De nye forsvarsordførereman. 13. juli 2015


Folketingsvalget gav udover en ny forsvarsminister også en række nye forsvarspolitiske ordførere.

Konservative: Rasmus Jarlov
     Formand for Forsvarsudvalget og ordfører for en række andre områder. Reserveofficer i Flyvevåbnet, tidl. indvalgt i Københavns Borgerrepræsentation.

Venstre: Peter Juel Jensen
     Tidligere ordfører i en periode og har bl.a. markeret sig som fortaler for Bornholmske interesser, hvor han er valgt. Tidl. linjeofficer (premiereløjtnant) ved Gardehusarregimentet i Næstved. Indvalgt i Folketinget 2007.

Socialdemokratiet: Henrik Dam Kristensen
     Beredskabs- og forsvarsordfører samt ordfører vedr. nordisk samarbejde, hvilket er de områder, som Carl Holst er minister for. Han er ny indenfor forsvarspolitik og er kendt som en erfaren allround indenrigspolitiker. Tidl. minister.
     Bjarne Laustsen, kommiteret for Hjemmeværnet, sidder i forsvarsudvalget, mens den afgåede forsvarsminister, Nicolai Wammen, ikke gør.

Socialistisk Folkeparti: Holger K. Nielsen
     Mangeårig forsvarspolitisk ordfører. Tidl. minister.

Radikale Venstre: Martin Lidegaard
     Ny ordfører. Som tidl. udenrigsminister har han arbejdet tæt sammen  med forsvarsministeriets departement -og områdefelt. Han er også udenrigsordfører.

Dansk Folkeparti: Marie Krarup
     Tidligere ordfører. Sprogofficer (russisk), har arbejdet i Forsvarets internationale afdeling samt som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. Valgt i Varde-kredsen.
     Søren Espersen er medlem af udvalget og formand for udenrigsudvalget. Han gik til valg på at være "Israels stemme".

Liberal Alliance: Leif Mikkelsen
     Ny ordfører. Befalingsmand i Flyvevåbnet og Militærpolitiet fra 1965 til 1973. Tidligere DGI-formand. Tidl. Folketings-medlem for Venstre, siden 2007 opstillet for LA.

Enhedslisten: Eva Flyvholm
     Ny ordfører. Tidl. forsvarspolitisk medarbejder for Enhedslisten på Christiansborg.
     Den tidl. ordfører, Nikolaj Villumsen, er medlem af forsvarsudvalget.
     Partiet er ikke med i forligskredsen.

Alternativet: René Gade
     Freds- og forsvarsordfører.
     Partiet kom i Folketinget i 2015 og er ikke med i forligskredsen.

Grønland og Færøerne
     De to grønlandske MF'ere, Aaja Chemnitz Larsen og Aleqa Hammond, er medlem af forsvarsudvalget, mens ingen af de to færinger er medlemmer.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5592-Politik--de-nye-forsvarsordfoerere.htm.

Tweet