- Vi skal holde os skarpetors. 24. sept. 2015"Vi skal holde os skarpe på den operative udvikling."

Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
tirs. 25. aug. 2015: Chefen for Danske Division på plads
tirs. 2. juni 2015: Ny chef leder øvelse i Litauen
tirs. 2. juni 2015: Fakta: Danske Division

Chefen for Danske Division generalmajor Flemming Mathiasen deltog for nyligt i den årlige doktrinøvelse for nøglepersoner ved Allied Rapid Reaction Corps' hovedkvarter.

Generalmajor Flemming Mathiasen er chef for Danske Division, som blandt andet forestår træning af nationale og internationale samarbejdspartnere til operationer på landjorden.
     Øvelsen blev holdt i rammen af Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), som er et britisk-ledet multinationalt korpshovedkvarter, som kan deployeres i hele verden indenfor fem til 30 dage.
     Målet med øvelsen var at drøfte krigsførelse på højt niveau med udgangspunkt i konkrete kampagner til lands, til vands og i luften.
     - Det var utroligt lærerigt at få del i den indsigt og erfaring, øvrige deltagere havde. Indsigt og erfaring, som vi kan bruge i egne rækker blandt andet til videreudvikling af procedurer og samarbejde med Flyvevåbnet og Søværnet fremadrettet, udtaler Flemming Mathiasen, og fortsætter:
     - Historien viser netop, at samarbejde mellem værnene skaber effekt i operationer, hvor konkurrence ofte medfører vanskeligheder og mistede muligheder. Øvelsen var en enestående mulighed for at få andre synsvinkler og ideer i forhold til de operative problemstillinger og udfordringer, vi står med i dag. De forskellige deltagende nationer kom ofte med forskellige erfaringer og derfor ofte med forskellige indgangsvinkler, siger Flemming Mathiasen.
     Han mener netop, at samtale og diskussion omkring operative erfaringer og den taktiske udvikling på kamppladsen er afgørende for at sikre, at Danske Division er klar til udfordringerne i den næste operation.
     En af Danske Divisions vigtigste opgaver er at forestå træning af nationale og internationale samarbejdspartnere på landjorden. Det betyder, at Danske Division til stadighed har behov for at holde sig opdateret på nyeste doktrinudvikling og operative udviklingstendenser.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5662-Danske-Division----vi-skal-holde-os-skarp.htm.

Tweet