Artilleri-indkøb er led i valgkampen


Indkøb af nyt artillerisystem til Danmark blev besluttet helt tilbage i 2004. Hvorfor tog politikerne det af bordet april 2015? Var det virkelig pga. en havareret helikopter? Eller fordi et israelsk firma så ud til at få mia.-opgaven? Vi prøver at analysere sagen. (Atmos. Foto: Elbit.)

ons. 17. juni 2015"Hvorfor det så lige var indkøbet af nyt artillerisystem, der måtte vige, er et åbent spørgsmål."

"Med mindre Forsvarsministeriets embedsmænd er helt tonedøve overfor hærens behov, kan der ligge andet bag: Nemlig elefanten i butikken, som det officielle Danmark ikke vil tale om: Israel."


Historien kort
  De oprindelige 76 SKH'er (Selvkørenede Haubitser, M109) blev operative i 1965 og modificeret i 1989.
   Dele som undervogne, transmissioner og hydraulik er udtjent.
   I 2004 beslutter forligskredsen  (dvs. de fleste partier i Folketinget) at udskifte SKH'erne: Levering fra 2010-2014.
   I 2008 anbefaler en militær analyse disse kandidater: Israelske ATMOS, svenske ARCHER, franske CAESAR og tyske RWG-52.
   Maj 2013: Efter diverse udskydelser sættes artillerisystemerne i udbud.
   Aug. 2013 offentliggør Forsvarets indkøbere (FMT, det nuværende FMI) de udvalgte mulige leverandører: BAE Systems Land & Armaments fra USA, Elbit Systems fra Israel, Nexter Systems fra Frankrig og Samsung Techwin, Sydkorea.
   Dec. 2014: FMI sender anbefaling til Forsvarsministeriet.
   April 2015: Forligskredsen annullerer udbuddet og udskyder anskaffelsen af nyt artilleri til hæren.Baggrund:
lør. 13. juni 2015: Oberst Bering: Vi er rasende
tirs. 9. juni 2015: DF'er: Vi skal have både artilleri og kampfly
tors. 30. april 2015: Israel-problem løst: Artilleri-køb udskudt
tirs. 10. febr. 2015: Spin: Besøget i Israel
søn. 8. febr. 2015: Israel vandt - Forsvaret tabte
ons. 26. nov. 2014: FMI tester ikke K9 Thunder
ons. 10. dec. 2014: Måske snart beslutning om artilleri-køb
fre. 22. nov. 2013: Sortlistet israelsk firma kan levere haubitser
man. 12. aug. 2013: Fire leverandører af artillerisystemer udvalgt
man. 13. maj 2013: Artillerisystem sat i udbud

Var nedskæringer i Forsvaret eller et offentligt pres mod at handle med Israel den reelle årsag til at artilleri-indkøbet blev udskudt? Dansk Folkeparti og Enhedslisten har hver sin udlægning. Hvem har ret, hvis nogen?

ANALYSE  Det kan næppe overraske nogen, at teksten udlægges forskelligt af forskellige politiske partier. Især i en valgkamp. Vi har set på nuancerne og lad det være sagt fra en start: Et grumset billede tegner sig, hvor der kan tales for og imod begge synspunkter.

Samlet økonomi: Argumentet brugt før
     Det danske artilleri fra 1965 - i form af selvkørende haubitser - er udtjente. Derfor skal de erstattes af nyt. Den beslutning tog forligskredsen allerede i 2004, for over ti år siden.
     "Forligskredsen" er de partier i Folketinget, der er gået sammen om at aftale Forsvarets forhold. Efter at den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) fik SF med i kredsen, er kun Enhedslisten og Alternativet udenfor.
     I aftalen fra 2004 blev der afsat 120 mil. til indledende anskaffelse af et moderne ildstøttesystem. I praksis betød det, at Danmark sammen med Sverige og Norge indgik i et udviklingssamarbejde om artillerisystemet Archer (FH77BD) fra svenske Bofors. Danmark ønskede bl.a. at sikre NATO standarder og specifikke danske krav, operative som tekniske.
     I 2006 blev den danske deltagelse skrinlagt. Indkøbet af nye infanterikampkøretøjer (IKK) blev næsten 600 mio. kr. dyrere end oprindeligt budgetteret. Derfor måtte Forsvaret opgive tre andre planlagte materielanskaffelser, bl.a. deltagelse i Archer-projektet.
     Det er således ikke første gang, at nyt artilleri har måttet vige pladsen a.h.t. Forsvarets samlede økonomi.

Analyse: Elbit var også kandidat i 2008
     Forsvarets analyse-arbejde fortsatte imidlertid hos Forsvarets Materieltjeneste (FMT, senere FMI) og Hærens Ildstøtteskole. I 2008 lå en rapport klar, der anbefalede fire artillerisystemer, der skulle indgå i den videre proces, selv om de ikke kunne kaldes for hyldevarer.
     To af disse deltog i slutspurten af den nyligt annullerede udbudsrunde: CAESAR fra franske Nexter - og ATMOS fra israelske Elbit.
     Elbit leverede i øvrigt maj 2010 tunge morterer til det danske forsvar, hvilket fremgik af officielle hjemmesider.
     Det skabte ikke politisk opmærksomhed.

Længe under Enhedslistens politiske radar
     Juni 2010 kom et nyt forsvarsforlig, og nu skulle det være. Det blev dog maj 2013 inden artillerisystemerne blev sat i offentligt udbud. Og aug. 2013 kunne FMT offentliggøre de fire kandidater, herunder Elbit.
     Selv om Elbit gentagne gange blev nævnt i private netmedier, der skriver om Forsvaret, så vakte det ikke offentlige politiske reaktioner. Heller ikke nov. 2013 da avisen Arbejderen - der ser verden med Enhedslistens perspektiv - bragte en længere kritisk artikel om Elbit som mulig leverandør af nyt dansk artilleri.
     Pointen er her, at selv om det gentagne gange har været fortalt i al offentlighed siden 2013, så gik det længe under den politiske radar, selv hos Enhedslisten.
     Eller som teksten udlægges hos Enhedslistens Christian Juhl på Facebook 15. juni 2015: "I vinter afslørede jeg med hjælp fra en henvendelse på Facebook, at regeringen var ved at købe artilleri for 1 mia. kr. fra det israelske firma Elbit".
     Bedre sent end aldrig ...

Palæstina Aktion
     Ikke alle er dog lige opdaterede. Således skriver Palæstina Aktion i sin indbydelse til en demonstration 24. maj, altså en lille måned efter annulleringen af indkøbet:
     "Takket være aktindsigter og facebook-lækager ved vi dog nu at Elbit fører an i en konkurrence om hvilket firma, der skal levere selvkørende artilleri til det danske forsvar."
     Iflg. den aktindsigt, som artilleriet.dk har, og vort kendskab til "facebook-lækager" - her menes formentlig en artilleriofficers opdatering under en verifikationstest i Negev-ørkenen - så viser disse absolut intet om hvem der førte an i konkurrencen, som er aflyst.
     Palæstina Aktion skriver videre:
     "Elbit profilerer sig med at deres våben er Combat Proven; altså at de har været brugt i kamp. For en israelsk våbenproducent betyder det at deres våben er blevet brugt til at undertrykke og angribe den palæstinensiske civilbefolkning."
     Til orientering har den israelske hær, IDF, intet artilleri fra Elbit.

Læk af fortrolige oplysninger?
     Det store spørgsmål er hvad der egentlig foregik fra indkøberne hos FMI i dec. 2014 afleverede deres anbefaling frem til at forligskredsen fik præsenteret et forslag på mødet 30. april: At et trecifret millionbeløb til at genopbygge/genanskaffe en havareret EH101 helikopter i Afghanistan skulle tages fra artilleri-indkøbet, som så blev udskudt på ubestemt tid.
     Hvad der kunne have været en rutine-ekspedition blev til over fire måneders sagsbehandling hos ministeriets embedsmænd. Hvad puslede de med? Og hvilke input kom deres minister, Nicolai Wammen, mon med? Det vides fortsat ikke i offentligheden.
     Det er her interessant at bemærke, at selv om FMI's indstilling fra dec. er strengt fortrolig, så vidste hele den internationale forsvarsindustri, dens lobbyister og pressen snart, hvad udfaldet var blevet: Elbit var blevet indstillet. Det er dog hverken blevet be- eller afkræftet af FMI - og fremgår heller ikke af den akt-indsigt, artilleriet.dk har i sagen.

Ministeriet bad om liste over køb hos Israel
     I dec. bad ministeriet indkøberne i FMI om en fuldstændig liste over alt hvad Forsvaret gennem årene har købt af våben fra Israel. Det skete længe inden Christian Juhl bad om en sådan, så det kan være en indikation af, at det faktisk er Elbit, der er indstillet, og at ministeriet ville vurdere hvilke politiske problemer, der kunne ligge i netop dette.
     I så fald kan det ses som et proaktivt skridt for at mindske et offentligt pres, hvilket Enhedslisten m.fl. har søgt at skabe.
     Samt ikke mindst for at tage højde for en "intern" uenighed i forligskredsen, hvor der i en række partier (Radikale, Socialdemokratiet og SF) er en kritisk holdning til Israels forhold til Palæstina.
     At der skulle gå 4½ måned i ministeriet taler også for, at det var Israel, der blev indstillet, og at dette blev anset for at være et problem.
     Hvis man nåede frem til, at der af politiske grunde ikke skulle gennemføres et salg til israelske Elbit, ville det kræve (mindst) to ting: En juridisk holdbar forklaring for at undgå en retssag. Og at sandheden blev mørkelagt - også overfor forligskredsen.

Forligskredsen: Det har vi ikke hørt noget om
     Hvis Israel har været indstillet og ministeriet har arbejdet aktivt for at undgå at købe hos Israel, så har forligskredsen enten ikke fået noget at vide eller er gode til at hold tand for tunge.
     SF's forsvarsordfører Holger K. Nielsen oplyser i februar til artilleriet.dk, at det er en sag han kender uhyre lidt til. I marts siger han ifl. Information:
     - Jeg ved ikke noget konkret om Forsvarets planlagte våbenindkøb, men vi synes bestemt, det ville være meget problematisk, hvis det kommer op, siger han.
     De Radikales forsvarsordfører Zenia Stampe har tidligere udtalt sig kritisk om udsigten til at købe israelske våben.
     Danske Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, kendte heller ikke til sagen, da Radio 24-7 dækkede emnet en dag sidst i marts.

Lokal DF'er og soldat: Israel er ikke et problem for os
     artilleriet.dk har spurgt Dansk Folkepartis lokalformand i Varde, Torbjørn Fristed, om hans kendskab til sagen. Torbjørn er også overkonstabel hos Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, hvor artilleriet hører under.
     - Ved du om de ved samme lejlighed snakkede om, at det var en israelsk leverandør, der var indstillet, herunder at nogen i forligskredsen så dette som et problem. Eller holdt man sig strikt til den officielle forklaring?
     Torbjørn Fristed, der ikke har 1. hånds kendskab, henviser til den officielle udlægning og tilføjer så:
     - Jeg ved ikke hvilken kandidat der blev indstillet, men jeg kan konstatere at det faktum, at en israelsk kandidat har været i betragtning, har skabt politisk røre, men jeg håber ikke det har haft indflydelse på beslutningen om at udskyde indkøbet.
     I ligningen hos DF's forsvarsordfører, Marie Krarup, indgår Israel slet ikke. Hun har i et valg-indlæg fornylig forklaret udskydelsen af indkøbet med, at der er skåret ind i benet hos Forsvaret og der derfor så hurtigt som muligt skal tilføres nye penge til Forsvaret.

Spillede økonomien ind?
     Hvis Israel ikke har spillet en rolle i ligningen, kan den officielle forklaring være sandfærdig. Der kan være taget hensyn til Forsvarets samlede økonomi, som det skete med Archer-projektet, og politikerne har med besparelsen på 2,7 mia. over en årrække taget hul på fredsdividenden, som Venstres statsminister-kandidat, Lars Løkke Rasmussen, sagde fornylig i en valg-debat.
     Hvorfor det så lige var indkøbet af nyt artillerisystem, der måtte vige, er et åbent spørgsmål.
     Beslutningen er ikke faldet i god jord hos chefen for Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, der fornylig kaldte det en dårlig undskyldning og "at ødelægge et artilleri, vi har manglet i mange år".
     Med mindre Forsvarsministeriets embedsmænd er helt tonedøve overfor hærens behov, kan der ligge andet bag:
     Nemlig elefanten i butikken, som det officielle Danmark ikke vil tale om: Israel.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5562-Politik--artilleri-indkoeb-er-led-i-valgkampen.htm.

Tweet