Søværnet får nyt artilleri for 144 mio.


Støtteskibet Absalon affyrer kanon i skibets eksisterende Millennium 35 mm Naval Gun System. (Foto: Søværnet.)

tors. 3. sept. 2015


Læs hele artiklen hos ing.dk.


Søværnets fregatter og støtteskibe skal udrustes med nye artillerisystemer. Indkøbet blev sat i gang allerede i 2012, men annulleret igen på grund af problemer med skibenes eksisterende artillerisystemer.

Forsvarsministeriet planlægger at anskaffe tre nye artillerisystemer til Søværnets fregatter og støtteskibe. Det viser et aktstykke, som forsvarsminister Carl Holst (V) har sendt til Folketingets finansudvalg.
     De såkaldte 35 mm artilleripjecer skal bruges til nærforsvar mod angribende fly eller mindre skibe i et såkaldt Close-In Weapon Support System (CIWS). Søværnet råder i forvejen over i alt seks CIWS-artilleripjecer fordelt på Søværnets to støtteskibe, kendt som Absalon-klassen, og tre nye fregatter, kendt som Iver Huitfeldt-klassen.
     De eksisterende seks artilleripjecer er alle af typen Millennium 35 mm Naval Gun System, produceret af tyske Rheinmetall og leveret til Søværnet i 2005 og 2006.

100% modkøb
     Leverandøren af de nye artilleripjecer til Søværnet bliver forpligtet til industrisamarbejde med danske virksomheder på 100 procent af kontraktbeløbet.
     Prisen bliver på 144 millioner kroner, og indkøbene skal foregå allerede fra i år. Forsvarsministeriet forventer, at de tre nye artilleripjecer er fuldt operationelle i 2017.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5652-Politik--soevaernet-faar-nyt-artilleri-for-144-millioner.htm.

Tweet