Første feltuge med nye pjecer


Tilbage ved Archerhallen efter første feltuge. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

man. 17. febr. 2014


Den svenske artikel med billeder: forsvarsmakten.se.Baggrund:
man. 25. nov. 2013: Archer modtaget - efter lang ventetid

Under øvelse Vintersol gennemførte 911'e batteri sin første feltuge med deres Archerpjecer. Dagene har gjort det muligt grundigt at øve terrænkørsel, gruppeøvelser og landevejskørsel.

Det har kunnet lægge grunden for småt og stort for det fortsatte arbejde med batteriet.
     - Så vidt er jeg rigtig glad, men her i begyndelsen af vores tid med de nye Archer-pjecer er vi lidt forsigtige med hvordan vi anvender haubitserne, siger Kenneth Nygren som er chef for batteriet.

Støtte før Cold Response
     Selv om enheden ikke selv skal deltage i Cold Response, så bidrager Artilleriregimentet A9 til øvelse Vintersol, hvor andre enheder forbereder sig til dette eventyr.
     Ved at bemande grupper, som spiller brigadens artilleri mod den tredje brigadestab, så trænes de svenske enheder i hele tiden at have den indirekte ild i hovedet - for at kunne nå maksimal virkning på slagmarken med minimal risiko for egne enheder.
     - Vejret lige nu er rigtig godt for de øvrige enheders øvelser forud for Cold Response, da det er sjappet, varmt og glat, præcis som i Norge, fortsætter Kenneth Nygren.
     For pjece-batteriet er Vintersol også en blød start forud for bataljonsøvelsen, som Artilleriregimentet vil gennemføre om lidt over tre uger.

Højteknologi
     Batteriet råder over fire Archer-pjecer, som er fordelt på to pjece-delinger. Lørdagens øvelse bestod i at forflytte enheder fra de centrale dele af Bodens søndre skydeområde i vestlig retning ud af skydeområdet, når de mekaniserede enheder i Vintersol angreb fra nord. Derefter gik batteriet ad flere veje til Archer-hallen udenfor Boden for at vedligeholde efter øvelsen. Her viste det sig hvilket avanceret våbensystem, Archer er.
     Trods problemer med at aftage de monterede snekæder, lyser Archers højteknologi op. Hver pjece er f.eks. udrustet med sin egen e-reader. I den findes instruktionsbogen med direkte link til forskellige momenter og checklister.
     Lederen af tolvte pjecedeling, sekundløjtnant Tomas Wessén, viste sammen med Oskar Wahlgren hvordan det hele fungerer. Udover dette kan man også, når der er en fejl, tage et billede direkte med apparatet og for at bidrage med forberedte fejlrapporter. Meget gennemtænkt.

Træn skydning uden granater
     Som en ekstra bonus til læseren fortæller en gruppeleder ved 911' batteri, at denne højteknologi også kan spare penge. I vognene findes i softwaren en "træningstilstand", som gør det muligt at øve skydning uden ammunition. Personalet skal helt enkelt gøre alt arbejdet på pjecen helt korrekt, fra skudordre via retning og til affyring uden nogle granater. En metode, som selvfølgelig ikke kan erstatte al ammunitionsforbrug, men som sikkert sparer en hel del penge.
     Besøget hos pjecebatteriet sluttede med et hurtigt besøg hos batteriets specialgruppe, som indgår i Vintersol. Der er temperaturen høj og radioapparaterne går varme. Den mekaniserede bataljon er under fremrykning og klar til kamp.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4733-Norden--foerste-feltuge-med-nye-pjecer.htm.

Tweet