Chefskiftesøn. 1. dec. 2013


Kilde: HBU - Danske Artilleriregiment, Varde.Baggrund:
ons. 31. juli 2013: Chef: Noget anderledes HBU i Varde

Sidste dag for værnepligtige hold august 2013, markerede samtidig dagen for chefskifte i Uddannelsesbatteriet Danske Artilleriregiment.

Efter de værnepligtige var hjemsendt blev skiftet markeret af afdelingschefen ved en mindre parade, hvor indgående chef overtog kommandoen fra udgående chef.
     Ny chef for uddannelsesbatteriet er kaptajn Jesper Lindholm.

Som afgående chef har det været en fornøjelse og en stor ære at få lov at være chef for Uddannelsesbatteriet de sidste godt 1½ år.
     Vi har været gennem mange forandringer - men intet af alt det vi har opnået har kunne lykkes de faste folks dedikation og lyst til at spille med på nogle af de mange nye tiltag jeg har været eksponent for.

Lad mig i flæng nævne et par af de nye ting vi sammen har opnået;
     - Lektielæsning for værnepligtige,
     - Facebook
     - ændret uddannelsesindhold med fokus på gruppeførere,
     - ændret undervisningsmetode hvor det primært er faglærere der underviser,
     - fokus på ordentlig mandskabsbehandling - uden ulovlige disciplinarmidler,
     - opdeling af værnepligtige efter fysisk form på mødedagen,
     - anderledes stueeftersyn med fokus på mønstring to gange ugentlig,
     - implementering af nye forsynings- og vedligeholdelsessprocedurer,
     - genindførelse af soldaternumre,
     - elektroniske øvelseslister og fagmaterialer,
     - ændret uddannelseskoncept for alle værnepligtige i hæren, herunder flere øvelsesdøgn,
     - længere øvelser med mere fokus på enkeltkæmperen,
     - oprettelse af kontroløvelse "Kroneturen" med fokus på hærens uddannelsesmål,
     - anvendelse af cooperative learning i dagligdagen,
     - ny organisation for HBU,
     - opnåelse af den højeste hvervningsprocent i hæren,

Jeg ved at det til tider har været en udfordring at have en chef der har haft så mange nye idéer og konstant har spurgt hvorfor vi gør som vi gør - men jeg er sikker på at vi har gjort det rigtige.
     I stedet for at lade stå til og "gøre som vi plejer - eller som alle de andre" har I taget udfordringerne op og været en aktiv del af de mange nye koncepter.
     Tak for kampen folkens - tag vel imod Jesper Lindholm - og husk at spørge jer selv;
     "Giver det mening, er det sjovt og har vi selv lyst til at gennemføre det?! .....så er det I gør ikke helt skidt...

Glem ikke og spørge hvordan Steve Jobs ville have gjort det ....

God vind til alle - jeg kommer til at savne hverdagen med jer.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4624-3-ISTAR-afdeling-3-ISTARAFD--chefskifte.htm.

Tweet