Seks mio til veteraner i Varde og Høvelte


Forsvarsministeren var 12. aug. forbi Varde Soldaterhjem, hvor soldaterhjemsleder Ivan Ælmholdt her fremlægger planen for fremtidens soldaterhjem.

ons. 17. dec. 2014"Det er dejligt at se, at det offentlige bakker op om indsatsen for vore veteraner. "


Baggrund:
man. 25. aug. 2014: Vil oprette veteranhjem i Varde
tirs. 12. aug. 2014: Minister glad for soldaterhjemsbyggeri
tirs. 24. dec. 2013: Soldaterhjem vil bygge fløj til rekreation
søn. 24. mar. 2013: Soldaterhjemmet vil udvide

KFUMs Soldatermission har fået tilsagn om seks millioner kroner fra Forsvarets 30 mio. kr. pulje til veteranarbejde. Pengene skal bruges til at etablere nye rekreationsboliger i Varde og renovere rækkehuse i Høvelte.

Den 3. sept. 2014 afsatte partierne i forsvarsforligskredsen 30 mio. kr. ekstra til veteranområdet. Denne pulje er nu fordelt til en række af initiativer efter en ansøgningsrunde:
     Der bliver etableret nye veteranhjem og soldaterrekreationer i Odense, Varde og Aarhus. Eksisterende veteranfaciliteter rundt om i landet vil få et markant løft - bl.a. i København, Fredericia, Aalborg og Høvelte. Også mindre projekter er støttet - bl.a. i Næstved, Frøslev, Østjylland, Nordvestsjælland og på Bornholm.

Wammen: Den lokale frivillige indsats er vigtig
     - Der er rigtig mange gode idéer til, hvordan der lokalt kan gøres mere for veteranerne, siger forsvarsminister Nicolai Wammen bl.a. og tilføjer:
     - Der er mange frivillige rundt om i Danmark, som gør en kæmpe indsats for de danske veteraner. De frivillige veteranorganisationer tilbyder veteranerne nogle særlige rammer, der komplementerer den øvrige indsats fra Forsvaret, staten, regionerne og kommunerne. De frivilliges indsats er vigtig. Det er væsentligt, at vi fra politisk hold støtter og sikrer rammerne for den frivillige indsats.

KFUM Soldaterhjem: Kæmpe anerkendelse
     - Det er en kæmpe anerkendelse af KFUMs Soldatermissions indsats for veteraner. Det betyder, at vi nu får mulighed for at hjælpe flere veteraner ved at tilbyde dem at bo på eller ved KFUMs Soldaterhjem, fortæller en glad generalsekretær Per Møller Henriksen. KFUMs Soldatermission har dermed fået alt det, der er søgt om fra denne pulje.

Syv rekreationsboliger på vej i Varde
     På KFUMs Soldaterhjem i Varde er der planer om at bygge syv etværelses lejligheder sammen med det eksisterende soldaterhjem. Samtidig får hele soldaterhjemmet et løft, så der bliver bedre rammer til veteranarbejdet.
     Hele projektet koster mindst 10 mio. kr., hvoraf der nu er givet tilsagn om ca. syv mio. kr. Udover fire mio. kr. fra Forsvarets pulje til veteranarbejde, er der kommet tilsagn fra Ole Kirks Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Novo Nordisk, Varde Kommune, Grosserer L.F. Foghts Fond. Dermed er indsamlingen rigtig godt i gang, og store forventninger til at komme i gang med byggeriet.
     Soldaterhjemsleder Ivan Ælmholdt:
     - Vi er glade, og de fire mio. kr. er et utroligt stort skridt, der følger op på de gode hensigter. Det er dejligt at se, at det offentlige bakker op om indsatsen for vore veteraner.

Renovering af rækkehuse i Høvelte
     I Nordsjælland er der allerede KFUMs SoldaterRekreation ved Soldaterhjemmet i Høvelte. Her blev ni etværelses lejligheder indviet i april 2014, og siden har der været stor efterspørgsel efter en rekreationsbolig på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.
     Det er baggrunden for, at udvides med rækkehuse, der ligger lige overfor soldaterhjemmet. Rækkehusene er tænkt som udslusningsboliger, hvor veteranerne kan bo i en længere periode på tre-fire år.
     Renoveringen forventes at koste ca. 4 mio. kr., hvoraf der nu er tilsagn om 2 mio. kr. fra Forsvarets pulje.

Målgruppe kræver mere end det forventet
     I øjeblikket har KFUMs Soldatermission 24 rekreationsboliger ved KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, Fredericia, Hvorup og Høvelte. Etableringen af rekreationsboliger i Varde bliver femte sted, hvor der tilbydes veteranboliger ved KFUMs Soldaterhjem.
     Siden de første beboere flyttede ind i 2012, har behovet ændret sig. De veteraner, der bor på KFUMs SoldaterRekreation har brug for mere hjælp end forventet, da KFUMs SoldaterRekreation blev søsat.
     Tilbuddet skal ses i sammenhæng med hvad der ellers tilbydes veteraner, og det er unikt, at KFUMs Soldaterhjem kan blive en samlet ramme for at hjælpe veteranen til en mere stabil tilværelse, som er hele idéen med at bo midlertidigt på KFUMs SoldaterRekreation.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5321-Varde-Kaserne--seks-mio-til-veteraner-i-varde-og-hoevelte.htm.

Tweet