Ordentlige rammer - også i Nymindegab


Det ene af de to nye vagtskure.

man. 10. nov. 2014"Vi blander os, når reglerne om arbejdsmiljø ikke bliver overholdet, og vi er tilfredse, når forsvaret finder løsninger, som overholder loven."

Kilde: hkkf.dk.


I 2011 gjorde HKKF første gang opmærksom på, at arbejdsforhold for radarpersonalet ved Nymindegab var i strid med loven om arbejdsmiljø. Nu har forsvaret valgt at bygge to vagtskure til personellet.

- Jeg glæder mig til at se de to skure, forsvaret bygger til radarpersonellet ved Nymindegab og håber, at vilkårene for vores kollegaer dermed bliver bragt i orden, siger HKKFs forbundssekretær Kurt Brantner.
     Han og HKKF har siden 2011 kæmpet for at få Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, FBE (nu Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse) til at bringe arbejdsforholdene for radarpersonellet i orden.
     Dengang observerede og rapporterede kollegerne fra en GD personbil i forbindelse med skydninger. Det skete under forhold som var i strid med arbejdsmiljøloven, se nedenfor.

HKKF anmelder FBE
     Da FBE ikke selv fik bragt forholdene i orden, anmeldte HKKF sagen til Arbejdstilsynet for at overtræde arbejdsmiljølovens kapitel 3 om Arbejdspladser i transportmidler §8, kapitel 5 om Arbejdets udførelse §38 og kapitel 9 § 50 om Hvileperioder og fridøgn.
     - Det er simpelthen uanstændigt, at forsvaret i flere år lader kolleger arbejder under forhold, som de udmærket godt ved er ulovlige, siger Kurt Brantner og fortsætter:
     - Derfor er jeg selvfølgelig stadig glad for, at man nu langt om længe får forholdene bragt i orden.

Løsningen er forsvarets
     Både HKKF og Arbejdstilsynet har vurderet, at forholdene i personbilen var i strid med arbejdsmiljøloven.
     Men det er forsvaret selv, som har fundet den konkrete løsning med at opføre to skure på stranden ved Nymindegab:
     - Mit fokus er, om vilkårene for HKKFs medlemmer er i orden og i overensstemmelse med loven. Det var de ikke før, og derfor har vi holdt fast i, at forholdene skal bringes i orden, siger Kurt Branter og slutter:
     - Hvordan forsvaret præcist har valgt at gøre - det hverken kan, skal eller vil vi som fagforening blande os i. Vi blander os, når reglerne om arbejdsmiljø ikke bliver overholdet, og vi er tilfredse, når forsvaret finder løsninger, som overholder loven.

Påbud
     Ifølge Jyske Vestkysten den 7. oktober har Arbejdstilsynet givet forsvaret følgende påbud:
     "Virksomheden påbydes at imødegå de sundhedsskadelige belastninger, der påføres medarbejderne ved arbejdet med overvågning af Nymindegab Skydeterræn fra køretøjer.
     Yderligere skal virksomheden indrette køretøjerne med en fornøden rummelighed og inventar, til at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt."

Brud på arbejdsmiljøloven
  Da HKKF anmeldte arbejdsstedet ved Nymindgab foregik arbejdet i en GD - personbil hvor en radarskærm var anbragt.
   Herfra observerede og rapporterede kolleger fra de aflæsninger over vand, som indeholdt faremomenter, og foranledigede skydningen standset hvis nødvendigt. På et fagligt møde i 2011 fandt HKKF en række brud på arbejdsmiljøloven, heriblandt:
   - Stor risiko for skader på bevægeapparatet på grund af pladsmangel
   - Risiko for skader, fordi arbejdsstole/sæder er uegnede som arbejdsstole
   - Skærmbilleder er utydelige og anstrengende at læse. Det kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser for skydesikkerheden
   - Dårligt indeklima med træk, kulde og manglende varme
   - Risiko for partikelforgiftning, når bilmotoren kører, da udstødningen ikke er ført højt nok op
   - Overtrædelse af hviletimebestemmelser (11 timer reglen)
   - Manglende velfærdsforanstaltninger: heriblandt adgang til toilet, ingen spiseplads, manglende håndvask og ingen forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5289-Haeren-foresatte-myndigheder--ordentlige-rammer---ogsaa-i-nymindegab.htm.

Tweet