Hærens struktur er klar

Af HOK, fre. 20. dec. 2013"Vi skal kunne indsættes i det fulde spektrum af opgaver. Der ligger derfor en stor opgave foran ..."
(Udskrift - se link sidst i artiklen.) 

Hærens Operative Kommando har fået accept af planen for, hvordan Hæren skal organiseres og placeres på de garnisoner, som forligskredsen har besluttet, skal opretholdes.

- Vi er derfor kommet et stort skridt videre i designet af den fremtidige hær, siger chefen for Hæren, generalmajor Per Ludvigsen. Han ser frem til, at Hærens Operative Kommando nu kan konkretisere opbygningen af den hær, der fortsat skal beherske en bred vifte af kompetencer.

Tre kampbataljoner
     Tre store kampbataljoner i henholdsvis Høvelte, Slagelse og Holstebro udgør kernen i Hæren.
     Derudover leverer Opklaringsbataljonen og tjenestegrenene en række vigtige kamp-, kampstøtte-, føringsstøtte- og støtteenheder. Samlet i en kampgruppestruktur giver alle disse bidrag meget stærke og fleksible enheder, der kan indsættes i alle kategorier af missioner.
     Sammensætningen af kampgrupperne betyder også, at Hærens situationsbestemt og med et lidt længere varsel vil kunne opstille og udsende Task Forces med et særligt fokus, for eksempel konstruktionstjeneste eller logistik.

Traditioner, regimenter og centre
     Tjenestegrenene forankrer fortsat Hærens traditionspleje, blandt andet ved at videreføre de nuværende regimentsbetegnelser, der kombineres med ny navngivning af tjenestegrenscentre. Hæren forventer i den forbindelse at overtage en række værnsfælles opgaver, hvor Hæren skal kunne støtte øvrige værn og specialoperationsstyrkerne. Det er der dog ikke truffet endelig beslutning om endnu.
     De forskellige centre opretholder og udvikler hver deres specialer i en række større og mindre enheder.

To brigader
     De to brigader uddanner bataljonskampgrupperne, centreret om de tre store kampbataljoner. Bataljonskampgrupperne vil, når de indgår i Hærens beredskabscyklus, være benævnt reaktionskampgrupper. Derudover vil der blive etableret tre kadrebataljoner under de to brigader - en på hver kamptropgarnison. I kadrebataljonen er bataljonsstaben en nøglekomponent, der blandt andet sikrer, at Hæren fastholder evnen til at overgå til en længerevarende mission, når det igen bliver aktuelt.
    
1. Brigade, Hærens Internationale Center i Haderslev, indeholder kampbataljonen, kadrebataljonen og uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment i Holstebro samt Opklaringsbataljonen på Bornholm. Kadrebataljonen ved Jydske Dragonregiment vil samtidig samle kampvognskapaciteten.
     2. Brigade, Hærens Kampcenter i Slagelse, indeholder kampbataljonen, kadrebataljonen og uddannelsesbataljonen ved Gardehusarregimentet i Slagelse samt kampbataljonen ved Den Kongelige Livgarde i Høvelte.
     Reaktionskampgrupperne vil blive uddannet i en cyklus på 1½ år, så de på skift kan overtage ansvaret som beredskabsenhed.

Division, værnsfælles
     Danske Division, Hærens Taktiske Stab i Haderslev, vil fortsat uddanne de to danske brigadestabe og de baltiske brigader, der er tilknyttet divisionen, og sammen med specialister og stabspersonel fra centrene bidrage til en værnsfælles taktisk planlægnings- og føringskapacitet.
     Tjenestegrenscentrene er som nu fordelt over hele landet.
     I Oksbøl samles resterende dele af Danske Artilleriregiment og Hærens Kampskole i et nyt Kamp- og Ildstøttecenter. Artilleriafdelingen, som allerede er placeret i Oksbøl, bliver en del af dette center.
     Der er også overvejelser om at gøre Ingeniørstøtten mere værnsfælles: Det vil i givet fald betyde, at Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center, efter sammenlægning med kapaciteter fra Flyvevåbnet vil skulle støtte alle værn både med ingeniørtjeneste og CBRN fra centerets placering i Skive.
     Tilsvarende vil Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter, kunne komme til at støtte alle værn. Det kunne så blive med udgangspunkt i en model, hvor Telegrafregimentet forbliver underlagt Hæren, men får enheder placeret flere steder i landet. Telegrafregimentet flytter fra Bülows kaserne, men forbliver på Ryes kaserne og Haderslev kaserne.

Værnsfælles logistik
     DANILOG bliver nedlagt, og som noget nyt samles logistiske enheder i et logistisk center i Aalborg, idet store dele af DANILOG opgaver fremover skal løses værnsfælles. Centret vil fortsat have logistiske enheder placeret i Vordingborg, hvor der også etableres en garnisonskommandant. Der er også overvejelser om at etablere en værnsfælles militærpolitikapacitet under Trænregimentet i Aalborg. Det vil kunne ske ved at samle alle værnenes nuværende militærpolitikapaciteter.

Efterretning
     I Varde etableres Hærens Efterretningscenter. En række myndigheder bidrager med personel til denne nye myndighed, men kernen kommer fra Danske Artilleriregiment i Varde.
     Elektronisk Krigsførelseskompagni underlægges centret, men forbliver i Fredericia.
     Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.

Infanteri mv.
     Jægerkorpset overføres i henhold til forliget til en ny specialoperationskommando.
     Hærens Officersskole underlægges Forsvarsakademiet sammen med de øvrige officersskoler.
     Jydske Dragonregiment, Gardehusarregimentet og Den Kongelige Livgarde fortsætter uændrede som selvstændige myndigheder.
     Uddannelsesbataljonen ved Livgarden forbliver underlagt chefen for Livgarden, Hesteskadronen forbliver underlagt chefen for Gardehusarregimentet ligesom de tre musikkorps forbliver i henholdsvis København, Skive og Haderslev med nuværende tilhørsforhold.

Det fulde spektrum af opgaver
     - Vi skal kunne indsættes i det fulde spektrum af opgaver. Der ligger derfor en stor opgave foran reaktionskampgrupperne, uddannelsesenhederne, centrene og de operative stabe, fastslår chefen for Hæren, generalmajor Per Ludvigsen, som pointerer, at kravet om besparelser betyder, at hver eneste krone skal bruges fornuftigt.

Se/udskriv som pdf.

Kilde: HOK.

Tweet   

Baggrund:
fre. 20. dec. 2013: Sergentskolen: Kort nyt
tors. 19. dec. 2013: Hærens fremtidige struktur er på plads
man. 26. aug. 2013: HO-chef: Det giver dårligere officerer
tirs. 6. aug. 2013: To hærcentre til Varde Kommune
man. 11. mar. 2013: Aftale: Sergentskolen flytter til Varde
man. 11. mar. 2013: Kasernelukninger
fre. 30. nov. 2012: HKKF: Gode takter blandet med dumheder

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4664-Haeren-foresatte-myndigheder--haerens-struktur-er-klar.htm.