Store visioner


Fra den sidste uges skydninger i regié af Danske Artilleriregiment. Foto: Forsvaret.dk

fre. 28. febr. 2014


Artillerister ser frem til bedre samarbejde med kamptropperne, nye haubitser og et fortsat højt professionelt niveau.

Artilleriet har fra i morgen ikke længere sit eget regiment, Danske Artilleriregiment, DAR. Om det siger oberstløjtnant Poul-Erik Ebbe Andersen, chef for 1. Ildstøtteafdeling, til Forsvaret.dk:
     - DAR var det sidste selvstændige artilleriregiment, så det er vemodigt at tage afsked. Men nu har vi fået en "mor" i HKIC, og det skal nok gå fint.
     HKIC er Hæren Kamp- og Ildstøttecenter. Som navnet antyder, er artilleriet en væsentlig del af centret.

Højt professionelt niveau
     Der er stadig store visioner for artilleriet:
     - Vi vil gerne huskes som en organisation, der altid har leveret støtten i rette tid og rette mængde. I forlængelse af det er vores fremtidige visioner at opretholde det høje og professionelle niveau, siger P.-E. E. Andersen, der fra i morgen er chef for 1. Danske Artilleriafdeling.

Stolt
     Med sammenlægningen hører både morterer og haubitser under det nye center i Oksbøl. Om det siger Thomas Akselsen, næstkommanderende i 1. batteri, til Forsvaret.dk:
     - Det er en traditionsrig våbenart, vi siger farvel til, fordi vi går ind under kamptropperne, men det er noget vi både som afdeling og enhed vil værne om, for vi er stadig stolte af det, vi laver.

Større forståelse hos kamptropper
     På kamppladsen er ild-og-bevægelse et centralt begreb. Artilleriet støtter med "ild", så kamptropper kan bevæge sig. Det perspektiv støtter det nye center. Akselsen ser muligheder i det stærkere samarbejde:
     - Det er en superinteressant fremtid, vi går i møde. Vi får forhåbentligt nyt materiel og integrationen med kamptropperne kan give en større forståelse, for det vi laver.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4850-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--store-visioner.htm.

Tweet