Året der gik

Af regimentschefen/NJAR, oberst L. Dalsgaard, nov. 1994


Sommerkursus er på vej ind i en positiv udvikling, for få var med i trænerøvelsen i Skive og uden reserven var året ikke gået nær så godt.

Også 1994 var et år med mange forskelligartede og krævende aktiviteter for regimentet.

NJAR  De mange aktiviteter har krævet en stor indsats også af vores reservepersonel, og hvis ikke jeres støtte og velvillighed havde været til stede, var vi ikke kommet ud af året på en så tilfredsstillende måde.
     Jeg har på grund af min tjeneste i et halvt år i det tidligere Jugoslavien ikke været i stand til at være med i alle aktiviteterne, men det er min opfattelse, at regimentet har løst disse på en forsvarlig og fuldt tilfredsstillende måde. Sommerkursus og JDIVART trænerøvelse skal hér specielt fremhæves.

Det lader til, at sommerkursus er på vej ind i en ny og positiv udvikling, hvor vi lægger vægten på funktionsuddannelsen. Tilbagemeldingerne viser helt klart et behov for det nye indhold, og de har givet os et grundlag at arbejde videre med. Jeg er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning.

JDIVART gennemførte også i år en trænerøvelse i Skive, hvor deltagelsen dog fra enkelte enheders side var lidt skuffende. Der er dog ingen tvivl om, at de, der deltog, fik et godt udbytte og videreudbyggede deres niveau. Der dukkede så sandelig også ting op, som såvel enhederne som JDIVART må arbejde videre med. Men deltagelsen skal altså bedres.

Der er ingen tvivl om, at de økonomiske ressourcer har været og fortsat vil være begrænsende for uddannelsen. Det kræver, at vi alle tænker i nye baner og udnytter den tid, der er til rådighed effektivt.
     Trods de nye opgaver for forsvaret, så er jeres indsats og engagement fortsat afgørende vigtig for regimentet, både i den ny dagligdag og i tilfælde af krise.
     Jeg finder generelt god forståelse herfor - også hos jer, og jeg takker jer for en god og helhjertet indsats i det forløbne år.
     Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Kilde: Lavetten, 1994 nr. 4, side 3, udgivet af Nørrejyske Artilleriregiment til sit personel af reserven.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/1911.htm.