Det komplette øvelsesscenarium sparer ressourcer


Oberstløjtnant Søren B. Riis' store arbejde med at transformere Skolkan 1.0 til Dansk version kommer til at bære frugt. Ressourcebesparelserne bliver betydelige, fordi øvelsesscenariet er klar. (Foto: Niels Brandt.)

tirs. 17. febr. 2015"Vi vil med Skolkan Danmark få et produkt, som kan anvendes som grundlag til at gennemføre både Joint og Single Service øvelser i et fælles scenarium på dansk territorium. Det betyder, at Forsvaret kan spare ressourcer på øvelsesplanlægning på alle niveauer. Hermed anvender man ressourcerne til uddannelse i stedet for på en lang og kompliceret øvelsesplanlægning."

Kilde: forsvaret.dk.


Ambitionen med Skolkan Danmark
  - et fremtidssikret øvelsesscenarium til brug for værnsfælles øvelser i Danmark
   - dække alle værns behov for at øve sig i high intensity warfare og mod en asymmetrisk trussel.
   - værnsfælles kunne dække Danske Divisions behov i en årrække fremover
   - omfatte offensive, defensive og stabiliserings operationer.
   - muliggøre at øve Danske Divisions med indsættelse af op til fem brigader, en brigade på Sjælland, en kampgruppe på Bornholm samt regionalt og totalt forsvar.


Skolkan Danmark er allerede klar til at kunne anvendes ved den danske hærs øvelser på Dansk territorium. Det bygger på det Skolkan øvelsesscenarium, der er udviklet ved Joint Warfare Center (JWC) i Stavanger til brug for NATO øvelser.

Ved Danske Division har oberstløjtnant Søren B. Riis arbejdet med at transformere JWC's Skolkan 1.0 øvelsesscenarium til brug for øvelser i Danmark. Det har været et stort og langvarigt arbejde, men oberstløjtnant Søren B. Riis er ikke i tvivl om at arbejdet har stor værdi.
     - For det første bygger Skolkan Danmark på det Skolkan scenarium, der er udviklet ved Joint Warfare Center. Det betyder, at scenariet både er helt opdateret og afprøvet under øvelser som blandt andet øvelse Steadfast Jazz 2013 i forhold til NATOs ændrede opgaver efter indsættelsen i blandt andet Kosovo, Irak og Afghanistan, fortæller oberstløjtnant Søren B. Riis og fortsætter.
Oberstløjtnant Søren B. Riis ser frem til at alle planer er klar, så Skolkan Danmark kan anvendes som et reelt værnsfælles øvelsesscenarium. (Foto: Niels Brandt.)

     - For det andet vil vi med Skolkan Danmark få et produkt, som kan anvendes som grundlag til at gennemføre både Joint og Single Service øvelser i et fælles scenarium på dansk territorium. Det betyder, at Forsvaret kan spare ressourcer på øvelsesplanlægning på alle niveauer. Hermed anvender man ressourcerne til uddannelse i stedet for på en lang og kompliceret øvelsesplanlægning. Arbejdet er i gang og vil fortsætte i interaktion med brugerne af scenariet, forklarer oberstløjtnant Søren B. Riis.
     Ambitionen med Skolkan Danmark er, at have et fremtidssikret øvelsesscenarium til brug for værnsfælles øvelser i Danmark, og som dækker alle værns behov for at øve sig i high intensity warfare og mod en asymmetrisk trussel. Scenariet skal udover at være værnsfælles også kunne dække Danske Divisions behov i en årrække fremover og omfatte offensive, defensive og stabiliserings operationer. Det skal muliggøre at øve Danske Divisions med indsættelse af op til fem brigader, en brigade på Sjælland, en kampgruppe på Bornholm samt regionalt og totalt forsvar.
     Status er, at det overordnede scenarium er udviklet. Desuden er "vejen til konflikt" klar, de politiske, de landmilitære, økonomiske, sociale, de infrastrukturelle forhold og medieuniverset er beskrevet og klar, et antal operationsplaner for landstyrkerne er klar.
     Dog udestår endnu en række planer for, at Skolkan Danmark kan kaldes et værnsfælles øvelsesscenarium. Det gælder operationsplaner for Luftvåbnet, Søværnet, Logistikken og planen for indsættelsen af danske regionale styrker.

Historien er genopdigtet i Skandinavien
     Skolkan er NATOs nyeste øvelsesscenarium, som blev udviklet af JWC i perioden fra 2010-2013. Formålet var at skabe en nyt fiktivt Exercise Setting, som blev lagt ovenpå den skandinavisk/baltiske region, hvor man kunne øve både artikel 5 - kollektivt forsvar og ikke-artikel 5 - kriseberedskab. Med Skolkan kan man gennemføre øvelser både i og ud af NATO-landes territorialområder samtidig med, at man kan øve cyberkrig, forsvar mod ballistiske angreb og øve forhold mod trusler mod energiforsyningen.
     Navnet "Skolkan" stammer fra Skolkanimperiet, der udsprang fra Torrike (det centrale og nordlige Sverige) i begyndelsen af 1500 tallet. Herfra udvidede det sin magt indtil kulminationen omkring 1850. På det tidspunkt omfattede Skolkanemperiet også nabolandene Arnland, Framland, Bothnia, Otso, Norge og Atlanterhavsnationen Lindsey.
     I slutningen af 1800-tallet, i lyset af frihedsbevægelserne i Europa, begyndte imperiet at falde sammen. Den første nation, der erklærede sin selvstændighed var Lindsey. Derefter fulgte Norge og Framland i 1905 og resten af landene fulgte i de næste 10 år, hvilket afsluttede Skolkanimperiets herredømme.
     Overgangen til den nye selvstændighed foregik ikke uproblematisk. Der opstod interne stridigheder og de to verdenskrige bidrog også til, hvordan de enkelte nationer definerede sig selv. Hver især søgte de at finde deres plads i den nye verden, der opstod efter den sidste verdenskrig både økonomisk og politisk. En proces, der var præget af uroligheder, organiseret kriminalitet, korruption og for nogles vedkommende også ønske om at ekspandere deres magtsfære. Skandinavien er dermed forvandlet til et potentielt kriseområde for NATO.
    
Øvelsesscenariet forvandler og opbryder Skandinavien til en række mere eller mindre ustabile nationer, som alle har en fælles fortid under Skolkan imperiet.
     For at øge kompleksiteten på det maritime område er der placeret en ny nation udfor kysten til Norge.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5387-Danske-Division--det-komplette-oevelsesscenarium-sparer-ressourcer.htm.

Tweet