CIMIC

Links | HEC (officiel) | HEC (facebook) |

Om CIMIC
  2014      Læs kort nyt


NATO CIMIC uddannelseskonference
  ons. 27. maj 2015   CIMIC Centre of Excellence (CCOE) har på vegne af NATO gennemført den årlige NATO CMI/CIMIC Disciplin Conference. ...

CIMIC-soldater tester international app
  fre. 27. febr. 2015   Den nye app kommer i praksis til at erstatte nogle af de redskaber så som kamera, diktafon og blyant og papir som CIMIC-soldaten bærer rundt på og bruger i dag. ...

Havne-beskyttelse
  tors. 4. dec. 2014   Civil-militært samarbejde var indtænkt i øvelsen "NATO Harbour Protection", hvor der blev øvet i at etablere og sikre en havnefacilitet i et missionsområde. ...

CIMIC uddanner burundisk Somalia-mission
  ons. 5. nov. 2014   Dansk CIMIC støtter den britiske kapacitetsopbygningsenhed i Østafrika - og så på fransk. ...

Taktisk PSYOPS med egen sikring
  fre. 17. okt. 2014   At kunne operere i et Taktisk PSYOPS TEAM (TPT), og under egen sikring løse PSYOPS opgaver af varierende art. Det var fokus for et fire-ugers kursus i Tyskland. ...

Rollespil og højt humør
  fre. 10. okt. 2014   Hærens Efterretningscenter har 5.-10. oktober 2014 gennemført det andet af to årlige internationale Civilt Militært Samarbejde (CIMIC) kurser i rammen af Nordic Defence Co-operation (NORDEFCO). ...

Internationalt CIMIC-kursus
  tors. 2. okt. 2014   Hærens Efterretningscenter gennemfører 5.-10. oktober 2014 det andet af to årlige internationale Civilt Militært Samarbejde (CIMIC) kurser i rammen af Nordic Defence Co-operation (NORDEFCO). ...

Et lærerigt besøg i Tyskland
  man. 29. sept. 2014   CIMIC & PSYOPS-kompagniet fra Hærens Efterretningscenter har været på besøg i Tyskland for at se, hvordan de anvender deres PSYOPS. Besøget har forhåbentlig lagt grundstenen til et nyt samarbejde fremtiden. ...

CIMIC bevæger sig mod FN-opgaver
  fre. 2. maj 2014   HEC gennemførte 6.-11. april 2014 det første af to årlige internationale Civilt Militært Samarbejde (CIMIC) kurser i rammen af Nordic Defence Co-operation (NORDEFCO). ...

At tage sig af flygtninge
  man. 17. mar. 2014   Danske Division, Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen satte fokus på, hvordan militære enheder kan og bør tage sig af de civile flygtninge og interne fordrevne. ...

Farvel til det sidste artilleriregiment
  tirs. 6. aug. 2013   Der ryddes op i organisationen: De nye hærcentre gør Danske Artilleriregiment overflødigt. Så det forventes nedlagt. ...

To hærcentre til Varde Kommune
  tirs. 6. aug. 2013   Af de fire (oprindeligt fem) hærcentre kommer de to til Varde og Oksbøl. Det betyder mindst 700 stillinger i Varde Kommune. ...

Opsplitning af DAR trækker ud
  lør. 20. april 2013   Det var meningen, at de ansatte på Varde Kaserne inden sommerferien skulle vide, hvor de fremover skal arbejde. Arbejdet med de fem nye hærcentre trækker ud. Afklaring forventes i oktober. ...

Oberst: Forventer regimentet opsplittet
  tors. 14. mar. 2013   Danske Artilleriregiments to afdelinger bliver underlagt andre enheder i hærens nye centerstruktur. Det er sandsynligt, vurderer artilleriets førstemand, oberst Birger Mejlholm. ...

Ny dokumentar: Krigen set fra afghanerne selv
  man. 4. febr. 2013   Afghanerne filmer sig selv i ny dokumentar som ifølge instruktøren bør vises til soldater inden udsendelse. ...

Med al respekt, hr. general...
  lør. 18. aug. 2012   De ofre, som er blevet bragt for at opretholde Armadillo, må føre til en ordentlig debat i forsvaret. ...

Regimentsstaben (Stab/DAR)
  marts 2012   Staben består af fem afdelinger/sektioner, der har til opgave at støtte regimentschefen, RC, med bl.a. ...

Tak: I leverede varen!
  man. 2. jan. 2012   Nytårsparole: Der var stor tak fra regimentschefen til de udsendte, pårørende og det militære bagland. Ingen tab af soldater i 2011. Færre opgaver for DAR i 2012. ...

Oprettelsesparade for 3 ISTAR
  tors. 11. aug. 2011   Med paraden i dag på Varde Kaserne er 3 ISTAR-afdelingen nu officielt oprettet. Det er første gang Danmark har en efterretningsenhed af typen ISTAR. Enheden er oprettet som led i det seneste forsvarsforlig. ...

Bliver dansk artilleri helt afviklet?
  tors. 27. jan. 2011   Salami-metoden, politik og Sidst i køen har betydet, at Danmark i de senere år har haft travlt med at afvikle sit artilleri. Der behøver tilsyneladende ikke være artilleri i den danske værktøjskasse, når blot det er hos samarbejdspartnere. Vi giver her et overblik over afviklingen af dansk artilleri. ...

Stor evne til at føre
  tors. 4. mar. 2010   Oversergent Thomas Frandsen har en "stor evne til at føre sin gruppe under ekstreme forhold" i Afghanistan. Det blev påskønnet i dag. ...

Besøg ved soldaterne i Helmand
  fre. 23. okt. 2009   Stabschefen for Hærens Artilleriskole, oberstløjtnant Claus D. Møller og kontaktofficeren for Danske Artilleriregiment, kaptajn Stig G. Larsen - har netop besøgt regimentets ca. 65 soldater i Helmand provinsen i Afghanistan. ...

Kontorer i bygning 51
  fre. 10. juli 2009   I BYG 51 har bl.a. AC (Afdelingschefen for 1.AA) og ANK (Afdelingens næstkommanderende) kontor. ...

Besøg i Afghanistan
  tirs. 30. juni 2009   Chefen for Danske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole - oberst Birger Mejlholm - har netop besøgt regimentets ca. 50 soldater i Helmand provinsen i Afghanistan. ...

300 flere værnepligtige på Varde Kaserne
  fre. 26. juni 2009   I fremtiden skal uddannes 800 værnepligtige årligt mod 500 i dag på Varde Kaserne. ...

Øjne i ørkenen
  fre. 30. maj 2008   Forsvarets nye ubemandende overvågningsfly Raven er en succes i Helmand-provinsen. ...

Besøg i Helmand
  tirs. 4. mar. 2008   Den danske enhed i FOB Price (Forward Operating Base) demonstrerede materiel og koordinerede med briterne. ...

Ravnen afløser tårnfalken
  tirs. 26. febr. 2008   ISAF Hold 5 forstærket af en flok ravne ... Personerne i Brikby kikker overrasket op på det, der tilsyneladende er et modelfly, som uden varsel er dukket op, og nu målbevidst afsøger øvelsesbyen. ...

Behov for CIMIC, ikke for artilleri
  tors. 13. dec. 2007   CIMIC har traditionelt haft tilknytning til logistikken, idet CIMIC oprindelig var en kapacitet, der gennem formidling af kontakt til lokalsamfundet tilvejebragte mad, indkvartering, drivmidler med mere til rådighed for soldaterne i konfliktområdet, således at de logistiske enheder kunne koncentrere sig om at få ammunition, våben og lignende bragt frem til soldaterne. ...

Det er ikke artilleri!
  søn. 4. nov. 2007   Det civilt-militære samarbejde er en ny artilleristisk kernekompetance, hævder artilleriets chef. Det er noget værre sludder. At genopbygge skoler har absolut intet med artilleri at gøre. ...

Værnepligt er en hvervecentral
  fre. 2. nov. 2007   Det er nødvendigt at forberede værnepligtige på at blive udsendt til internationale missioner. Ellers kan artilleriet ikke nå sine mål. Det erkender den fungerende chef i tale for DAR to-års fødselsdag. ...

Britisk hæder til dansk kaptajn
  tors. 4. okt. 2007   Flotte resultater som opklaringschef i Helmand-provinsen resulterer nu i officiel anerkendelse af indsatsen fra britisk generalløjtnant. Effektiv kommando og præcis ildledelse hører til begrundelserne. ...

Den danske bataljon er nu på
  man. 17. sept. 2007   I går opnåede bataljonen i Helmand fuld operationskapacitet og kan nu løse de opgaver, som den britiske Task Force stiller. Uddannelsesniveauet og materiellet sætter bataljonen i stand til at løse de kampopgaver, som den vil blive stillet overfor, ligesom den enkelte soldat er klar til indsættelse under de ekstreme klimaforhold som Helmand byder på. ...

Første skridt mod dansk bataljon
  fre. 24. aug. 2007   Hovedparten af det nye hold danske soldater er på plads i Helmandprovinsen. Det nyankomne mekaniserede infanterikompagni bliver kernen i den kommende danske bataljon i Afghanistan. ...

Gør sig klar til det uventede
  man. 13. aug. 2007   Mens ISAF hold fire i disse dage deployerer til Helmand er hold fem allerede i gang med forberedelserne til deres udsendelse i februar 2008. - Fokus på "full spectrum." Brigadechef Peter Bartram lagde fra begyndelsen af mødet vægt på vigtigheden af at være klar til alt, også det uventede. ...

Varde støtter 1. Brigade
  ons. 4. juli 2007   Samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og 1. Brigade. - Goddag og undskyld, men måske kunne De svare på, hvem der er borgmester i Varde? Det og mange andre spørgsmål kan en Vardenser for eftertiden godt få stillet af en fuldt kampklædt soldat midt på gaden. ...

Danske soldater indsat igen
  tors. 25. jan. 2007   Danske soldater er igen indsat i det sydlige Afghanistan. Flere steder i Helmand-provinsen patruljerer spejderdelingerne fra den bornholmske 2 Lette Opklaringseskadron støttet af specialister indenfor blandt andet civilt-militært-samarbejde (CIMIC). Samtidigt er de danske artilleripejleradarer indsat for at beskytte (NATO/ISAF) soldaterne både i Kandahar og i Helmand-provinsen. ...

DANCON hold 2 på de sidste operationer
  søn. 21. jan. 2007   I dag til morgen rullede to delinger fra 2 lette Opklaringseskadron atter ud af porten i Camp Bastion. ...

En stridbar vej til fred
  tors. 11. jan. 2007   Den danske styrke i det nordlige Helmand har de sidste døgn været involveret i flere kamphandlinger langs en Taleban hovedlandevej. Alle danske soldater er uskadte. ...

Tilbage i Nord-Helmand
  ons. 10. jan. 2007   [...] Desværre kom en deling fra opklaringseskadronen igen i går i kamp. Ingen kom til skade, og alle har det efter omstændighederne godt.  ...

Toptunede stabsfolk og procedurer
  man. 8. jan. 2007   Dele af staben deltog i øvelsen kaldet Jagged Sword i september måned i Tyskland. Denne internationale øvelse havde til formål at træne Danske Division. ...

Pårørendebrev
  søn. 10. dec. 2006   God morgen til alle hjemme i Danmark. 2 lette Opklaringseskadron og venner er fortsat på opgave i det nordlige Helmand. Arthur har stadig en radar indsat sammen med canadierne. ...

DDIV sikrer skrøbelig fred
  fre. 19. maj 2006   Danske Division, DDIV, har i den seneste uge gennemført en øvelse i den vestlige del af Jylland, hvor sikring af en skrøbelig fred i et eller andet land i verden er emnet. ...

Nul-kontrakter indtil afklaring
  tors. 9. sept. 2004   Reservepersonel tilbydes nul-kontrakt i s.f. afsked for at fastholde interessen indtil forsvarsforliget er gennemført. Job-muligheder, videreuddannelse og lokale OFRU var store samtaleemner på OFRU-seminar i august. ...

Ny type overvågning i Afghanistan, hold 1
  tirs. 7. sept. 2004   Forbered at sende en styrke på 34 mand til Afghanistan fra jan. 2005 og seks måneder frem. Den opgave har HOK stillet DAR, der nu søger interesserede, bl.a. personel af reserven. ...

NORDCAPS
  tors. 4. okt. 2001   NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangement for Military Peace Support) er visionen om en fælles nordisk styrke. Formålet er at kunne udsende en betydelig, nordisk enhed til deltagelse i fredsstøttende operationer ledet af FN, OSCE, NATO eller EU for derved at give Norden en tydeligere fremtoning på den internationale, militære scene. ...

Når tågen letter...
  tors. 10. aug. 2000   Det civilt-militære samarbejde - CIMIC - er en vigtig faktor i genopbygningen af et kriseramt område. ...