Det mener politikerne - om forsvaretman. 1. juni 2015


Kilde: cs.dk.


Valgkampen er i gang, men ved du egentlig, hvad de enkelte partier har som officiel mening om forsvaret?

Kampen om magten i Danmark er i gang. Der er valg til Folketinget 18. juni.
     Mens du skal beslutte, hvem du vil stemme på til valget, er det måske meget aktuelt lige at se nærmere på, hvilket politisk udgangspunkt de enkelte partier har, når det drejer sig om forsvaret.

"Et moderne, effektivt og højteknologisk forsvar"
     Partiernes egne meninger/holdninger kan læses på Folketingets hjemmeside.
     Nogle partier ytrer sig meget kort, mens andre uddyber deres meninger mere. Ganske kort opridset kan det konstateres, at partierne Venstre (V), Socialdemokratiet (S), Dansk Folkeparti (DF), Det Konservative Folkeparti (K), Liberal Alliance (LA), og det Radikale Venstre (R) alle uden undtagelse mener, at det er vigtigt med .

Internationale opgaver
     Disse partier mener også, at der i høj grad skal prioriteres internationale opgaver. Her er R dog især fremme og mene, at der udelukkende skal satses på internationale opgaver, mens især DF fremhæver, at der både skal være et klart forsvar herhjemme og løsning af internationale opgaver.
     Til at løse disse opgave hjemme eller ude, er partierne også meget enige men dog ikke specielt udspecificerede. V pointerer kort, at 'forsvaret skal tildeles de nødvendige ressourcer', der gør det muligt at løse opgaverne, mens S ikke et øjeblik kommer ind på noget økonomisk eller ressourcemæssigt, men fastslår; 'at Danmark skal være i stand til at forsvare sig selv og bidrage til at skabe fred ude i verden' - hvor behovet måtte være.
     DF vil arbejde for at 'forsvares tilføres de nødvendige ressourcer' og advarer mod at svække forsvaret. R mener ikke, at der skal tildeles forsvaret flere penge, men at 'indsatsen skal målrettes internationale opgaver'. K nævner heller intet om økonomi, men fastslår også at have; 'et moderne, fleksibelt og effektivt forsvar' både ude og hjemme. LA mener, at 'Danmark skal være en troværdig partner i NATO.
     Umiddelbart er det dog kun Beredskabet de direkte ønsker at tilføre flere midler, mens de foreslår at mange af forsvarets opgaver kan løses af Hjemmeværnet, hvilket vil 'nedsætte udgifterne til det øvrige forsvar'.

Besparelser
     Kun to partier går direkte ind for flere besparelser og nedskæringer. Det er Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten (E). SF mener dog at eksempelvis FN-operationer skal opprioriteres, og at ambitionsniveauet generelt skal stå mål med ressourcerne.
     E støtter yderligere besparelser og vil gerne have Danmark ud af NATO. Hos E skal forsvaret udelukkende bruges til genopbygning, nødhjælp og støtte ved katastrofer.
     Partiet Alternativet har endnu ikke tilført en mening om forsvaret i deres partipræsentation på hjemmesiden.

De interessante indlæg - her i en valgtid, kan læses i deres helhed via Folketingets hjemmeside: www.ft.dk/Demokrati/Partier/PartiOversigt.aspx

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5520-Politik--det-mener-politikerne---om-forsvaret.htm.

Tweet