Udlicitering er ikke umiddelbart en fordel


(Foto: SSG Michael Ipsen, HSGS.)

man. 24. nov. 2014


Kilde: cs.dk.


Rapporten
  - er den første i projekt "Effekter af konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver", som tidligst afsluttes om to år,
   - har FTF opsummeret her,
   - hedder "En forskningsoversigt over danske og internationale studier fra 2011-2014" og kan hentes her (pdf),
   - konkluderer også, at "der samlet set er forholdsvis få studier, der belyser effekter af udlicitering, og at evidensen på området derfor er relativt begrænset" og at "variationen i de fundne effekter af udlicitering er meget stor, og det giver anledning til en betydelig usikkerhed i forhold til at kunne konkludere noget bredt og samlet omkring effekter af udlicitering".Baggrund:
man. 24. nov. 2014: Cafeteria: ISS føler sig taget vel imod
man. 23. sept. 2013: ISS overtager medarbejdere
tors. 12. sept. 2013: Kantinedrift og rengøring privatiseres
tors. 12. sept. 2013: ISS skal drive kasernerne i Vestdanmark
man. 18. jan. 2010: Civilansatte står for driften

Gennem de senere år er flere og flere ting blevet udliciteret. Også hos forsvaret, hvor blandt andet plejen af de ydre driftsområder ved militære bygninger og anlæg, kantinedrift og rengøring er blevet udliciteret.

Formålet har først og fremmest været at spare penge og, som det også ofte bliver nævnt i den sammenhæng; at 'effektivisere' på det område. Men nu foreligger der en diger rapport, udarbejdet af forskere fra RUC, der har gennemgået mere end 2.000 studier om emnet gennem en fireårig periode. Deres konklusion er, at udlicitering hverken giver automatiske besparelser eller bedre kvalitet, og samtidig forringes både løn og ansættelsesforhold ofte i kølvandet på udlicitering.

Mere bureaukrati og stress
     Det får nu nogle af landets største faglige organisationer, LO og FTF til at reagere, og de advarer desuden mod de ekstra omkostninger til det bureaukrati, der kan følge med en udlicitering.
     FTF mener direkte, at politikerne bør genoverveje deres begejstring for udlicitering. Talrige eksempler blandt medlemmer af eksempelvis FTF og LO-organisationer viser også, at især stressrelaterede sygdomme florerer hyppigt hos de medarbejdere, der er tilbage i virksomheden efter en udlicitering.
     Hverken pris, kvalitet eller medarbejdertilfredshed bliver nødvendigvis bedre af at komme på private hænder, viser den nye rapport.

Billigere eller dyrere?
     De økonomiske effekter af udlicitering går fra besparelser på 40 procent, til at udliciteringen til en privat aktør har medført en ekstra regning på 68 procent i forhold til hvis opgaven var forblevet på offentlige hænder, konstaterer FTF.
     - FTF er tilhænger af mere offentligt-privat samarbejde. Men vi er bekymrede for, at man bruger en masse offentlige ressourcer på at konkurrenceudsætte offentlige opgaver - i bedste fald til ingen verdens nytte, i værste fald til dyrere og dårligere løsninger for borgere og ansatte, påpeger FTF formand Bente Sorgenfrey.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5288-Politik--udlicitering-er-ikke-umiddelbart-en-fordel.htm.

Tweet