Ministerbesøg i Camp Bastion


Zenia Stampe (R) hilste på en Puma.

man. 24. febr. 2014


Kilde: HOK.Baggrund:
tirs. 29. okt. 2013: Chefer i kø i Camp Viking
aug. 2013: Puma til Helmand

Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgte den 22. februar Hold 17 i Camp Bastion i Helmand-provinsen i Afghanistan ledsaget af Pia Kjærsgaard (DF), Troels Lund Poulsen (V) og Zenia Stampe (Rad.V.).

I Camp Vikings gule aftenbelysning ankom ministeren og de ledsagende folketingsmedlemmer, efter at være blevet modtaget af DANCON´s chef, oberst Michael Thøgersen, i Camp Bastions lufthavn.
     Forude ventede et besøg med et program, der indeholdt orienteringer om situationen og forholdene, både i missionsområdet og i det øvrige Afghanistan. Programmet bestod også af besøg hos de forskellige enheder, der løser både operative og logistiske opgaver.

Minister og folketingsmedlemmer sammen med soldater, der netop var hjemvendt fra en operation.
Indsigt ved selvsyn
     Ministeren og de øvrige gæster fik en rundtur til de forskellige enheder i lejren, hvor soldaterne på en god og professionel måde viste deres materiel frem og forklarede om deres forskellige opgaver.
     Gæsterne kunne således se, mærke og prøve det forskellige materiel og den udrustning, som soldaterne anvender, samt stifte bekendtskab med de køretøjer, der indgår i den brede vifte af enheder, som DANCON består af.
     Samtalen mellem soldater og gæster bar præg af stor videbegærlighed og interesse fra gæsternes side, og af stor fortælle iver hos soldaterne.
     Nicolai Wammen udtrykte stor glæde over dette i sin tale til soldaterne:
     - Hold 17 kommer til at arbejde videre med den indsats, som tidligere hold har ydet. Men I kommer også til at arbejde med opgaven med at få nedbrudt lejren og sendt materiellet hjem. Samtidig skal I løse og afslutte den operative opgave.
     - Det er vigtigt for os, at få indsigt i de vilkår I arbejder under, sagde ministeren og fortsatte: - Derfor er vi rigtig glade for, at vi må være sammen med jer her i dag. Det giver os mulighed for at høre om og se på de ting I mener, er vigtigt. Det er meget værdifuldt for os.

Samtaler var en vigtig del af besøget.
Jeres indsats bliver værdsat!
     Ministeren understregede den brede opbakning soldaterne har ikke bare i Folketinget men også i befolkningen.
     - Det er stadigvæk et farligt arbejde, og det er vigtigt at man er opmærksom på dette, både her og derhjemme, sagde ministeren og fortsatte:
     - Derfor skal I have den stærkeste opbakning og vises den største anerkendelse. I har valgt at bruge en del af jeres liv på at tage ud og skabe forandring. En forandring der har haft betydning for millioner af mennesker. Og som gør, at afghanerne nu kan træffe deres egne valg for fremtiden.
     - Det er indsatsen fra jer og fra tidligere hold et bevis på. Ligesom mindestenen her bag mig, med navnene på dem der har betalt den højeste pris, understregede Nicolai Wammen.
     Ministeren takkede ikke kun soldaterne: - Også en stor tak og anerkendelse til jeres familier. Det er jer der er udsendt, men familierne derhjemme har det i tankerne og i hjertet, og det er der al mulig grund til at huske på.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4843-Afghanistan--ministerbesoeg-i-camp-bastion.htm.

Tweet