SSG- og OS-titel udhules"Det er uansvarligt overfor den enkelte BM-R, som skal yde samme indsats som personel med mere træning og længere uddannelser. Det er en alvorlig udhuling af den faglige kompetence i mobiliseringsstyrken."
 

dec. 99


Denne artikel har været bragt i bladet Lavetten, dec. 1999, der udkom til PSN-R ved Nørrejyske Artilleriregiment, NJAR.


Mistillid i HOK-regié til stampersonel af reserven.

Som tidligere lovet vil jeg holde læserne a jour med referater fra møderne i STARU/HOK. Det er i denne omgang mere af pligt end af egentlig lyst!
     Mødet ultimo august udartede sig til rent soap! På overfladen går alt fint og ser helt OK ud, men lige under overfladen lurer der en stærkt uafklaret og neurotisk samværsform mellem parterne. HKKF  (Hærens Konstabel- og Korporalforening, red.) stillede (for en sikkerheds skyld) med en ekstern pragmatforhandler som havde til opgave at sikre, at ikke nogen fik noget som helst at skulle have sagt i det udvalg fremover.
     Magen til pamperi ser jeg kun sjældent - og det er altid gået galt når jeg har set det ske. Jeg syntes ikke der er noget galt med at passe på sine værdier, men det hører (efter min mening) ikke hjemme i et ikke-besluttende udvalg, hvis opgave er støttende og konsultativt til et igangværende system. Men jeg kan naturligvis være helt galt på den?

Kontrol på kontrol
     Nå, men på selve mødet fik vi meget orientering om - og forklaringer på - de besparelser som er og som kommer. Yderligere blev der givet status vedr.:
     - Observer on the job training (OBS/-OJT). Her overtager FRPD (Foreningen for Personel af Reserven i Danmark, red.) tre af de normalt 15 pladser, som ROID (Reserveofficersforeningen i Danmark, red.) har haft til rådighed. Der er dog ikke reelt tale om tre personer, som kan komme ud i udveksling, men om et fiktivt tal tre som mellemregnes i forhold til udgifterne for de enkelte udkommanderinger. Bestemmelser herfor kan rekvireres hos FPRD som indstiller evt. ansøgere til HOK som så igen skal godkende formål, relevans, økonomi osv. Altså endnu en ordentlig gang kontrol og ikke-tillid!
     - VUT I og II for mellemledere (ML). Status er, at alle aktiviteter for så vidt angår undervisning er indstillet pga. manglende tilmelding. De overgangsordninger som udløb 30. sept. 1999 er forlænget, foreløbigt frem til 31. dec. 2000. Så hvis du vil være med på en gratis forfremmelse, så er det nu! Nye udvalg er nedsat for at planlægge en erstatning for fallitboet = VUT I og II ML. (Se bemærkning.)
     - Der er planlagt Landsmøde for STARU/HOK 26.-28. nov. 1999.
     - Næste møde er planlagt jan. 2000.

Fortsat flere OS-R og SSG-R med ringe kompetence
     Bemærkning:
     Jeg er noget betænkelig med VUT-I og II ML. Nu har de været slået op i ca. fem år, og der har kun været begrænset søgning. En af konsekvenserne er, at der nu mangler ca. 400 OS-R og mere end 250 SSG-R. Flere og flere udnævnes på dispensation eller med et minimum af tjeneste/træning bag sig.
     Det er uansvarligt overfor den enkelte BM-R, som skal yde samme indsats som personel med mere træning og længere uddannelser. Det er en alvorlig udhuling af den faglige kompetence i mobiliseringsstyrken.
     Jeg gad nok vide hvordan en chef må føle det når han tænker indad og fremad i sit ansvar for sin enheds løsning af opgaven. Det ligner Kejserens nye klæ´r!
     Det gamle udvalg som udarbejdede VUT-I og II ML havde ikke en eneste SG-R med i planlægningen. Og sørme om det ikke er det samme udvalg som igen har sat sig ned og er i gang med at planlægge et nyt indhold for VUT-I og II ML!
     På nysgerrig forespørgsel om ikke de kunne forestille sig at medtage én repræsentant fra SGGRP-R i udvalgets arbejde - har svaret været høfligt, men bestemt NEJ!
     Udvalget (der består af kloge og kompetente tjenestegørende personer) arbejder med konvertering af civile uddannelser, opgradering af færdigheder hos den enkelte SG-R o.l.

Uønsket civil kompetence
     Jeg undrer mig - mange i SGGRP-R har brugt mange års civilundervisning efter endt aktiv tjeneste på at udbygge færdigheder i ledelse, planlægning og mange andre relevante uddannelser.
     Denne viden er ikke ønsket eller betimelig i udvalgets arbejde; vel at mærke arbejde med hvordan man opskoler SG-R - hvordan mon det kan være? Eller er vi blevet farlige at samarbejde med - måske er der sket lidt indavl et sted - eller også er det hele bare som det skal være, nemlig at ting skal forblive som de altid har været?
     Hvis det havde været et sted hvor der var røde eller blå tal på bundlinjen eller hvor der var fokus på dynamisk inddragelse og udvikling af et produkt eller at dyrke forskelligheder som ressourcer i en virksomhed - så var sådanne personer overgået til varig forsørgelse eller til Afdeling for Arkæologisk Skyldsplacering!

Ja - lidt vemodig har jeg været mens jeg skrev denne artikel, men jeg lover jeg har forsøgt at være optimistisk. Af alle de forskellige magtformer der findes - er afmagt dog den værste at blive udsat for!

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/1267-Personel-af-reserven--ssg--og-os-titel-udhules.htm.

Tweet