Eksperter: Ja til kampfly, nej til droner

søn. 5. jan. 2014


Læs mere: b.dk.


Det store flertal af embedsmænd, officerer, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervsfolk med indsigt i sikkerhedspolitiske forhold støtter anskaffelsen af nye kampfly til erstatning for det aldrende F16.

Ifølge et nyt sikkerhedspolitisk barometer fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet mener 57 procent, at Danmark bør anskaffe nyt kampfly. De afviser, at Danmark i stedet for kampfly skal anskaffe ubemandede fly, droner, og er særdeles skeptiske over for tanken om at købe transportfly og kamphelikoptere i stedet for fly.

Droner koster milliarder af kroner
     I november sidste år konkluderede lektor Jens Ringsmose fra Syddansk Universitet i en rapport udgivet af Forsvarsakademiet, at droner endnu ikke er et reelt alternativ til kampfly. Eksisterende droner kan være bedre og billigere til at løse afgrænsede opgaver og som supplement til kampfly, men de vil ikke kunne erstatte kampfly inden for de næste 15-20 år.
     Der findes store droner, som i løbet af få år vil være særdeles velegnede til overvågning over Grønland og Arktis, men de hører til de dyreste på markedet. Ifølge Jens Ringsmose har Tyskland planer om at købe fire droner af typen Global Hawks, konfigureret som Eurohawks, for i alt 1,2 mia. euro. Det svarer til knap ni mia. kroner. Det tyske projekt er imidlertid ramt af fordyrelser. NATO har bestilt fem Global Hawks for knap 9,7 mia. kroner.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4675-Drone--eksperter-ja-til-kampfly-nej-til-droner.htm.

Tweet