Forsvarschefen besøger Kina


Forsvarschefen besøgte bl.a. flyvevåben.

fre. 19. juni 2015"Kina har i de seneste år deltaget mere aktivt i FN operationer, og det er meget inspirerende at se, hvordan de sørger for at forberede deres udsendte på disse opgaver."

Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
ons. 10. juni 2015: Klar til Kina

Forsvarschefen, general Peter Bartram, har i denne uge været på besøg i Kina.

Besøget er en naturlig forlængelse af Forsvarsministerens besøg til Beijing i 2014 og et led i bestræbelserne på at udvide det bilaterale samarbejde mellem Kina og Danmark. I løbet af besøget har Forsvarschefen haft samtaler med chefer i ledelsen af Kinas forsvar, ligesom han har haft lejlighed til ved selvsyn at se nogle af de mange kapaciteter, som det kinesiske forsvar råder over.
     - Kina er interessant - ikke mindst pga. dets økonomiske- og befolkningsmæssige størrelse, og samtidig adskiller den kinesiske kultur sig på mange måder fra den vesteuropæiske og dermed også den danske kultur, udtaler Forsvarschefen.

Kina er blevet mere aktiv i FN operationer
     Forsvarschefens besøg i Kina indledtes med drøftelser med ledere i Kinas generalstab. Herefter besøgte Forsvarschefen enheder fra det kinesiske flyvevåben og hær.
     - Et af de mange højdepunkter i mit besøg har været besøget ved det kinesiske "Peacekeeping Training Center". Kina har i de seneste år deltaget mere aktivt i FN operationer, og det er meget inspirerende at se, hvordan de sørger for at forberede deres udsendte på disse opgaver.
     Ved Kinas "Peacekeeping Training Center" uddannes kinesiske og internationale officerer til at kunne varetage opgaver som observatører eller stabsofficerer i FN's fredsbevarende operationer rundt om i verden.
     - Jeg er naturligvis bevidst om, at det kræver mere end nogle dages ophold at opnå fuldstændig indsigt i dette land. Men gennem min forberedelse forud for besøget og ikke mindst min tid her i Kina har jeg opnået en større viden om og forståelse af dette, på mange måder, enorme land, slutter Peter Bartram.
    

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5569-Udland--forsvarschefen-besoeger-kina.htm.

Tweet