygtninge


De deltagende officerer og befalingsmænd lytter intenst til de konkrete erfaringer fra Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen.

man. 17. mar. 2014


Kilde: HOK.


Danske Division, Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen satte fokus på, hvordan militære enheder kan og bør tage sig af de civile flygtninge og interne fordrevne.

Hærens erfaringer fra internationale operationer både i Afghanistan og før det Bosnien, Kosovo og Irak med flere viser, at de militære styrkers relationer til de civile aktører kan være afgørende for succes på længere sigt. Det gælder også håndteringen af flygtninge og internt fordrevne, der kan have direkte indflydelse på de militære operationer.
     Derfor var Danske Division 14. og 15. marts vært for et seminar, hvor divisionen sammen med Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen arbejdede med at optimere Danske Divisions retningslinjer for at tage hånd om flygtningestrømme.
     - Det er overordentligt vigtigt, at vi løbende dygtiggør os på dette højaktuelle område. Derfor er det meget værdifuldt, at vi kan øve os med nogle af de organisationer, der er førende på den civile side. En militær enhed på størrelse med Danske Division vil, hvis den indsættes, primært have fokus på at løse sin militære kampopgave. Men håndteres forholdet til det civile samfund ikke sideløbende på hensigtsmæssig måde, kan det blive et seriøst problem.
     Umiddelbart kan eksempelvis flygtningestrømme på de veje, de militære enheder er nødt til at benytte, hindre udførelsen af de militære operationer og komme på tværs af forsyningsvejene. Det kan få fatale følger, forklarer generalmajor Michael A. Lollesgaard, der er Chef for Danske Division.
     - Det er også centralt, at vi, samtidig med at vi løser vores kortsigtede militære opgave, har fokus på de mangesidede opgaver, der uafvendeligt kommer bagefter, for at vi også kan vinde freden så at sige. Derfor skal vi tænke længere. Blandt andet i den måde, vi håndterer flygtninge, fordrevne og andre civile mennesker på. Seminaret her i weekenden har givet os rigtigt gode input, som vi tager med os, når vi i begyndelsen af april er på øvelse i Oksbøl for at øve de to danske og de tre brigader fra Estland, Letland og Litauen, der er tilknyttet Danske Division. Målet er, at vi med udgangspunkt i den viden, vi har fået fra Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen, kan højne kvaliteten af vores eget arbejde på området, siger Michael A. Lollesgaard.
     Øvelsen Yellow Knight afholdes i Oksbøl 3. til 11. april og er bygget op om en fiktiv konflikt, hvor et NATO-land besættes og anmoder om militær hjælp fra NATO-allierede. I opgaveløsningen vil divisionens enheder løbende skulle forholde sig til udviklingen i det civile samfund og herunder håndtere problemer relateret til interne fordrevne.

Civile organisationer inspirerede til skarpere procedurer
     På seminaret satte Beredskabsstyrelsen og Dansk Flygtningehjælp scenen gennem en række oplæg. Sektionschef Jan Larsen fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev præsenterede korpsets struktur og ressourcer i forbindelse med internationale indsættelser og krydrede sin præsentation med konkrete eksempler fra forskellige indsættelser internationalt.
     Derpå overtog nødhjælpskoordinator Christian Gad fra Dansk Flygtningehjælp scenen og gav oplæg om henholdsvis humanitære og juridiske aspekter af flygtninge og intern fordrevne i konfliktområder, og om hvordan Dansk Flygtningehjælp selv hjælper disse mennesker.
     Nødhjælpskoordinator Christian Gad fra Dansk Flygtningehjælp gav konkrete eksempler på, hvordan man tager sig af flygtninge.
     - Det var meget værdifuldt og inspirerende at få præsenteret helt konkrete metoder baseret på erfaringer fra verdens brændpunkter. Det gav et perfekt afsæt for den resterende del af seminaret. Både Beredskabsstyrelsen, men især Dansk Flygtningehjælp, har peget på flere konkrete udfordringer, som vi er nødt til at blive skarpere på. Det gælder eksempelvis den måde, vi er organiseret på i forhold til at kunne etablere tilstrækkeligt med midlertidige venteområder langs de veje, som både vi og de internt fordrevne vil bruge. Og vores procedurer for at screene de mennesker, der kommer til vores områder med henblik på at kunne skille kombattanter fra flygtninge og internt fordrevne, siger oberstløjtnant Sven Straarup, der er chef for Danske Divisions enhed for Civilt Militært Samarbejde.
     Efterfølgende arbejdede omkring 25 officerer og befalingsmænd tilknyttet Danske Division, 1. Brigade, 2. Brigade og CIMIC PSYOPS-kompagniet fra Hærens Efterretningscenter i Varde med at omsætte oplæggene til konkrete retningslinjer, der kan tages med i divisionens procedurer.
     - Målet er, at vi får skabt fælles retningslinjer i hele Hæren for, hvordan vi arbejder med de mange relevante problemstillinger omkring flygtninge og internt fordrevne, som vi vil støde på som militære enheder. Nu har Danske Division fået taget fat på formuleringen af konkrete procedurer, og det vil danne grundlag for de procedurer, som vi vil afprøve på vores øvelse i Oksbøl til april, slutter Sven Straarup.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4868-Danske-Division--at-tage-sig-af-flygtninge.htm.

Tweet