De røde kanoner på vagt ved Oksbøllejren


(Foto: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, 4. nov. 2014.)

tirs. 11. nov. 2014"Det er planen, at kanonerne skal have selskab af en kampvogn på plænen på den anden side af vejen - foran Oksbøllejrens hovedvagt."

De to røde kanoner
  - Model: Karl af Hessens skytssystem fra 1766.
   - Skudvidde: 4,4 km.
   - Lavetter efter originaltegninger.
  
   Ved hovedvagten
   - Skive: 1984-2000
   - Varde: 2005-2014
   - Oksbøl: 2014-Baggrund:
fre. 14. mar. 2014: Der flyttes på livet løs
lør. 3. dec. 2005: Vartegn indviet
tors. 1. dec. 2005: Afsløring af nyt vartegn
tors. 24. nov. 2005: Nyt vartegn: "De røde kanoner"

To af artilleriets kanoner fra 1766-68 står nu ved hovedvagten i Oksbøllejren. De er fulgt med artilleriet fra Skive til Varde og i foråret til Oksbøl. Langt om længe fik lejren et artilleri-vartegn.

Da vi sidst i oktober på Facebook bragte et billede (taget i maj) af de to kanoner stående på en anonym plads i Oksbøllejren, bragte det flere læsere til tastaturet. For der skulle de i hvert fald ikke stå!
     Det var da også kun en midlertidig løsning. Marts 2014 var de blevet transporteret fra pladsen ved Varde Kasernes hovedvagt til Oksbøllejren. Helt efter planen kom de igen - inden sommer - til hæder og værdighed foran hovedvagten. Denne gang i Oksbøllejren.
     - Det er planen, at kanonerne skal have selskab af en kampvogn på plænen på den anden side af vejen - foran Oksbøllejrens hovedvagt. Det oplyser presse- og kommunikationsofficer ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, kaptajn Ole Tang, til Netavisen Artilleriet.dk

Karl af Hessens skytssystem fra 1766
     Til Artilleriets 300 års jubilæum den 7. august 1984 blev der udenfor Skive Kasernes vagtbygning placeret to stk. 12 pundige bronzekanoner af Karl af Hessens skytssystem fra 1766. Prins Karl blev chef for artilleriet i 1766.
     Systemet er støbt på Classens Kanonstøberi i Frederiksværk i 1766-68 som glatløbede, men et antal blev opriflet i 1862 og anvendt bl.a. i skanse ll på Dybbøl i 1864. Længden er 280 cm og skudvidden 4.400 m.

Lavetter efter originaltegninger
De to røde kanoner stod på Skive Kaserne, der tidligere husede Nørrejyske Artilleriregiment. I baggrunden ses Centerbygningen.

     Indtil 1984 lå de to bronzerør på uanselige træklodser.
     Kanonerne blev på initiativ af regimentets næstkommanderende, oberstløjtnant P.E.Ø. Sørensen, placeret i rekonstruerede, tidsoriginale garnisons- eller fæstningslavetter fra slutningen af 1700-tallet, opbygget på regimentsværkstedet efter originaltegning fra Tøjhusmuseet.
     Midlerne til anskaffelse af egetræ var skænket af Salling Bank og Skive Sparekasse, som hver bidrog med kr. 15.000,-, og Skive Kommune stillede to højt kvalificerede langtidsledige håndværkere til rådighed, medens Skive Børstefabrik udlånte en træbearbejdningsmaskine vederlagsfrit i flere måneder, og Brårup Maskinfabrik havde tildannet hjulringe uden beregning.

"De røde kanoner"
     Arbejdet med tildannelse af træ og jernbeslag, samling og maling i de Oldenburgske kongers farver varede fra januar til juli 1984, og har i alt taget ca. 1.800 mandetimer.
     Lavetterne er malet i de Oldenborgske farver, hvor rød er den fremherskende farve, og derfor kaldes kanonerne for "De Røde Kanoner".

2005: Vartegn for Varde Kaserne
Varde Kasernes officielle vartegn, "De Røde Kanoner", blev indviet fredag d. 2. december 2005. Dansk Løsen blev afgivet af soldater i gamle uniformer fra 1848.

     Da artilleriet fra Skive i 2000 flyttede til Varde, blev kanonerne flyttet fra indgangen til en mindre fremtrædende plads på Skive Kaserne.
     Kanonerne blev afhentet i Skive i 2003. Da de kom til Varde, trængte de til en stor istandsættelse. I sin tale ved indvielsen 2. dec. 2005 sagde chefen for Danske Artilleriregiment, oberst W.P. Kahle, om istandsættelsen:
     - Den er blevet udført til en favørpris af to af kasernes loyale håndværkerfirmaer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Phønix Maskinsnedkeri for veludført snedkerarbejde og malerfirmet Svendlund og Arp for et smukt udført malerarbejde. Der skal også lyde en stor tak til entreprenørfirmaet Max Mathiesen og Søn samt til elinstallatør C. Erichsen og Søn, fordi de så hurtigt kunne udføre brolægger- og belysningsarbejde til kanonerne.
     - Vi tror og håber, at "De røde kanoner" hermed har fundet deres endelige placering, skrev Varde Kaserne dengang på sin hjemmeside, der nu er nedlagt.

Efter ni år fik Oksbøl endeligt et artilleri-vartegn
     Tilbage i nov. 2005 efterlyste artilleriet.dk et vartegn til Oksbøl:
     "I år blev 'De røde kanoner' hentet fra Skive til Varde. Her ligger det eneste danske artilleriregiment som følge af forsvarsforliget af 2004. Imidlertid har Danmark fortsat to artilleri-kaserner. Den anden er ikke længere den nordsjællandske Sjælsmark Kaserne. Det er kasernen i Oksbøl, bedre kendt som Oksbøllejren. Her bor det ene af de fire artilleriafdelinger, der er tilbage.
     Så hvad med et artilleri-vartegn også til Oksbøl?"
     Det er der kommet nu!

(Foto: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, 4. nov. 2014.)

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5264-Historie--de-roede-kanoner-paa-vagt-ved-oksboellejren.htm.

Tweet