Hæren samler sine erfaringer fra Afghanistan


Danske soldater i midlertidig base under en af de sidste operationer i Helmand-provinsen i foråret 2014.

tirs. 9. sept. 2014


Kilde: forsvaret.dk.


Evaluerings-rapporten
  - kun om forhold, Hæren har haft egentlig indflydelse på,
   - bl.a. om: IED'er, efterretningstjenesten, logistisk støtte, samarbejdet med britiske styrker samt lokalt ansatte,
   - er klar sidst på året,
   - de dele, der ikke er sikkerhedsmæssigt klassificeret, vil blive offentliggjort.Baggrund:
ons. 30. april 2014: Forsvarschefens sidste besøg i Helmand
fre. 11. april 2014: Krigen krævede tungere biler
man. 24. febr. 2014: Ministerbesøg i Camp Bastion
tirs. 29. okt. 2013: Chefer i kø i Camp Viking
fre. 16. aug. 2013: Databasen vandt over rapporten
tirs. 5. febr. 2013: Derfor er krigen så svær at kritisere
man. 4. febr. 2013: Ny dokumentar: Krigen set fra afghanerne selv
lør. 18. aug. 2012: Med al respekt, hr. general...
fre. 10. aug. 2012: Pressede soldater beordret på patruljer
søn. 5. aug. 2012: Hold 9 kæmpede en umulig kamp i Helmand

Hæren vil lave en afsluttende evaluering af indsatsen i Afghanistan. Rapporten ventes færdig i december 2014 og vil omfatte tekniske, taktiske og operative erfaringer.

Hæren har, ligesom ved tidligere missioner, igennem hele Afghanistan-missionen gennemført løbende evaluering af indsatsen på baggrund af observationer, situationens udvikling og særlige hændelser.
     Formålet er, at såvel de aktuelt indsatte som eventuelle fremtidige styrker kan drage nytte af de indhentede erfaringer, både de gode og de dårlige.

Evaluering er sket løbende
     Erfaringerne er allerede - eller vil i nødvendigt omfang blive - indarbejdet i doktriner, bestemmelser og procedurer, så de kan forbedre effekten af fremtidige indsættelser.
     Evalueringen af missionerne er undervejs sket under forskellige former. Men i forbindelse med at Danmark fra foråret 2013 ikke længere opstillede en kampgruppe i Helmand, indledtes arbejdet med at samle erfaringerne i en samlet opgørelse. Dette skete indledningsvis gennem en analyse i Hærens Operative Kommando på baggrund af de mange registrerede indberetninger og siden ved direkte inddragelse af Hærens operative enheder, regimenter og tjenestegrenscentre samt andre interessenter som for eksempel Hjemmeværnet.

Kun emner Hæren har haft indflydelse på
     I midten af september 2014 samles en lang række delanalyser i Hærens Operative Kommando, hvorefter de sammenskrives i en rapport. Denne vil dække de forhold, som Hæren har haft ansvaret for omkring tekniske løsninger samt taktiske og operative forhold op til og med kampgruppeniveau.
     Evalueringsrapporten vil blandt mange emner omhandle håndtering af IED'er, effektiviseringen af efterretningstjenesten, logistisk støtte til de danske soldater, samarbejdet med britiske styrker og anvendelse af lokalt ansatte. Den vil udelukkende beskæftige sig med emner, som Hæren har haft en egentlig indflydelse på. Evalueringen vil således ikke konkludere på politiske og overordnede strategiske beslutninger.
     Når evalueringsrapporten er klar sidst på året, vil de dele, der ikke er sikkerhedsmæssigt klassificeret, blive offentliggjort.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5163-Afghanistan--haeren-samler-sine-erfaringer-fra-afghanistan.htm.

Tweet