Karrieren i fokusons. 22. okt. 2014


Kilde: HEC på Facebook.


Den 21. og 22. oktober blev der på Varde Kaserne gennemført kursus i karriereudvikling for officerer.

I alt 17 officerer fra både Hærens Sergentskole og Hærens Efterretningscenter deltog i kurset.
     Kurset omhandlede blandt andet emner som fremtidens arbejdsmarked, det gode CV, den gode ansøgning samt selve jobsamtalen.
     Endvidere var der fokus på anvendelsen af netværk samt brugen af LinkedIn til understøttelse af det at skabe og vedligeholde et virksomt netværk.
     Kurset henvendte sig primært til officeren som arbejdstager, men indholdet på kursus kan også anvendes i rollen som ansættende chef.

Evalueringerne af kursus var positive og konklusionen var at kurset kan anbefales til alle kolleger.
     Næste kursus er planlagt til den 15.-16. december 2014.
     Kurserne er blevet til i et samarbejde mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærstaben samt Kompetencesekretariatet.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5239-Haeren-foresatte-myndigheder--karrieren-i-fokus.htm.

Tweet