Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Foto: FMI

tirs. 30. sept. 2014


Kilde: fmn.dk.


Mere tilsyn med indkøb
  Aftale af 10. april 2014: "Med det formål helt generelt at styrke den overordnede styring af materielområdet samt sikre et stærkt tilsyn med denne nye styrelse tilføres departementet yderligere ressourcer."
   Ministeren, april 2014: "Der er ingen tvivl om, at der har været et ønske om bedre styring i materielafdelingen, der nu kommer ind under departementet. Vi erkender, at der har været fremskridt, men vi vil gerne have mere kontrol."Baggrund:
tors. 21. aug. 2014: FMT Industridag 2014
tirs. 13. maj 2014: Forsvaret i fremstød for industrien
tors. 10. april 2014: Ny forsvarskommando får base i Karup

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed.

I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe og kommandoer sikrer Materiel- og Indkøbsstyrelsen rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.
     Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

Organisering
     Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er organiseret som en samlet niveau II stab under chefen generalløjtnant Per Pugholm Olsen.
     Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i alt ca. 2500 medarbejdere. Omkring 1900 er civile, imens 600 er militære.
     Staben omfatter:
     - Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
     - Planlægnings- og Koordinationsdivision
     - Juridisk Afdeling
     - Kapacitetsansvarlig LAND
     - Kapacitetsansvarlig MARITIM
     - Kapacitetsansvarlig LUFT
     - Økonomidivision
     - Indkøbsdivision
     Derudover omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse tre niveau III myndigheder:
     - Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
     - Forsvarets Hovedværksteder (FHV)
     - Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT)

Placering
     Knap 1000 af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ca. 2500 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup, hvor staben arbejder.
     Forsvarets Hovedværksteder har en række værksteder til reparation og vedligeholdelse af blandt andet fly, helikoptere, kampvogne, lastbiler og skibe i hele landet.
     Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution har hoveddepot i Skrydstrup i Sønderjylland og derudover en række depoter landet over til blandt andet soldaternes udrustning, tøj, geværer, ammunition og reservedele.
     Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste har domicil i Hvidovre. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste driver en lang række IT systemer, heraf bl.a. Forsvarets fælles ERP-system (DeMars). Informatiktjenesten supporterer ca. 21.000 pc'ere med ca. 17.000 brugere overalt i Forsvarsministeriets koncern, såvel nationalt som internationalt.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5206-Industri--forsvarsministeriets-materiel--og-indkoebsstyrelse.htm.

Tweet