Forsvarsattacher besøger HKICons. 17. juni 2015


Kilde: HKIC.Baggrund:
man. 15. juni 2015: Besøg på Varde Kaserne

Oberst Ole Bering og to afdelingschefer briefede de udenlandske gæster om kamptroppernes kapaciteter og udvikling, hvorefter Panserafdelingen demonstrerede HKIC's Mobilitets Testcenter.


    

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5609-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--forsvarsattacher-besoeger-hkic.htm.

Tweet