Chefer i kø i Camp Viking


Cheferne er samlet foran de danske kampvogne. (Foto: Marie Steinrücke).

tirs. 29. okt. 2013"Regimenterne er både den struktur, som leverer sammenhængskraften i hæren, og de er på mange måder også linket mellem Forsvaret og samfundet."

Kilde: HOK.


Cheferne for syv regimenter har netop været på besøg i Camp Viking for at hilse på deres soldater og for at informere dem om dét, som foregår ved regimenterne derhjemme.

I forrige uge stod syv trætte danske regimentschefer efter en lang rejse ved dannebrog i Camp Viking. Mundvigene kom dog hurtigt opad, da de så velkomstkommitéen af deres egne soldater, som efter tre måneder i missionen var klar til at byde velkommen og vise deres enheder frem.
     Efter en tætpakket dag med briefinger om alt fra militær sikkerhed til førstehjælp var cheferne fredag klar til at inspicere deres enheder og høre, hvordan det går med opgaverne. Regimenterne har i høj grad ansvaret for deres udsendte soldaters velfærd, og det er også dem, som står for pårørendearrangementer hjemme på kasernerne. Besøget er således med til at give cheferne et grundlag for at rapportere hjem til soldaternes pårørende og til at sikre, at uddannelsen ved regimenterne forbereder soldaterne på kommende missioner.

En anderledes mission
     Chefen for Gardehusarregimentet i Slagelse, oberst Tommy Paulsen, har flere gange tidligere været i Helmand for at besøge sine soldater og kan ikke lade være med at lægge mærke til, hvor stille der er blevet i Camp Viking. Ikke desto mindre er det stadig meget vigtigt for ham at se de udsendte husarer i øjnene, ikke mindst for at skabe troværdighed over for deres pårørende. Særligt overfor de unge er det også vigtigt at formidle regimentets historie og traditioner, så de føler et tilhørsforhold og en identitet.
     Derfor har cheferne også gjort noget ud af at overlevere skjold og andre æresbeviser til de soldater, som har udmærket sig særligt i deres tjeneste på hold 16.
     - Regimenterne er både den struktur, som leverer sammenhængskraften i hæren, og de er på mange måder også linket mellem Forsvaret og samfundet, siger Oberst Tommy Paulsen, chef for Gardehusarregimentet (GHR).

Professionelt samarbejde på tværs af regimenterne
     Siden 2006 har de forskellige regimenter - og i særdeleshed de tre kampregimenter - arbejdet sammen om opgaveløsningen i Afghanistan. Dette samarbejde har ikke kun haft en positiv effekt i Helmand, men har også knyttet regimenterne sammen på et mere overordnet plan. Hvor der tidligere var konkurrence og endda til tider endog "skærpet konkurrence" mellem gardere, husarer og dragoner, kamptrops- og støttetropsregimenter, hersker der nu stor gensidig respekt og anerkendelse.
     På hold 16 bliver der således med stor succes arbejdet sammen på tværs af regimenterne, når kampvognene kører ud ad porten med alle deres kampstøttemidler. Disse kommer fra blandt andet Skive, Fredericia, Aalborg og Varde, og konstellationen har gjort kampvognene og deres assets til et unikt værktøj.
     - De danske kampvogne og deres assets har skabt en oplevelse af dyb professionalisme. Jeg er overrasket over, hvor mange opgaver de får - både amerikanerne og englænderne står i kø for at ville bruge dem i deres operationer. Deres professionalisme og samarbejde på tværs af enheder skaber kvalitet for hele Hæren, siger oberst Kurt Mosgaard, chef for Jydske Dragonregiment (JDR).

Et forsvar i forandring
     Ej heller i Camp Viking er det forbigået nogen, at der for tiden sker store forandringer i Forsvaret hjemme i Danmark, og implementeringen af forsvarsforliget fylder da også meget i soldaternes bevidsthed. Derfor er det vigtigt, at de bliver informeret om regimenternes fremtid, selv om de er langt hjemmefra.
     - Når soldaterne er hernede, føler de sig udenfor loopet. De fleste er nervøse for, hvad der sker derhjemme i forhold til forliget, og det er min opgave at informere dem om regimentets fremtid. Grundlæggende behøver mine drenge dog ikke bekymre sig, for der vil ikke være de store forandringer i personelstrukturen i JDR, siger Oberst Kurt Mosgaard.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4605-Afghanistan--chefer-i-koe-i-camp-viking.htm.

Tweet