Våben-indkøb fra Israel bliver gransket


Dansk militær er vant til at benytte israelsk materiel. De israelske tunge morterer blev 18. nov. 2010 officielt overdraget fra Forsvarets Materiel Tjeneste (FMT, i dag FMI) til 1. Artilleriafdeling. På billedet lader FMT-chefen, generalløjtnant Per Ludvigsen, morteren. Ludvigsen er i dag viceforsvarschef.

fre. 13. febr. 2015"Vi ønsker ikke et militært samarbejde med Israel, og ønsker hverken at Danmark tester eller handler våben med Israel eller israelsk våbenindustri. Israel bryder menneskerettigheder og folkeretten ved bl.a. at blokere Gaza, besætte Vestbredden og placere mere end 500.000 bosættere på det besatte palæstinensiske område."


Baggrund:
tors. 12. febr. 2015: Nej tak til artilleri - især israelsk
tirs. 10. febr. 2015: Spin: Besøget i Israel
søn. 8. febr. 2015: Israel vandt - Forsvaret tabte
tirs. 11. febr. 2014: Militær-industrien på den sorte liste
fre. 22. nov. 2013: Sortlistet israelsk firma kan levere haubitser
tors. 18. nov. 2010: Tunge morterer overdraget til hæren
fre. 13. aug. 2010: Artillerister øver med tungt skyts

Forsvaret har afleveret en komplet liste over militær isenkram indkøbt fra Israel. Dansk artilleri-test i Negev-ørknen møder politisk kritik. Forligskredsen er endnu ikke inddraget.

Da indkøberne hos FMI, Forsvarets Materiel- og Indkøbstjeneste, i december havde afleveret deres indstilling til hvem der skal levere et nyt artillerisystem, fik de en ny opgave:
     Lav en fuldstændig liste over alt hvad forsvaret gennem årene har købt af våben fra Israel.
     Den liste er lavet og er sendt til Forsvarsministeriet, oplyser FMI til artilleriet.dk.

Spørger efter våben-liste
     Listen bliver formentlig brugt til at svare på nye spørgsmål fra Enhedslistens Christian Juhl. Efter ministerens svar (om bl.a. en dansk artilleri-test) for netop en uge siden, har han netop afsendt yderligere ni spørgsmål.
     Bl.a. beder han om en redegørelse for "hvilke våben, våbensystemer eller våbendele, som det danske forsvar (hær, flyvevåben og marine) har købt de sidste 10 år".
     Christian Juhl er imod ethvert militært samarbejde med Israel:
     - Vi ønsker ikke et militært samarbejde med Israel, og ønsker hverken at Danmark tester eller handler våben med Israel eller israelsk våbenindustri. Israel bryder menneskerettigheder og folkeretten ved bl.a. at blokere Gaza, besætte Vestbredden og placere mere end 500.000 bosættere på det besatte palæstinensiske område.

Forligskredsen ikke inddraget endnu
     Det er endnu ikke besluttet om israelske Elbit får artilleri-ordren. Sagen ligger p.t. et sted i Forsvarsministeriet. Hvis Elbit er blevet indstillet af FMI, vil det møde politisk modvilje i forsvarsforligskredsen, især hos de radikale, SF og hos socialdemokraterne.
     Tirsdag spurgte vi SF's Holger K. Nielsen om, hvordan han mener den politiske hårdknude kan løses. Han er tidligere udenrigsminister og i dag forsvarsordfører for SF.
     Han beklager, at han bliver svar skyldig:
     - Det er altså svært at forholde sig til "offentlige hemmeligheder" og jeg aner ikke hvilke medier der skulle være tæt på processen, som hævder at bl.a. SF skulle trække sagen i langdrag. Det er i det hele taget en sag som jeg har et uhyre lille kendskab til.

Nye spørgsmål fra Enhedslistens Christian Juhl til forsvarsministeren
  "Jeg ønsker i forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 72, svar på flg. uddybende spørgsmål
   1. Vil ministeren redegøre for dansk samarbejde med den israelske hær de sidste 10 år - hvilke emner og opgaver har der været tale om?
   2. Vil ministeren redegøre for hvilke våben, våbensystemer eller våbendele, som det danske forsvar (hær, flyvevåben og marine) har købt de sidste 10 år?
   3. Hvilke NATO-aktiviteter er der tale om i ministerens svar på del d)?
   4. Er det danske forsvars plan at indkøbe artillerisystemer fra israelske producenter eller sælgere, f.eks. det israelske Elbit?
   5. I givet fald, hvem har besluttet dette?
   6. Hvilke emner blev drøftet på mødet i juni 2014 på politisk direktørniveau?
   7. Hvem deltog i dette møde fra dansk side?
   8. Er indkøb af israelske våben, våbendele eller våbensystemer i overensstemmelse med dansk Israel-Palæstina politik?
   9. Producerer israelske virksomheder eller andre virksomheder våben, våbendele eller våbensystemer på den besatte Vestbred - i givet fald hvilke systemer?"

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5383-Politik--vaaben-indkoeb-fra-israel-bliver-gransket.htm.

Tweet