Udvikling på engelskons. 10. juni 2015


Kilde: HKIC.


HKIC har besøgt den britiske hærs ''trials and development unit'', der primært foretager test og afprøvninger af nyt materiel, og også bidrager til den generelle udvikling af doktrin, organisation og uddannelse.

Besøget viste, at den britiske hær faktisk er i gang med mange af de samme udviklingsområder som HKIC.
     Nye pansrede køretøjer, reduktion af infanteristens samlede vægt, C2 systemer samt fokus på nogle af de opgaver, der har været nedprioriteret under indsatsen i Afghanistan, er emner, som behandles både på HKIC og ved vores britiske kolleger.
     Derfor er der også god mulighed for, at vi kan lære af hinanden og udveksle erfaringer.
     Ved Armour Trials and Development Unit var der eksempelvis stor interesse for HKIC erfaringer fra de afprøvninger, der førte til valget af ny PMV.
     Tilsvarende kan Infantry Trials and Development Units erfaringer med afprøvninger af nye rygsække give HKIC et bedre grundlag for vores udvikling på dette område.
     Udveksling af erfaringer med den britiske hær kan give et endnu bedre grundlag for studie- og udviklingsvirksomheden på HKIC, men samarbejdet kan også hjælpe os til at skabe den interoperabilitet, der er nødvendig for et fremtidigt tæt samarbejde mellem danske og britiske enheder.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5551-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--udvikling-paa-engelsk.htm.

Tweet