Hærens mindesten for faldne indvies i Oksbølons. 15. okt. 2014


Om mindestenen:
  Hærens mindesten for faldne i Helmand blev sat op i Camp Bastion af DANCON ISAF hold 6.
   I alt 38 navne på dræbte soldater er indgraveret i pladerne på mindestenen.
   Mindestenen er 233 cm høj fra bund til toppen af korset.
   Den er 180 cm på hver af de fire sider i bunden.
   Korset er lavet af våbenmekanikere i Camp Bastion ved hjælp af patronhylstre og patronbund fra styrkens infanterikampkøretøjer (IKK) og kampvogne (Leopard2).
   Messingpladerne blev produceret i Danmark og blev efterfølgende monteret på ISAF hold 7.
   Navnene på de dræbte soldater blev graveret af DANCON ISAF hold 7 og de efterfølgende hold.Baggrund:
tirs. 19. aug. 2014: Mindesten: Indvielse er udskudt
man. 11. aug. 2014: Mindesmærke klar til flagdag
ons. 6. aug. 2014: Mindesten over faldne - ikke en turistattraktion

Forsvaret har hentet den mindesten, der har stået i Camp Bastion i Afghanistan, hjem til Danmark. Mindestenen over de dræbte danske soldater bliver indviet i Oksbøllejren den 22. oktober.

Den officielle indvielse sker under overværelse af de efterladte til de dræbte soldater. Kun de inviterede efterladte og andre gæster samt pressen kan af pladsmæssige årsager deltage under selve højtideligheden, som bliver afholdt fra klokken 11-12 den 22. oktober.
     Efter højtideligheden vil ansatte i Forsvaret kunne besøge Hærens mindesten for faldne i Helmand.

Plan: Hjemtagning - men hvor?
     Det har altid været planen, at mindestenen skulle tages med hjem til Danmark, når missionen blev afsluttet. Den blev derfor konstrueret, så den kunne flyttes samlet.
     Stenen bærer navnene på de danske soldater, der har mistet livet i Helmand, og mange pårørende samt kolleger i Forsvaret har følelser for mindestenen og dens placering.
     Derfor spurgte Hæren sine medarbejdere og andre, hvor de syntes, at mindestenen skal stå? Spørgsmålet blev set af ca. 5.000 og Hæren modtog langt over 200 forslag og kommentarer.
     Det har været vigtigt for Forsvaret, at mindestenen blev placeret et sted, hvor mange soldater naturligt ville kunne besøge den, og hvor pårørende og efterladte kan besøge mindestenen i fred. Derfor anser Forsvaret Oksbøllejren for et naturligt valg.

Forsvarets top kommer
     Officielle gæster deltager i mindehøjtideligheden og den efterfølgende reception:
     - Forsvarsminister Nicolai Wammen
     - Forsvarschef, general Peter Bartram
     - Chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen
     - Chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen
     - Chefen for Hjemmeværnskommandoen, generalmajor Finn Winkler
     - Chefen for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, direktør Hans Høyer
     - Chefer fra de dræbte soldaters enheder,
     - Medlemmer af Forsvarsudvalget,
     - Kontaktofficererne
     - m.fl.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5226-Oksboellejren--haerens-mindesten-for-faldne-indvies-i-oksboel.htm.

Tweet