Et job for holdspillere


Trange omgivelser og masser af aktivitet.

tors. 6. nov. 2014"Folkene skal byde ind med deres specialviden og hjælpe hinanden, samtidig med at de skal kunne se sammenhænge og helheder. Stabsofficeren skal være en åben person med gode sociale kompetencer. Det er vigtigt for at kunne danne de netværk, der skal til, for at processen fungerer optimalt."

Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
tirs. 4. nov. 2014: Danske Division øver i Letland
man. 3. nov. 2014: Fjenden kommer fra nord
fre. 31. okt. 2014: Træner i nyeste NATO-doktrin
fre. 12. april 2013: Lettisk brigade tilknyttet Danske Division
man. 10. dec. 2012: War Gaming for fem brigader

Når plancenteret ved 1. Brigade gennemfører operativ planlægning, er det under mottoet: Vi er et team.

Det trange klasselokale på det lettiske militærakademi syder af aktivitet. Stabsofficerer studerer de store kort, der fylder store dele af lokalets vægarealer.
     Lokalet er den fysiske ramme omkring cirka 25 stabsofficerers arbejde. Her skal de sammen udvikle løsningen på den opgave, som brigaden har fået stillet af Danske Division. Stabsofficererne indgår i plancenteret, som er en del af staben ved 1. Brigade.
     Touch-streger og tegn visualiserer de bevægelser og manøvrer, som brigadens forskellige enheder skal gennemføre, hvis det var virkelighed. Der bliver skrevet og tegnet på plancher og noteark, og planen tager stille og roligt form.
     - Vi udarbejder de planer, der skal til, for at vores enheder kan manøvrere og løse deres opgaver, som ofte er ret komplekse, siger major Claus Klaris, der lige nu leder den store planlægningsproces, som brigadestaben gennemfører i forbindelse med Danske Divisions øvelse Red Knight. Her samarbejder brigadestaben med lignende stabe fra Danmark og de baltiske lande i et fiktivt øvelsesscenarie.
     - Netop fordi opgaverne indeholder komplekse problemstillinger, er vi sammensat af folk med mange forskellige specialer og kompetence, forklarer majoren.

Plancenter med Hærens specialer
    
Fordybelse i komplekse problemstillinger.
Plancenteret består af alle de brancher og specialer, der tilsammen repræsenterer de forskellige kapaciteter, som Hæren råder over: Kampvogne, infanteri, opklaring, ildstøtte, flystøtte, ingeniører, logistik, kommunikation og meget andet. Den effektive plan kræver sammentænkning og koordination i anvendelsen af alle disse kapaciteter.
     - For at få alle elementerne til at spille sammen er teamwork et ubetinget krav. Stabsofficererne skal være holdspillere, understreger Claus Klaris og fortsætter:
     - Folkene skal byde ind med deres specialviden og hjælpe hinanden, samtidig med at de skal kunne se sammenhænge og helheder. Stabsofficeren skal være en åben person med gode sociale kompetencer. Det er vigtigt for at kunne danne de netværk, der skal til, for at processen fungerer optimalt.
     - Derfor er det vigtigt at kende hinanden godt og lave mange forskellige ting sammen, både arbejdsmæssigt og på den sociale front. En fælles idrætsaktivitet, en løbetur og andre fællesskabsgivende arrangementer, er vigtige for at skabe det helt rigtige arbejdsmiljø i en stab. Derfor er en længerevarende aktivitet som denne guld værd, pointerer Claus.
     - Jeg synes, at vi har haft en rigtig god udvikling igennem de seneste år. Udover stabsmedlemmer, der til dagligt arbejder i brigadehovedkvarteret i Haderslev, indgår også specialister fra de øvrige grene af Hæren. Jeg oplever, at vi er blevet en fast kerne, som nu mødes gang på gang, og at vi udvikler hinanden. Det er vigtigt, for jo bedre vi kender hinanden, og jo bedre vi udvikler hinanden, jo bedre bliver det faglige produkt, slutter Claus Klaris.

Andre lande inspirerer
     En stor del af udbyttet opnår brigaden gennem samarbejdet med brigadestabe fra andre lande. Her er der muligheder for at se og lære andre måder at gøre tingene på eller blot blive inspireret. 1. Brigade anvender blandt andet de nye erfaringer til at udvikle og gennemføre øvelser og uddannelsesaktiviteter for brigadens egne bataljoner.
    
Koordination på tværs ved et af de store kort.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5259-Danske-Division--et-job-for-holdspillere.htm.

Tweet