Tre tilbud på nyt artilleri

man. 18. aug. 2014"Sammen med nøglepersoner og kommende brugere af artillerisystemerne har vi evalueret de tre tilbud, og nu starter den anden forhandlingsrunde med leverandørerne."

Kilde: cs.dk.


Nyt artilleri
  Det nye artillerisystem skal
   - kunne skyde 40 kilometer
   - være selvkørende på bælter eller hjul
   - kunne betjenes af maksimalt fem personer
   - kunne affyre seks skud i minuttet
   - anvende 155 mm ammunition.
  
   Prisen for de nye artillerisystemer bliver mellem 450 mio. kr. og 990 mil. kr. - inklusiv servicekontrakt i ti år og uddannelse af danske eksperter.Baggrund:
ons. 28. maj 2014: FMT: Dansk afprøvning giver næppe noget
tirs. 27. maj 2014: FMT: Reviderede udbudskrav i denne uge
fre. 23. maj 2014: Skytsbesætning skal teste nyt artilleri
man. 12. maj 2014: Klar besked til Forsvaret: Test artillerisystemerne!
man. 12. maj 2014: Uklart: Hvor stor bliver artilleri-testen?
lør. 10. maj 2014: Måske krav om ekstra artilleri-tilbud
lør. 10. maj 2014: - Er der gået officer i den?
fre. 2. maj 2014: Fransk hyldevare - danske ændringer
tors. 1. maj 2014: Ingen test af nyt artillerisystem
tirs. 28. jan. 2014: Haubits: Tidsplan er skredet et halvt år
tors. 23. jan. 2014: BAE Systems haubits diskvalificeret

Forsvarets Materieltjeneste starter i denne måned de afsluttende forhandlinger, der skal ende med et indkøb af nyt artilleri.

M109 skal på pension: Danmark har siden 1965 brugt det amerikanske M109 artillerisystem. I 1983 blev artilleriet moderniseret i versionen M109 A3. Det danske artilleri har aldrig været udsendt, selv om det har været oppe at vende flere gange. I Afghanistan og Irak var de danske styrker beskyttet af britisk, amerikansk og fransk artilleri. Formålet med indkøb er, at Danmark fremover selv kan stå for denne ildstøtte.
     Mange hundrede tætskrevne sider bliver netop nu gennemgået i Forsvarets Materieltjeneste (FMT). Siderne indeholder detaljerne af de opdaterede tilbud, de tre tilbageværende mulige leverandører af forsvarets nye artillerisystemer kan give.
     - Sammen med nøglepersoner og kommende brugere af artillerisystemerne har vi evalueret de tre tilbud, og nu starter den anden forhandlingsrunde med leverandørerne, siger Bent Bech, chef for Projektkontor Artilleri & Ammunition i FMT.
     Opgaven for Bent Bech er at skaffe forsvaret en tidssvarende, fleksibel og fremtidssikret ildstøttekapacitet. Med andre ord skal Danmark med det nye artilleri råde over ildstøtte, der kan indgå i alle tænkelige typer af internationale operationer.

Ufravigelige krav
    
ATMOS: Hjulbaseret system fra israelske Elbit Systems.
I løbet af efteråret skal en af de tre leverandører vælges, og en kontrakt skal underskrives i begyndelsen af 2015. Atmos fra israelske Elbit Systems, CAESAR fra franske Nexter og K9 fra sydkoreanske Samsung Techwin er de tre artillerisystemer, der fortsat er med i udbuddet. De har alle tre sendt et opdateret tilbud, og dermed mener de, at de kan leve op til forsvarets ufravigelige krav.
CAESAR: Hjulbaseret system fra franske Nexter Systems.

     - Vi har en række ufravigelige krav og en række ønskelige krav, som vi har stillet til leverandørerne. Kravene er opstillet af de kommende brugere, så vi sikrer, at artilleriet opfylder de danske operative behov, siger Bent Bech.
     Kravene kan lidt groft deles op i tre områder: transport, ildafgivelse og nærforsvar. Områderne fokuserer dermed på brugernes sikkerhed, arbejdsbetingelser og effektivitet.
K9: Bæltebaseret system fra sydkoreanske Samsung Techwin.

     - Arbejdsbetingelserne under transport og skydning skal være optimale for vores danske besætninger, ligesom sikkerheden skal være i orden, siger Bent Bech.
     Blandt kravene i udbuddet er, at systemet skal kunne opereres af højst fem mand og kunne skyde mindst 40 kilometer med 155 mm granater. Det skal ske med mindst seks skud i minuttet. Endelig skal der kunne monteres et ekstra våbensystem på køretøjet, der skal være selvkørende på enten bælter eller hjul.
     Tidligt i udbuddet måtte BAE Systems Land & Armaments L. P., USA trække sig. Amerikanerne tilbød en opdateret M109 A5 til en fornuftig pris dog velvidende, at systemet ikke kunne skyde de krævede 40 km. Den amerikanske leverandør blev derfor diskvalificeret.

Leveres senest i 2018
     Indkøbsprocessen startede i 2012, men siden er tidsplanen skredet. I det oprindelige materiale fra FMT skulle kontrakten med en ny artilleri-leverandør underskrives i midten af 2014. Med den anden forhandlingsrunde i gang nu kan FMT gennemføre den endelige evaluering og test i løbet af efteråret og underskrive kontrakt med den valgte leverandør i 2015. FMT oplyser, at forsvaret efter planen køber 15 artillerisystemer. Af udbudsmaterialet fremgår det, at de alle skal være afleveret senest 36 måneder efter kontrakten er underskrevet. Det vil i så fald blive i 2018.

Undren over testplaner
     Det har skabt undren, at forsvaret ikke tester artilleriet i samme omfang som ved indkøb af nye pansrede mandskabsvogne. De to indkøb kan ikke sammenlignes, forklarer chefen for projektkontoret.
     Da forsvaret sidste år igangsatte et indkøb af nye pansrede mandskabsvogne, blev kandidaterne sendt gennem et omfattende testprogram med omkring 375 målinger af mandskabsvognenes evner. Derfor har det også skabt undren, at FMT kun udsætter leverandørerne af nyt artilleri for et begrænset testprogram helt til slut.
     - Jeg forstår godt, at man kan undre sig, men det er vigtigt at holde for øje, at pansrede mandskabsvogne og artilleri er to vidt forskellige værktøjer, som skal løse vidt forskellige opgaver, siger Bent Bech, chef for Projektkontor Artilleri & Ammunition i FMT.

Hyldevare
     For hvor de nye pansrede mandskabsvogne skal leveres i seks forskellige modeller (infanteri, ambulance, ingeniør, kommandostation, mekaniker og morter red.), har artilleriet kun én opgave: Ildstøtte. Derfor har udviklingen inden for artilleri også primært handlet om skudafstand, sikkerhed og effektiviteten af ammunitionen, mens de pansrede mandskabsvogne konstant er i løbende udvikling på en række områder som mobilitet, ergonomi og fleksibilitet.
     - Artilleri er i høj grad en hyldevare. Det vil sige, at det har været på markedet i flere år og lever op til en række internationale standarder, som er underlagt streng kontrol, ligesom det har vist sit værd i kamphandlinger, siger Bent Bech.
     Da FMT opstillede sine krav til, hvad det nye artilleri skal kunne, var det muligt at læne sig op ad en række militære standarder fra blandt andet NATO. Eksempelvis er de forskellige udbydere af artilleri allerede testet for, om de rent faktisk skyder 40 km med 155 mm ammunition, som er et af forsvarets krav. Desuden findes der en række standarder inden for bl.a. ildledelse, transport, brændstof, personelbeskyttelse og ergonomi, og det har overflødiggjort et omfattende testprogram.

Valideringstest
     Det betyder dog ikke, at det nye artilleri bliver købt ubeset. For når FMT har evalueret tilbuddene fra de tre leverandører, er der mulighed for at gennemføre en såkaldt valideringstest af enten ét eller alle tre tilbud.
     - En ting er, at vi har dokumentation for det meste, men valideringstesten giver mulighed for at teste de specifikke ting, der adskiller vores behov fra standardbehovene. Eksempelvis skal arbejdsbetingelserne under transport og skydning være optimale for de danske besætninger, og det er områder som dem, vi kan teste her, siger Bent Bech.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5112-SKH-Selvkoerende-Haubits--tre-tilbud-paa-nyt-artilleri.htm.

Tweet