- Grundlag er på plads

søn. 18. dec. 2011Baggrund:
søn. 18. dec. 2011: 34 påbud fra arbejdstilsynet

Forsvarskommandoen erklærer sig tilfreds med, at der ikke er givet påbud vedrørende egenindsatsen i Oksbøllejren.

- Det vil sige, at der ikke er konstateret mangler i relation til for eksempel arbejdspladsvurderingerne, arbejdspladsbrugsanvisningerne og arbejdsmiljøorganisationerne i lejren. Grundlaget for at sikre et godt arbejdsmiljø er derfor på plads, skriver kontorchef Susanne Kærup Hansen bl.a. i et svar til jv.dk.
     - Der er afgivet en række påbud på en ny type arbejdsmiljøproblemer vedrørende krav om særlig røgudsugning, som selv ikke forsvarets professionelle arbejdsmiljørådgivere havde kendskab til. Herudover er der afgivet påbud vedrørende indeklimaet. Disse påbud kan i høj grad tilskrives, at der er tale om en ældre bygningsmasse, skriver kontorchef Susanne Kærup Hansen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4810-Oksboellejren----grundlag-er-paa-plads.htm.

Tweet