Overblik: Stor rokade i Forsvarets ledelseons. 1. okt. 2014"Den nye ledelsesstruktur vil ændre en lang række beslutningsprocesser. Men vi vil fortsat kunne opretholde den særlige faglighed, der er i det enkelte værn, og samtidig tror jeg, at vi kan styrke den tværgående forståelse."

Værnsfælles Forsvarskommando
  .. er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning.
   Chef og ministerens øverste militærfaglige rådgiver: Forsvarschef general Peter Bartram.
   Viceforsvarschef: Generalløjtnant Per Ludvigsen.
  
   Syv sideordnede stabe og kommandoer:
   - Udviklings- og Koordinationsstaben samt Operationsstaben. Begge stabe er i København, med elementer i Karup.
   - Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben er placeret i Karup. Marinestaben er dog indledningsvist placeret i Aarhus.
   - Arktisk Kommando er placeret i Nuuk.
   - Specialoperations-kommandoen oprettes i 2015 i Aalborg.
  
   Rokaden fremgår af aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet af 10. april 2014.Baggrund:
ons. 3. sept. 2014: Operativ chef for alle tre værn
fre. 29. aug. 2014: Chef for den kommende Hærstab udnævnt
fre. 6. juni 2014: Hærchef bliver viceforsvarschef
tors. 10. april 2014: Ny forsvarskommando får base i Karup

De øverste kommandoer slåes sammen, med virkning fra i dag. Og tidligere militære kommandoer, der før blev til tjenester, bliver nu til ministerielle styrelser. Det bliver en anden måde at beslutte på. Få her et overblik over rokaden.

Forsvarets ledelse har i dag fået en ny organisation: Værnsfælles Forsvarskommando er oprettet, og samtidig er Forsvarskommandoen og de tre operative kommandoer nedlagt.
     Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando nedlægges som selvstændige myndigheder, og i stedet oprettes tre værnstabe i Værnsfælles Forsvarskommando.

Mange nye "styrelser"
     I officiel sprogbrug er Værnsfælles Forsvarskommando en "styrelse", der indgår i Forsvarsministeriets departement.
     Den skæbne overgår også en række andre militære "tjenester", der førhen havde den mere potente "kommando" som en del af navnet:
     - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), tidligere Forsvarets Materieltjeneste (FMT). FMI får underlagt Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste.
     - Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), tidl. Forsvarets Personeltjeneste (FPT). Der indgår Veterancentret og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø.
     - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), tidl. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.
     - Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS), tidl. Forsvarets Regnskabstjeneste.
     De nye styrelseschefer indtræder i Forsvarsministeriets koncernledelse.
     De øvrige styrelser under Forsvarsministeriet fortsætter uændrede.

Forsvarschefen: Ændrede beslutningsprocesser
     Værnsfælles Forsvarskommando er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for at udvikle, opstille og indsætte Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning.
     Endvidere skal kommandoen støtte forsvarschefen i at varetage ansvaret for den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet, som vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og ressourcestyring, herunder af støttevirksomheden, der er integreret og samlet i Forsvarsministeriets departement.
     - Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet i den nye Værnsfælles Forsvarskommando, siger forsvarschef general Peter Bartram til forsvaret.dk og fortsætter:
     - Den nye ledelsesstruktur vil ændre en lang række beslutningsprocesser. Men vi vil fortsat kunne opretholde den særlige faglighed, der er i det enkelte værn, og samtidig tror jeg, at vi kan styrke den tværgående forståelse. Da omstillingen er meget omfattende, og vi skal sikre, at vi hele tiden kan løse de operative opgaver, er det ikke muligt at gennemføre alt i en arbejdsgang. Værnsfælles Forsvarskommando vil trinvis komme på plads over de næste få måneder blandt andet med flytning af marinestaben fra Aarhus til Karup. Jeg er sikker på, at det engagement, der præger medarbejderne, vil sikre, at vi finder gode løsninger på de udfordringer, vi finder hen ad vejen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5205-Haeren-foresatte-myndigheder--overblik-stor-rokade-i-forsvarets-ledelse.htm.

Tweet