Varde søger mage

okt. 2013


Mens andre steder lukker eller skærer ned, opstår nye jobs og karrieremuligheder i Varde og Oksbøl. Og der vil mangle folk i stillingerne, lyder advarslen fra Varde.

Muligheder i Sydvestjylland
     Hærens Sergentskole flytter til Varde Kaserne, der også kommer til at huse et nyt efterretningscenter med en ny efterretningsbataljon samt den nuværende 3. ISTAR-bataljon. 1. Ildstøtteafdeling forbliver i Oksbøl men sammenlægges organisatorisk med Hærens Kampskole til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Den endelige struktur afventer dog fortsat at blive bekræftet.

- Svært at lokke folk til på kort sigt
     De der kender kasernen i Varde, kender også Viggo Veje. Han er kasernens forsyningsbefalingsmand, og med ham er det på mange måder ligesom det artilleri, han er CS´ afdelingsmand for. Man hører ham, før man ser ham.
     For Viggo Veje er en mand, der engagerer sig. Det gør han også i sin arbejdsplads, som han var med til at kæmpe for, da politikerne sidste år skulle afgøre, hvilke tjenestesteder der måtte lukke som følge af den seneste forsvarsaftale.
     Varde Kaserne overlevede. Faktisk bliver kasernen i fremtiden styrket af den forsvarsaftale, der på grund af sparekravet på 2,7 mia. kr. skærer helt ind til nerverne på mange af forsvarets andre tjenestesteder.
     I Varde flytter nye enheder ind de næste år. Det betyder nye stillinger, nye karrieremuligheder og nyt liv til kasernen, og til det nærliggende tjenestested i Oksbøl. Derfor er svaret også en anelse overraskende, da CS besøger Viggo Veje for at tale om, hvordan besparelserne i forsvaret har påvirket Varde.
     - Varde har sejret, men jeg kan godt være nervøs for, at vi sejrer os selv ihjel, hvis vi ikke gør noget. Vi får behov for langt mere personel, men vi får svært ved at lokke dem hertil på kort sigt, siger afdelingsformand Viggo Veje.

Mangler hoveder
     På regimentschefens kontor bliver der nikket genkendende til afdelingsformandens advarsel.
     - Der vil være stillinger, der ikke er besat fra dag et i den nye struktur. Nogle stillinger kommer fra København til Varde, og vi ved allerede nu, at der er nogle, der ikke flytter med, siger oberst Birger Mejlholm, der er chef for Danske Artilleriregiment (DAR) i Varde og formand for projektgruppen, der skal opbygge det nye efterretningscenter.
     Det er ikke unormalt at mangle de rigtige folk i opstartsfasen, når man skal etablere en struktur, som de skal i Varde. På sigt vil kasernen dog være tilbage på den høje bemandingsprocent, den har i dag, mener chefen.
     - Varde og Oksbøl bliver et område med mange muligheder for at gøre karriere som soldat, så jeg er sikker på, at vi vil være i stand til at tiltrække det nødvendige personel, siger Birger Mejlholm.

Gode karrieremuligheder
     I foråret 2014 flytter Hærens Sergentskole ind, mens alle forsvarets mange afdelinger for efterretning samles i et nationalt efterretningscenter på kasernen bestående af to bataljoner. Den ene fyldes med soldater, der kan indsamle efterretninger, men den anden skal bestå af specialister, der analyserer data fra eksempelvis dronefly. 3. ISTAR-bataljon bliver liggende, mens DAR organisatorisk flytter artilleriet til Oksbøl få kilometer væk og bliver sammenlagt med Hærens Kampskole i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
     Den struktur byder på mange muligheder, mener chefen.
     - Det bliver et område, der kan tilbyde et varieret karriereforløb, hvor man kan veksle mellem at være operativ, være i stab og arbejde på skolen, så både på manuelt niveau og i befalingsmandsgruppen kommer der en bred palet af muligheder for en lang karriere, hvor man ikke er nødt til at flytte rundt i landet, siger Birger Mejlholm.
     Den nye struktur i både Varde og Oksbøl afventer fortsat at blive endelig godkendt. Men også Viggo Veje ser lyst på fremtiden for området.
     - Der vil blive arbejde at få som soldat i Varde, og området vil være interessant, fordi man kan komme hertil som sergentelev og blive her, til man er chefsergent, hvis man ønsker det og har evnerne, siger Viggo Veje og tilføjer:
     - Når efterretningsenheden og sergentskolen kommer på plads, tror jeg, at Varde har etableret sig som den sidste kaserne, der bliver lukket i Danmark.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4629-Organisation--varde-soeger-mage.htm.

Tweet