Viden til ministerier om cybertruslerfre. 19. sept. 2014


Kilde: fe-ddis.dk.


Center for Cybersikkerhed har afholdt det første møde i en nyoprettet tværministeriel kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed.

I begyndelsen af september afholdt Center for Cybersikkerhed det første møde i den nyoprettede tværministerielle kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed.
     Kontaktgruppen er blevet nedsat for at sikre, at ministeriernes topledelser har den mest opdaterede viden om, hvilke cybertrusler de statslige myndigheder står over for - og hvordan de kan sætte ind mod de avancerede angreb. Målet er at styrke cybersikkerheden i Danmark ved løbende at koordinere og udveksle informationer mellem de offentlige myndigheder på tværs af sektorerne.

Baggrunden for at nedsætte kontaktgruppen er, at danske myndigheder i stigende grad er udsat for cyberangreb, hvor statslige aktører, grupper og enkeltpersoner forsøger at trænge ind i den danske it- og teleinfrastruktur.
     Der har således i 2013-2014 været en række alvorlige cyberangreb i Danmark, hvoraf flere kan henføres til såkaldte APT-hackergrupper.
     APT står for Advanced Persistent Threats, og APT-angreb er blandt de alvorligste cybertrusler mod danske myndigheder.

Formand for kontaktgruppen er chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen. Kontaktgruppen mødes fremover 2-3 gange årligt.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5185-Industri--viden-til-ministerier-om-cybertrusler.htm.

Tweet