Justering af antal fyringer

man. 11. nov. 2013


Kilde: FKO.Baggrund:
fre. 4. okt. 2013: Færre til at vedligeholde hærens materiel
tors. 13. juni 2013: Havde ikke set fyringerne komme
tirs. 4. juni 2013: 22 fyres i Varde-Oksbøl
man. 27. maj 2013: Farvel til idræt og infirmerier
ons. 3. april 2013: Farvel til 12 stillinger i Varde/Oksbøl

HOK materielvedligelse: Efter en måned justeres fordelingen af fyringer: I Varde bliver det ikke ca. ti, men ca. fem. I Oksbøl er der farvel til ca. fem, mod før en.

I forbindelse med aftale om forsvarets ordning 2013-2017 er der sat gang i en effektivisering af forsvarets materielvedligeholdelse.
     Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man ved at centralisere Hærens Operative Kommando materielvedligeholdelse kan drive området mere effektivt.
     Det betyder, at Hærens operative Kommando tilpasser materielvedligeholdelsen på færre værksteder.
     Effektiviseringen af området betyder, reduktion af antallet af medarbejdere samt flytning af en række stillinger ved Aalborg, Holstebro, Skive, Oksbøl, Varde, Fredericia/Haderslev, Slagelse, Vordingborg og Høvelte. Det er forventningen, at der bliver tale om at nedlægge 76 stillinger, men da en række af de stillinger, som nedlægges er ubesatte, ligesom nogle medarbejdere har ønsket frivilligt at fratræde deres stilling, vurderes det, at der vil blive tale om at afskedige i størrelsesordenen 26 medarbejdere.
     Efter konsolidering af hærens centerstruktur og omstillingen af bataljonskampgrupper er der fremkommet mindre justeringer til den geografiske fordeling af stillingsnedlæggelserne, som tidligere er meldt ud.

Fordelingen er:
     I Aalborg nedlægges ca. 9 stillinger, i Holstebro ca. 10, i Skive ca. 2, i Oksbøl ca. 5, i Varde ca. 5, i Fredericia ca. 4, i Haderslev ca. 9, i Slagelse ca. 10, i Vordingborg ca. 11, i Høvelte ca. 10, mens der vil blive nedlagt ca. 1 stilling på Bornholm.
     Stillingsnedlæggelserne gennemføres i 2013.
     Forsvaret vil undersøge, om der mulighed for at effektivisere forsvarets materielvedligeholdelse yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013 og forventes at være gennemført inden udgangen af 2015.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4609-Haeren-foresatte-myndigheder--justering-af-antal-fyringer.htm.

Tweet