Træner i nyeste NATO-doktrin"I de næste tre dage skal I dykke ned i jeres specialer og blive rigtigt skarpe til det. På mandag begynder Red Knight, og det er her I skal vise mig, om I også kan gå."
Chefen for Danske Division, generalmajor Michael Lollesgaard sætter scenen for de næste dages Branch Training, hvor stabene skal lære at kravle. 

fre. 31. okt. 2014


Kilde: forsvaret.dk.


Øvelse Red Knight slutter fredag den 7. november, hvor Danske Division og de fem brigader tager hjem til deres respektive nationer.Baggrund:
fre. 12. april 2013: Lettisk brigade tilknyttet Danske Division
man. 10. dec. 2012: War Gaming for fem brigader

I Letland sidder 300 officerer fra fem forskellige nationer og sveder. De skal øve sig i planlægningens svære kunst og blive klar til at levere varen under øvelse Red Knight. Så skal de vise, om de har lært at gå.

Riga  - Velkommen!
     Sådan begyndte chefen for Danske Division, generalmajor Michael Lollesgaard, sin introduktion til Branch Training i det store auditorium i det lettiske forsvarsakademi. Foran ham er et stuvende fyldt auditorium, der består af stabsofficerer fra de to danske og de tre baltiske brigader, der er tilknyttet divisionen.
     - I kan lige så godt lære det. I skal lære at kravle, før I kan gå! Det er princippet under Branch Training og øvelse Red Knight. I de næste tre dage skal I dykke ned i jeres specialer og blive rigtigt skarpe til det. På mandag begynder Red Knight, og det er her I skal vise mig, om I også kan gå, fortsætter chefen for Danske Division.

Undervisning i nyeste NATO doktrin
     Under Branch Training'en samles alle divisionens specialister i grupper på tværs af nationerne. Her bliver de undervist i den nyeste NATO doktrin indenfor deres egne specialer. Der bliver undervist i efterretningstjeneste, ildstøtte, ingeniørtjeneste, militær juridisk rådgivning, operationer, informationsoperationer, informations management, kommunikation og logistik.
     Undervisningen foregår dels som klasserumsundervisning og dels som syndikatarbejde i grupper, hvor de arbejder med at udvikle planer til støtte for divisionens overordnede plan. De er i gang fra tidlig morgen og slutter først sent om aftenen med de sidste tilbagemeldinger for det er netop dem, der giver mest viden.
     - I virkeligheden er det ikke så meget selve resultatet, der er så vigtigt. Det er mere de diskussioner, der kommer, når forslagene bliver præsenteret i plenum, forklarer kaptajn Michael Andersen fra Divisionens efterretningsafdeling.

Red Knight - øvelse med dilemmaer
     Når Branch Training er overstået, overgår Danske Division til øvelse Red Knight, som begynder på mandag. Så samles deltagerne i deres egne nationale brigadestab og indgår i deres vanlige funktioner, nu blot med ny frisk viden.
     Under øvelse Red Knight bliver brigadernes stabe og chefer udfordret på deres indlærte viden. Danske Division har udarbejdet en plan, hvor brigaderne bliver stillet overfor nogle substantielle dilemmaer. Her bliver brigadecheferne tvunget til at skulle tage stilling til de konsekvenser, som dilemmaet måtte indebære. Specialisternes opgave er "blot" at fremlægge deres syn på løsningen af opgaven med de fordele og ulemper de måtte indebære.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5249-Danske-Division--traener-i-nyeste-nato-doktrin.htm.

Tweet