Flagdagen fejret


Veteraner klar til afgang i Varde. (Foto: Seniorsergent Michael Ipsen, HSGS.)

søn. 7. sept. 2014"Vi skylder at hædre alle dem, der har været udsendt på sådan en flagdag. Mange af os har kollegaer og kammerater som er blevet såret, skadet, eller dræbt. Dem vil vi mindes under paraden i dag.
Så nej, jeg synes ikke vi kan lave noget bedre på en flagdag, end at holde parade i byen, til ære for de udsendte.
Så lad os marchere ned i byen og gøre det så flot som vi kan."Links til flere billeder fra flagdagen: Se inde i artiklen.

Baggrund:
ons. 3. sept. 2014: Flagdag: Reception for veteraner
tors. 5. sept. 2013: Flagdagen fejret i Varde
ons. 7. sept. 2011: Soldater i Kabul markerer flagdagen
lør. 5. sept. 2009: Forsvarets flagdag markeret

Flagdagen blev fejret i fredags, bl.a. i Oksbøl, Varde og af KFOR30A i København. Vi har samlet omtaler og links.

Oksbøl
I røg og damp fra artilleriets skydning af "Dansk Løsen." (Foto: Lars Sørensen, HKIC)

     Forsvaret.dk skriver:
     "550 soldater så flaget blive hejst kl. 8 under Oksbøl Garnisons flagparade. Paraden indledtes med skydning af "Dansk Løsen", hvor ekkoet fra de tre kanonskud rungede i en vindstille og smuk sensommermorgen.
     Der blev holdt taler af Varde Kommunes borgmester Erik Buhl og Hærens Kamp- og Ildstøttecenters næstkommanderende, oberstløjtnant Flemming Toft. Taler med en hyldest til udsendte og tidligere udsendte veteraner samt en respekt for den ydede indsats i eksempelvis Afghanistan og for freden. Sidst men ikke mindst blev de mange faldne venner og kolleger mindet og æret med et minuts stilhed. Herefter spillede trompeteren Last Post."

Artillerister på Kastellet

     Nogle artillerister var taget til Kastellet i København. Fløjbatteriet (fra 1 DAA) skriver på Facebook:
     "Idag holdes åbent hus på Kastellet som et led i hærens 400 års jubilæum. Her kan du opleve hærens materiel. I den forbindelse opstiller Hærens Fløjbatteri Selvkørende Haubits samt tunge og lette morterer."

KFOR 30A
     Også hold 30A, der var udsendt fra Varde Kaserne til Kosovo tidligere i år, var taget til hovedstaden. Kaptajn Hillmann skriver på Facebook:
     "KFOR30A samlet (næsten) til Flagdag i København, her ved Storkespringvandet før mindegudstjenesten i Holmens kirke. En god dag hvor der samtidig var god mulighed for at udveksle gode historier.
Hold KFOR30A næsten samlet i København.

     Godt at se jer folkens, I er en fantastisk flok."

Varde: Et særligt bånd
     Hjemme i kasernebyen Varde så man frem til flagdagen. Borgmester Erik Buhl sagde til dr.dk:
     - Det her betyder rigtig meget for Varde. Det er jo netop en markering, at der er nogen, der har mistet livet og nogen, der er kommet hjem med ar på sjælen.
     - De fleste af soldaterne kommer her forbi, inden de skal udsendes, så der er en tæt tilknytning, siger Erik Buhl.

Varde: Reception for veteraner
     I Varde blev der for første gang holdt reception for veteranerne. Det skete i Byrådssalen på det gamle Rådhus på Varde Torv umiddelbart efter den militære parade. Iflg. arrangøren, foreningen Varde Kasernes Venner, gik det godt. Henrik Ladefoged fra bestyrelsen siger til Netavisen Artilleriet.dk:
     - Receptionen gik godt og der var i alt ca 40 personer. Der var en god stemning og jeg tror at veteranerne hyggede sig. Gylling holdt en fin tale og Borgmesteren mød velkommen og fortalte lidt om huset.
     Den omtalte Gylling er tidl. borgmester i Varde og nuværende bestyrelsesmedlem i foreningen.

Varde: Sådan gik dagen
     Sergentskolen har lagt en stor billedserie på Facebook.
     Dagen i Varde er udførligt dækket af seniorsergent Michael Ipsen på sergentskolens website, her gengivet i lettere forkortet/redigeret udgave:
     "Kl. 11.00 var Varde Garnisons enheder samlet og klar til afmarch mod Varde bymidte.
     Hærens Sergentskole afdækker fanen og der bliver meldt af til skolechefen, oberstløjtnant Mads Rahbek, som indleder flagdagen med følgende ord:
     'Nogen af jer vil nok tænke, hvorfor skal vi lave alt det her parade på en flagdag. Kunne vi ikke lave noget andet og vigtigere.
     I 2009 indførte man den nationale flagdag for danmarks udsendte og holdt den første store flagdagsparade i København. Det gjorde man fordi, der før den tid ikke rigtigt var nogen, der officielt havde anerkendt de udsendtes præstationer og ofre.
     Siden 1948 har vi haft udsendte soldater i Israel, Gaza, Congo, Cypern, Jugoslavien, Irak og Afghanistan, samt mange andre steder.
     Mere end 60. 000 soldater har været udsendt i den periode og ind til 2009 var der ingen offentlig hæder og anerkendelse til dem, selv om de også kom hjem, sårede, skadede eller i kister. Man talte ikke om det i offentligheden.
     Det er ikke sikkert, at I kan se veteranerne fra den gang. Mange af dem vil stadig ikke træde frem, men de ser jer i dag og det betyder rigtigt meget for dem.
     Vi skylder at hædre alle dem, der har været udsendt på sådan en flagdag. Mange af os har kollegaer og kammerater som er blevet såret, skadet, eller dræbt. Dem vil vi mindes under paraden i dag.
     Så nej, jeg synes ikke vi kan lave noget bedre på en flagdag, end at holde parade i byen, til ære for de udsendte.
     Så lad os marchere ned i byen og gøre det så flot som vi kan.'

Parade på torvet
Et minuts stilhed.

     Efter gudstjenesten var der en lille pause, hvor paradestyrken kunne få lidt vand. Kort tid efter marcherede et æreskommando gennem byen. Æreskommandoet tilsluttede sig den øvrige styrke på torvet og selve paraden gik i gang.
     Garnisonskommandant oberst Birger Mejlholm holder tale. I sin tale var obersten blandt andet inde på det vigtige i at hædre de soldater, som gennem tiderne har deltaget i internationale operationer rundt om i verdens brændpunkter. Obersten bød også hærens Sergentskole velkommen ombord til denne første nationale flagdag for skolen i Varde.
     Borgmesteren i Varde Erik Buhl Nielsen var i sin tale glad for de ændringer der er sket i samfundet, hvad angår forholdet og forståelsen overfor veteraner:
     'Jeg er glad for den positive udvikling, der sker i arbejdet med veteraner også her i Varde Kommune. Jeg hilser ligeledes Hærens Sergentskole velkommen til byen og jeg er overbevist om, at vi får et godt samarbejde.'

- Familien er sådan set også udsendt
Sergent Dennis Gorm.

     Sergent Dennis Gorm holdt en rigtig god og inspirerende tale om sine udsendelser og oplevelser på godt og ondt. Dennis var inde på mange ting, som veteranerne der stod i geledderne kunne nikke genkendende til. Ting som:
     Når man er udsendt - er familien sådan set også udsendt med de udfordringer de nu engang sidder tilbage med...
     Dennis var også inde på, at når man har været udsendt til verdens brændpunkter og oplevet ting som ingen herhjemme kan forestille sig - ja så værdsætter man de små ting på en ganske anderledes måde. Dennis takkede af og ønskede alle en rigtig god flagdag.
     Under talerne blev der afholdt et minuts stilhed for at mindes de sårede og dem som har betalt den allerhøjeste pris for sin indsats...
     Efter paraden på Varde Torv marcherede enhederne retur til kasernen. En god national flagdag i Varde med en masse smukke ord og stof til eftertanke."

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5158-Mission--flagdagen-fejret.htm.

Tweet