Helmand: Ny hovedbeklædning


Samme mærke, ny farve til soldaterne fra 1. Danske Artilleriafdeling.

tirs. 4. mar. 2014


Kilde: HOK.Baggrund:
man. 3. mar. 2014: HKIC har set dagens lys
fre. 28. febr. 2014: Artillerister med sort baret
tors. 19. dec. 2013: Hærens fremtidige struktur er på plads

Hold 17 er sammensat af soldater fra stort set alle tjenestesteder og -grene, så forandringerne har også indflydelse for en del af personellet i Camp Viking.

Nedlæggelsen af Danske Artilleriregiment, Hærens Kampskole og Det Internationale Logistik Center (DANILOG) samt oprettelsen Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Garnisonskommandant Vordingborg blev markeret med parader på tjenestestederne i Danmark.
DANCON markerede sammenlægninger og nedlæggelser i Camp Viking.

     Det betyder også, at mange soldater fremover skal bære en ny baret, et ny baretmærke eller begge dele. Det gælder naturligvis også for soldater i Afghanistan.
     Ligesom de forskellige tjenestesteder højtideligholdt forandringerne med parader og andre markeringer hjemme i Danmark, er nedlæggelser og oprettelser også blevet markeret ved DANCON i Helmand.
     Forandringerne i Danmark blev derfor også højtideligholdt ved DANCON i Helmand. Mandag den 3. marts var alt personel fra Hold 17 trådt an ved flagstangen. Personellet, der er udsendt fra Det Internationale Logistik Center, med Trænregimentets mærke i baretten.
     Fra (det tidl., red.) Danske Artilleriregiment antrådte de soldater, der nu indgår i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, med artilleriets baretmærke i den nye, sorte baret.

Chefen for DANCON, oberst Michael Thøgersen ønskede tillykke med de nye tilhørsforhold:
     - Størsteparten af jer, der skifter regiment, skifter fra DANILOG til Trænregimentet. Her vil jeg sige både tillykke og velkommen til de nye regimentskammerater.
     Efter paraden blev dagen yderligere markeret ved et fællesarrangement på KFUM´s soldaterhjem, hvor Trænregimentet havde sponsoreret kaffe, boller og kage.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4857-Afghanistan--helmand-ny-hovedbeklaedning.htm.

Tweet