Eigil Theodor Jensens Mindelegat

man. 6. jan. 2014


Eigil Theodor Jensens Mindelegat
  Legatet er indstiftet af forældrene til minde om sekondløjtnant i artilleriet Eigil Theodor Jensen, som under 2. Verdenskrig var medlem af den illegale modstandsgruppe "Dannevirke". Han blev taget til fange af Gestapo og endte i koncentrationslejren Neuengamme sydøst for Hamburg, hvor Røde Kors fik ham udleveret i december 1944. Han blev herefter indlagt på Aabenraa Sygehus, hvor han afgik ved døden 29. december. Derfor er den egentlige legatdato fastsat til den 29. december.
   Legatet tildeles en yngre artilleriofficer, som har skilt sig ud fra øvrige jævnaldrende officerer på en sådan måde, at det findes værd at påskønne.


2013: Kasper Wiese Christensen - Se også tidligere modtagere.

2013   jan. 2014   Premierløjtnant Kasper Wiese Christensen, 3 ISTAR. Se motivation.

2012   jan. 2013   Premierløjtnant Mark Quist, 1 IILDSTAFD.

2009   dec. 2009   Kaptajn Michael Johnsson, DAR. Se motivation.

2008   jan. 2009   Kaptajn Lars Vammen. Se motivation.

2007   dec. 2007   Kaptajn Nicolai Peter Meulengracht. Se motivation.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4681-Artilleri--eigil-theodor-jensens-mindelegat.htm.

Tweet