Internationalt CIMIC-kursus


Svensk instruktør på CIMIC kursus.

tors. 2. okt. 2014".. kurset er medvirkende til at gøre den enkelte kursist klar til at varetage en CIMIC funktion i missioner i FN eller NATO regie .."


Tidl. kurser:
fre. 2. maj 2014: CIMIC bevæger sig mod FN-opgaver
søn. 25. - fre. 30. marts 2012: CIMIC

Hærens Efterretningscenter gennemfører 5.-10. oktober 2014 det andet af to årlige internationale Civilt Militært Samarbejde (CIMIC) kurser i rammen af Nordic Defence Co-operation (NORDEFCO).

Kurset er et grundlæggende taktisk CIMIC kursus.
     Der er tilmeldt 26 elever fra 10 forskellige nationer til kurset, hvor undervisningen foregår på engelsk og hvor udenlandske gæsteinstruktører og civile foredragsholdere hæver kursus til et meget højt internationalt niveau.
    
Forberedelse af kursus.
Udover at man på Varde kaserne den næste uges tid vil kunne se et antal forskellige udenlandske uniformer, vil der under hele kursus blive flaget med de deltagende nationers flag, overfor cafeteriaet.
     Kurset indeholder, udover et antal teoretiske lektioner om CIMIC, også syndikatarbejder, hvor kursisterne arbejder med CIMIC i de forskellige stader af en international mission.
    
Major Peter og en instruktør i gang med forberedelsen af kursus.
En repræsentant for World Food Programme orienterer om organisationens arbejde i missionsområder verden over og desuden vil en CIMIC officer, der netop er hjemkommet fra FN-mission i Syd-Sudan give en briefing om sine oplevelser og indtryk.
     - Erfaringer fra deltagelse i internationale operationer viser, at der er et stadigt stigende behov for CIMIC, hvorfor kurset er medvirkende til at gøre den enkelte kursist klar til at varetage en CIMIC funktion i missioner i FN eller NATO regie, redegør Major Peter, og som det fremgår af billederne, er en række af instruktørerne alle i gang med at forberede lektioner til kurset.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5211-CIMIC--internationalt-cimic-kursus.htm.

Tweet